ANSEDEL 88948 Anders Brottom Larsson

Född: 1780-10-01 i Nysätra
Död: 1842-02-06 i Umeå lands
Föräldrar
Far: Lars Larsson Brottom
Född: 1758-02-26 i Nysätra
Död: 1805-02-03 i Umeå lands
Mor: Magdalena Olofsdotter
Född: 1756-10-22 i Nysätra
Död: 1809-01-17 i Umeå lands

Familj
Make: Katarina Magdalena Jonsdotter
Vigsel:1806-06-27, Umeå lands
Född: 1785-04-02 i Degernäs, Umeå lands
Död: 1809-03-16 i Umeå lands
Barn:
   
1 Lars Olof Brottom Andersson Född 1806-12-11 , Umeå lands,Strömbäcks
   
Make: Eva Kristina Andersdotter Född 1811 i Umeå lands
   
Make: Kristina Helena Raderman Född 1837-02-19 i Umeå lands (AC)
   
2 Anders Andersson Född 1808-07-20 , Umeå lands,Strömbäck
Make: Kristina Margareta Tomasdotter
Vigsel:1810-07-29, Umeå lands
Född: 1766-09-17 i Skravelsjö, Umeå lands
Död: 1823-08-19 i Umeå lands
Barn:
   
3 Emanuel Andersson Född 1811-10-06 , Umeå lands,Strömbäck
   
Make: Maria Katarina Larsdotter Född 1807-12-10 i Umeå lands
Make: Maria Elisabet Jonsdotter
Vigsel:1828-11-30, Umeå lands
Född: 1792-03-07 i Ström, Umeå lands
Död:
Barn:
   
4 Anders Andersson Född 1832 , Umeå lands,Strömbäck
   
5 Maria Katarina Andersdotter Född 1834-01-09 , Umeå lands,Strömbäck
   
Make: Lars Johan Larsson Född 1832-10-18 i Umeå lands

Källhänvisningar:
Notis nr 1 UM/Strömbäck,AI:10b,6/7,s608,1799-1810,skepparbarn f.1781-Gift
Notis nr 2 UM/Degernäs,AI:11a,s89,1811-20,bonde nr.1
Notis nr 3 UM/StrömbäcksBruk,AI:12a,4/11,s177,1821-28,dagkarl
Notis nr 4 UM/StrömbäcksBruk,AI:13a,s191,1829-34,dagkarl
Notis nr 5 UM/StrömbäcksBruk,AI:14a,5/10,s196,1834-40,dagkarl
Notis nr 6 UM/StrömbäcksBruk,AI:15a,4/11,s202,1841-42,dagkarl-död

Anteckningar:
Stig Lennart har plöjt igenom området för att se vad som kan hittas, men det är stora gap för Strömbäck under denna tid

ANMÄRKNING: Mtl saknas i Umeå stad 1775-93 men modern finns där åtminstone vid döden 1782-07-17 beg.21 ! C:2,s423 2022.25.33700 UM/Umeå,AI:4,s120,1782,Piga Bråttom h.Joh:Häggström/Cat:Sikström-Död

Det verkar inte heller som Glasbruket (fört sist i Mtl för Umeå) annat än undantagsvis förts i HFL för staden - varför det är svårföljt från grundandet ca 1773 till HFL i lands 1799 !

Mao i Mtl blott från 1794 (en lucka på 20 år som jag fyllt i hjälpligt meddelst lånelitteratur) och i HFL först från 1799!
 

Följande SLUTSATS tycker jag är den rimligaste
Lars Larsson och Magdalena Olofsdotter får 1780-10-01 i Nysätra, Nybyn en son som enligt prällen döps till Lars.
Samma föräldrar får 1783-12-21 i Umeå stad ytterligare en son om döps till Lars
Enligt UM/Strömbäck,AI:10b,6/7,s608,1799-1810 har familjen bl.a sönerna Anders f.1781 och Lars född 1783.

Men vi har varken kunnat hitta någon Lars som dör mellan 1780-10-01 och 1783-12-21 eller någon son Anders som föds av dessa föräldrar under denna tidsperiod.
Det finns därför ett par möjliga scenarier

A.
Den son som döps 1780-01-01 till Lars är egentligen Anders och inte Lars, eftersom det av allt att döma ej finns någon möjlig Lars som avlidit i ovanstående tidsspann 1780-1783.

B.
Det föds någonstans en son Anders 1781 enligt HFL , som vi inte hittat i någon FB.
I Umeå stad och Umeå lands finns ingen möjlig Anders, ej hellre har jag hittat någon i socknarna Lövånger, Bygdeå och Nysätra

Visserligen är det möjligt, men är det troligt att prällarna har begått dubbelfel genom att inte notera att Lars dött och Anders fötts.
Är det inte rimligare att anta att det barn som döps till Lars i själva verket är Anders.
Men bägge möjligheterna är naturligtvis öppna.

Stig Lennart har också ställt frågor beträffande denna Lars/Anders på Anbytarforum utan att någon verkar ha någon ytterligare info om detta som han/hon vill skylta med.

Anarkiv 7.0 2009-02-12 - Kråken9orga DDB