ANSEDEL 5886 Jonas Andersson

Född: 1723-05-15 i Umeå lands,Bjenberg
Död: 1810-02-12 i Nordmaling
Föräldrar
Far: Anders Nilsson
Född: 1694 i Umeå lands
Död: 1772-04-29 i Umeå lands
Mor: Katarina Persdotter
Född: 1690 i Umeå lands
Död: 1772-04-14 i Umeå lands

Familj
Make: Anna Hansdotter
Vigsel:1751-03-02, Umeå lands
Född: 1730-10-31 i Umeå lands
Död: 1808-01-06 i Umeå lands
Barn:
    1 Katarina Jonsdotter Född 1752-06-22 , Umeå lands,Bjenberg
    Make: Jonas Persson Född 1751-02-11 i Umeå lands
    2 Hans Jonsson Född 1753-10-16 , Umeå lands,Bjenberg
    Make: Margareta Kristina Mattsdotter Född 1761-03-27 i Umeå lands
    3 Anders Jonsson Född 1757 , Umeå lands,Bjenberg
    4 Margareta Jonsdotter Född 1758-08-01 , Umeå lands,Bjenberg
    Make: Erik Olofsson Född 1761-04-26 i Nordmaling
    5 Jonas Jonsson Född 1759-11-11 , Umeå lands,Bjenberg
    6 Anna Maria Jonsdotter Född 1761-06-21 , Umeå lands,Bjenberg
    7 Jonas Jonsson Född 1762-11 , Umeå lands,Bjenberg
    Make: Brita Kristina Andersdotter Född 1769-09-06 i Nordmaling
    8 Anders Jonsson Född 1768-03-09 , Umeå lands,Bjenberg
    9 Anna Elisabet Jonsdotter Född 1770-02-23 , Umeå lands,Bjenberg
    Make: Olof Göransson Född 1756-09-04 i Nordmaling
    10 Erik Jonsson Född 1774-02-21 , Umeå lands,Bjenberg
Källhänvisningar:
Notis nr 1 UM/Bjenberg,A1:6,2/10,s51,1757-67,bonde
Notis nr 2 UM/Bjenberg,A1:7,2/9,s82,1768-77,bonde nr.3
Notis nr 3 UM/Bjenberg,A1:8,2/9,s82,1778-86,bonde
Notis nr 4 UM/Bjenberg,A1:9,2/10,s94,1787-98,fader-f.1724
Notis nr 5 UM/Bjenberg,AI:10a,s115,1799-1809,gamle bonden inhyses-f.1753-till Nordmaling
1803
Notis nr 6 Brattfors,A1:7,6/8,s.299,1810,svärfader från Bjenberg-död-f.1723
Anteckningar:
FELAKTIGHETUmeåHFL:
Enligt UM/Bjenberg,A1:7,2/9,s82,1768-77 är Jonas född 1724 likväl som
UM/Bjenberg,A1:9,2/10,s94,1787-96,fader-f.1724
Brattfors,A1:7,6/8,s.299,1806-15 anger att Jonas Andersson är född 1723
Det rätta födelsedatumet är 1723-05-15

FELAKTIGHETUmeåVB1751
Lysnings/Vigsel datum är angivet till lördagen den 2 mars.
Lysning måste ske på en söndag om nu det angivna datumet är tänkt att vara lysningsdatum,
vilket är ganska troligt.
Prällen har glömt att notera brudens namn

DÖDSNOTIS Umeå lands DB:
Död 1810-02-12, begravning 1810-02-26 (svårläst, men begravningen verkar ske på en
måndag)
Jon Andersson f.d bonden i Bjenberg dör i Nordmaling av ålderdomsbräcklighet 86 år

HEMSIDEFALL:
Dödsnotisen för Anna Hansdotter gör att man börjar fundera över bakgrunden till vad som
sker i det som synes ske.

DÖDSNOTIS
Död 1808-01-06 och begravd 1808-01-17
Anna Hansdotter aflidne bonden Jonas Anderssons änka i Bjenberg död av
ålderdomsbräcklighet 77år

I synnerhet när hennes make Jonas Anderssons dödsnotis 2 år senare lyder enligt följande:

DÖDSNOTIS:
Död 1810-02-12, begravning 1810-02-26 (svårläst, men begravningen verkar ske på en
måndag)
Jon Andersson f.d bonden i Bjenberg dör i Nordmaling av ålderdomsbräcklighet 86 år

Men dessa stolligheter är ju bara toppen av ett isberg

Det finns 2 x Jonas Andersson i Bjenberg och här har prällen blandat och gett.

Jonas Andersson f.1753, som är gift med Katarina Zakrisdotter f.1757
De finns på HFL:
UM/Bjenberg,A1:9,2/10,s94,1787-98,bonde nr.3
UM/Bjenberg,AI:10a,s115,1799-1803,bonde
UM/Ansmark,A1:10a,2/7,s69,1803-10,bonde nr.5
UM/Ansmark,A1:11a,4/8,s151,1811-20,bonde nr.5
UM/Ansmark,AI:12a,s227,1821-28,gamle bonde-död

Sedan finns det Jonas Andersson f.1723, som är gift med Anna Hansdotter f.1730.
De finns på HFL:
UM/Bjenberg,A1:9,2/10,s94,1787-98,fader-f.1724 (felaktig skall vara 1723)

Anna Hansdotter finns sedan på nästa HFL tillsammans med sin "nya" 30 år yngre man Jonas
Andersson f.1753
UM/Bjenberg,AI:10a,s115,1799-1809,gamle bonde inhyses-.f.1753-till Nordmaling 1803

Ingen av dem är antecknat för husförhör sedan 1799.
För båda står noteringen "bs" 1801 och för Jonas Andersson f.1753 även år 1804, året efter
att han enlig samma prälle skulle ha flyttat ensam till Nordmaling och lämnat den då 72 åriga
hustrun ensam i Bjenberg.

Det lustiga här är också att om denna Jonas Andersson skulle ha varit född 1753, skulle han
bara ha varit 5 år när dottern Margareta föddes- som han är inhyses hos vid sin död - men
den enkla gick inte prällen i Nordmaling på utan han har helt riktigt satt födelsen till 1723

Vän av ordningen undrar säkert över varför Anna Hansdotters - enligt prällens noteringar -
"nya" make Jonas Anderson f.1753 flyttar till Nordmaling 1803 och enligt samma HFL lämnar
sin hustru Anna Hansdotter kvar i Bjenberg för att ensam dö 1808.

Prällen i Nordmaling har inte samma uppfattning som Umeå prällen om familjen Jonas
Anderssons vistelseort.
Nordmalings prällen anser att Jonas Andersson i detta fallet f.1723 endast har befunnit sig i
Nordmaling och Brattfors hos dottern Greta år 1810 när han dör enligt dödbok i Umeå lands
såväl som HFL
Brattfors,A1:7,6/8,s.299,1810,svärfader från Bjenberg-död-f.1723

Nordmaligens prällens anteckningar verkar vara rimliga och stämmer dessutom med Jonas
Andersson dödsnotis i Umeå lands dödbok.

Vän av ordningen undrar säkert varför prällen i Umeå lands
-"gifter om" Anna Hansdotter med en 30 år yngre man utan att det finns några ytterligare
indikeringar om detta i de övriga kyrkarkivalierna.
-helt plötslig dödförklarar Anna Hansdotter "nya" man Jonas Andersson f.1753 minst 2 år före
det dödsfallet av hennes verklige man Jonas Andersson f.1723.
Detta trots att han Jonas Andersson f.1723 rimligen bör ha varit med vid begravingen av sin
hustru Anna om han ej var för skröplig att delta och då i synnerhet om han bara var 55 år(
enligt Umeå prällen) istället för den verkliga åldern 85.
-Varför sonen Hans Jonsson lämnar föräldrarna Jonas Andersson/Anna Hansdotter i
Bjenberg när Hans 1795 flyttar till Stöcke och detta är kanske embroyt till alla senare
stolligheter.
Hans Jonssons fader Jonas Andersson är redan då 73 år.

Detta är ett typexempel på att Umeå lands vid denna tid har stigit prällarna över huvudet och
de har inte den överblick av den lokala situationen, som de borde ha.
Det finns 100-tals liknande fall i Umeå lands i synnerhet i senare hälften av 1700-talet och
början av 1800-talet och det är lätt för den oinvigde att irra runt när man inte har en samlad
större databas att stödja sig på.

Anarkiv 7.1 2010-02-16 - kråken10org02.DDB