ANSEDEL 157511 Per Persson

Född: 1771-10-06 i Umeå lands
Död: 1839-03-25 i Umeå lands
Föräldrar
Far: Per Jonsson
Född: 1725-05-08 i Umeå lands
Död: 1774-08-08 i Umeå lands
Mor: Katarina Mattsdotter
Född: 1737-08-20 i Umeå lands
Död: 1809-12-08 i Umeå lands

Familj
Make: Margareta Kristina Johansdotter
Vigsel:
Född: 1778-01-19 i Degerfors, Degerfors
Död: 1801-12-29 i Degerfors
Barn:
    1 Johan Persson Född 1797-07-30 , Degerfors,Degerfors
    2 Margareta Katarina Persdotter Född 1799-03-24 , Degerfors,Degerfors
    3 Per Persson Född 1800-05-19 , Degerfors,Degerfors
    Make: Maria Elisabet Mårtensdotter Född 1804-07-12 i Finland
    Make: Anna Magdalena Andersdotter Född 1817-02-28 i Umeå lands
    4 Johan Degerlund Persson Född 1801-12-28 , Degerfors,Abborrtjärn
Make: Barbro Katarina Magnusdotter
Vigsel:1804-12-23, Degerfors
Född: 1787-09-23 i Hjuksnoret, Degerfors
Död:
Barn:
    5 Maria Helena Persdotter Född 1806-04-08 , Degerfors,Norrliden
    Make: Jonas Olofsson Född 1802-09-26 i Degerfors
    6 Anna Catarina Persdotter Född 1807 , Degerfors,Degerfors
    Make: Okänd
    Make: Johan Arnqvist Född 1805-11-14 i Bygdeå
    7 Eva Kristina Persdotter Född 1814-04-05 , Degerfors,Norrliden
    8 Per Persson Född 1816-12-08 , Degerfors,Maltjälen
    9 Matts Persson Född 1818-04-12 , Degerfors,Malttjärn
    Make: Maria Katarina Andersdotter Född 1820-03-31 i Umeå lands
    10 Jonas Persson Född 1827-02-24 , Degerfors,Djursjön
Källhänvisningar:
Notis nr 1 UM/Yttertavle,AI:8,7/9,s352,1778-80,StyvSon p.h2-not. u
Notis nr 2 UM/Yttertavle,AI:9,8/10,s403,1787-96,GästgivarStyvBarn p.h3-Gift
Notis nr 3 a
Notis nr 4 a
Notis nr 5 DEG/Tjänstefolk från andra socknar,s70,Per Persson Tavle
Notis nr 6 DEG/Degerfors,AI:1,s50,1797-1800,bonde-f.1771
Notis nr 7 DEG/Aborrtjärn,AI:1,s222,1801-02,nybyggare-flyttar-ingen födelsedatum
Notis nr 8 DEG/Norrliden,AI:1,s179,1804-08,måg-f.1777
Notis nr 9 DEG/Norrliden,AI:1,s359,1809-14,soldat Gruffman
Notis nr 10 DEG/Hjuken,AI:2,s220,1815-16,soldat Gruffman född 1772
Notis nr 11 i Maltjälen
Notis nr 12 UM/Långviken,AI:13c,s964,1832-34,torpare-f.1777
Notis nr 13 UM/Långviken,AI:14c,s1154,1834-39,fader-gratualist-död-född 1771
Anteckningar:
ANTECKNING-UBS
Per Persson Gruffman Ersatt i januari 1812, 36 år, 1 tjänsteår, gift. Han fick avsked 30/6 1823 för underhåll på grund av skada i
vänstra armen, erhållen 1814 års krig. Lång 5 fot 7 1/2 tum.

GM1813
96 Gruffman ersatt den 14 juni med Per Persson Västerbottning 36 år, 1½ tjänster, 5 fot 5 fot 1/3 tum, gift

FELAKTIGHETUmeåVB
Per Persson och Margareta Kristina saknas i Umeå lands VB.
De gifter sig troligen 1796

FELAKTIGHETGM1813
Det skulle innebära att han var född 1776, dvs samma födelse som hans företrädare för två år sedan Per
Persson Gruffam f.1776, men vi vet ju att han är född 1771-10-16.
Dvs hela 5 år fel i GM rullan eftersom han egentligen är 41 år.
Han är m.a.o. 51 år när han får avsked 1823

FELAKTIGHETDegerforsHFL
DEG/Norrliden,AI:1,s179,1804-08,måg-f.1777
DEG/Hjuken,AI:2,s220,1815-16,soldat Gruffman född 1772
den rätta födelsen bör vara 1771-10-06

FELAKTIGHETUmeåHFL
UM/Långviken,AI:13c,s964,1832-34,torpare-f.1777

ANTECKNING:
I Degerfors Tlg Hr AIA:1, 1816vt, §38: soldat Per Gruffmans hustru i Maltjälen, Barbru Cath. Magnusdr, tilltalad av kr. länsman Nils Burvall för begånget enfalt hor, med en för henne okänd mansperson, under
makens bortovaro i krig. Ett än levande flickebarn född vårfrutiden [förlidet år ett år sedan?]. Mannen har
förlåtit henne. (OBS! Domboken mkt svårläst, därav klamrarna ovan).
Gun Jonsson

ANTECKNING:
Ovanstående syftar med till dottern Eva Stina född 1814-04-05 som enligt Degerfors FB är född som oäkta

BOU
FII:7, 1839-06-17, nr 190: F.d. torparen Per Persson Gruffman, Långviken, avliden d. 25 sistl. mars. Barn:
söner Pehr Pehrsson, Baggböle, Mats Pehrsson, Långviken, båda myndiga, Jonas 12 år, döttrar Maria
Magdalena gift m. bonden Jon Olofsson, Norrliden, Anna Chajsa gift m. nybyggaren Johan Arnqvist,
Forsliden, Degerfors, Cajsa Greta o. Eva Stina ogifta. Mats Pehrsson ägare av torpet o. åtskillig lös
egendom, enl. avhandling 1836-09-19. (Undertecknat av): Barbru Chatharina Magnusdotter, Långviken.
Skuld till bl. a.: Mats Mattson, [Tavleå ?].
Gun Jonsson

ANM:
Bou bör innebära att sonen och sjömannen Johan Degerlund Persson redan är död
GJ

Anarkiv 7.0 2009-03-12 - kråken9orga26.DDB