ANSEDEL 88471 Anders Jakobsson

Född: 1714 i Umeå lands,Kussjön
Död: 1809-04-20 i Lycksele
Föräldrar
Far: Jakob Aronsson
Född: cirka 1690 i Umeå lands
Död:
Mor: Anna Persdotter
Född: cirka 1680 i Umeå lands
Död:

Familj
Make: Brita Jonsdotter
Vigsel:1739-02-08, Umeå lands
Född: 1711 i Umeå lands
Död: 1743-04-16 i Lycksele
Barn:
    1 Anna Andersdotter Född 1739-10-03 , Lycksele,Siksele
    2 Jonas Andersson Född 1741-11-09 , Lycksele,Siksele
Make: Margareta Olofsdotter
Vigsel:1744-12-13, Lycksele
Född: 1722 i Skellefteå lands
Död: 1794-09-03 i Lycksele
Barn:
    3 Olof Andersson Född 1746-01-14 , Lycksele,Siksele
    Make: Margareta Olofsdotter Född 1736 i Burträsk?
    4 Katarina Andersdotter Född 1748-11-26 , Lycksele,Siksele
    Make: Olof Jonsson Född 1736-11-24 i Lycksele
    Make: Lars Olofsson Född 1760-12-23 i Lycksele
    5 Anna Andersdotter Född 1751-05-19 , Lycksele,Siksele
    Make: Jonas Persson Född 1762-05-16 i Lycksele
    6 Anders Andersson Född 1753-12-25 , Lycksele,Siksele
    7 Jonas Andersson Född 1755-05-30 , Lycksele,Siksele
    Make: Anna Kristina Persdotter Född 1764 i Lycksele
    8 Jakob Andersson Född 1758-06-18 , Lycksele,Siksele
    Make: Elisabet Israelsdotter Född 1763-07-31 i Lycksele
Källhänvisningar:
Notis nr 1 UM/Kussjön,AI:1,s120,1729-31,son
Notis nr 2 UM/Kussjön,AI:3,s303,1731-36,broder till hustru Anna Eriksdotter
Notis nr 3 UM/Kussjön,A1:4,2/6,s88,1737-39,broder till Anna Eriksdotter-borta 1739
Notis nr 4 LY/Siksele,AI:1,s6,1742-44,bonde
Notis nr 5 LY/Siksele,AI:1,s49,1747-50,bonde
Notis nr 6 LY/Siksele,AI:1.s105,1753-59,bonde-f.1714
Notis nr 7 LY/Siksele,A1:2,1/2,s13,1759-69,bonde
Notis nr 8 LY/Siksele,A1:4,2/3,s85,1788-1809,bonde
Anteckningar:
VIGSELUmeå1739
Vigseln sker torsdagen den 8 februari

Fall från hemsidan:
Under min visning av databas Kråken på Umeå stadsbibliotek under släktforskarnas dag den
18 mars kom det upp frågan om jag visste varifrån Anders Jakobsson Gallin i Siksele kom från.
Gallin gjorde mig något brydd och varifrån frågeställaren hade fått Gallin vet jag ej.
Det skiljer rätt mycket i ålder mellan den Anders Jakobsson Gallin som enligt rullorna är född
1721och där den Anders Jakobsson vars första egentliga HFL födelseuppgiften finns i
LY/Siksele,AI:1.s105,1753-59, där födelsen anges till 1714.
Dvs en skillnad på 7 år mellan de båda Anders Jakobsson
Jag har nu tittat lite närmare på denna fråga om Anders Jakobsson i Siksele och tror mig att
ha hittat lösningen till det hela.
Erik Månsson var bonde på Kussjön 1 och finns på mantalslängden 1711.
1712 finns bara hustrun Anna där
1713 har ännu inte digitaliserats av SVAR
1714 har vi hustru Anna samt en dräng Jakob
Om man sedan går till HFL finner man följande för Anders Jakobsson
UM/Kussjön,AI:1,s120,1729-31,son
UM/Kussjön,AI:3,s303,1731-36,broder till hustru Anna Eriksdotter
UM/Kussjön,A1:4,2/6,s88,1737-39,broder till Anna Eriksdotter-borta 1739
Enligt VB gifter sig just 1739 Anders Jakobsson från Kussjön med Brita Jonsdotter från
Botsmark.
Man kan kanske utan att vara alltför djärv dra slutsatsen att Anders är halvbror till Anna
Eriksdotter och därmed en oäkta son till änkan Anna Persdotter i hennes förhållande med den
dräng som fanns på Kussjön 1 vid rätt tillfälle.
Anders kom med i mantel 1729 och bör därför vara född 1714 om man räknar 15 år
Redan 1739-09-03 träffar vi på detta par i Lycksele/Siksele när deras första barn Anna döps.
Barnets namn Anna är annu en indikering på att spåret är rätt. Anders moder heter Anna.
Bland faddrarna till Anders Jakobssons 2 första barn ger faddrarna inga indikeringar
Ännu ett bevis för att Anders far inte var Erik Månsson är att inga av de inalles 8 barnen hade
namnet Erik eller Måns.

Vid genomgången av Umeå soldater har vi kommit till slutsatsen att den Anders Jakobsson
som enligt rullorna är född 1721 är samma Anders Jakobsson som enligt
LY/Siksele,AI:1.s105,1753-59 är född 1714. Detta senare födelseårtal stämmer också bra
överens med skattelängderna och när han först framträdde där som troligen 15 årig
Allt stämmer tidsmässigt.
Det finns m.a.o. helt enkelt ingen annan möjlig - som vi har hittat - Anders Jakobsson som
kunde bli soldat Gallin.

Anarkiv 7.0 2009-10-11 - kråken9orgaa32.DDB