ANSEDEL 166407 Erik Karlsson

Född: 1817-04-14 i Umeå lands,Kåddis
Död: 1897-11-26 i Degerfors
Föräldrar
AdoptivFar: Karl Nilsson
Född: 1790-05-15 i Umeå lands
Död: 1868 i Degerfors
Mor: Anna Helena Samuelsdotter
Född: 1781-05-17 i Umeå lands
Död: 1852 i Umeå lands

Familj
Make: Brita Katarina Nilsdotter
Vigsel:1843-12-03, Degerfors
Född: 1818-06-22 i Nordmaling
Död: 1853-10-03 i Degerfors
Barn:
    1 Karl Gustav Eriksson Född 1844-05-28 , Degerfors,Skivsjö
    Make: Anna Lovisa Jonsdotter Född 1847-08-27 i Degerfors
    2 Erik Eriksson Född 1845-09-14 , Degerfors,Skivsjön
    Make: Maria Matilda Jonsdotter Född 1861-01-21 i Bjurholm
    3 Nils Eriksson Född 1847-11-18 , Degerfors,Skivsjö
    Make: Anna Kristina Persdotter Född 1841-11-22 i Selånger
    4 Anna Katarina Eriksdotter Född 1850-08-07 , Degerfors,Degerfors
    Make: Okänd
    Make: Zakris Vilhelm Holmlund Född 1852-05-26 i Degerfors
Make: Eva Charlotta Eriksdotter
Vigsel:1854-09-23, Degerfors
Född: 1824-09-18 i Bjurholm
Död: 1887 i Degerfors
Barn:
    5 Olof Eriksson Född 1855-02-10 , Degerfors,Skivsjö
    6 Maria Kristina Eriksdotter Född 1856-08-19 , Degerfors,Skivsjön
    Make: Okänd
    Make: Per Olof Persson Född 1841-06-25 i Bjurholm
    7 Emma Charlotta Eriksdotter Född 1858-10-18 , Degerfors,Skivsjön
    8 Barbro Magdalena Eriksdotter Född 1861-12-06 , Degerfors,Skivsjön
    Make: Anders Persson Född 1851-12-29 i Degerfors
    9 Klara Johanna Eriksdotter Född 1863-04-19 , Degerfors,Skivsjön
    Make: Erik Jonsson Född 1852-02-01 i Degerfors
    10 Eva Agata Eriksdotter Född 1866-11-11 , Degerfors,Skivsjön
    Make: Jonas Petter Flodell Född 1863-09-19 i Bjurholm
Källhänvisningar:
Notis nr 1 UM/Brännland,AI:11b,s432,1818-19,oäkta son f.1817-04-14
Notis nr 2 UM/Kåddis,AI:11b,s412,1819-20,oäkta son f.1817-04-14
Notis nr 3 UM/Kåddis,AI:12b,s599,1821-23,oäkta son f.1817-04-14
Notis nr 4 UM/Brännland,AI:12b,1824-26,fosterbarn hos Per Enoksson-f.1817-04-14
Notis nr 5 UM/Kåddis,AI:12b,s599,1826,oäkta son-f.1817-04-14
Notis nr 6 DEG/Skivsjön,AI:3,s2,1826-35,son.f.1817-04-14
Notis nr 7 DEG/Skivsjö,A1:4,s2,1836-42,adopterad son f.1817-04-14
SVARC0034059_00011
Notis nr 8 DEG/Skivsjön,AI:5a,s2,1843-47,adopterad son f.1814-04-14
Notis nr 9 DEG/Skivsjön,AI:6a,s1,1848-57,bonde f.1814-04-14
Notis nr 10 DEG/Skivsjön,AI:7a,s1,1858-60,bonde
Notis nr 11 DEG/Skivsjön;AI:8a,s11,1861-65,bonde f.1814-04-14
Notis nr 12 DEG/Skivsjön,AI:9a,s11,1866-76,bonde f.1814-04-14
Notis nr 13 DEG/Skivsjön;AI:10a,s18,1777-89,bonde f.1814-04-14
Notis nr 14 DEG/Skivsjön,AI:11a,s22,1890-97,förmånstag hos söner Erik och Karl
Gustav-död
Anteckningar:
ANTECKNING:
Faddrar när Erikd döps som oäkta 1817-04-15
-Inhyses Per Jonsson och hustru (Maria Stina Andersdotter f.1785)
-Håkan henriksson
-pigan Maria Stina Henriksdotter
Jag kan inte se någon förbindelse mellan Karl Nilsson som sedermera adopterar denna
oäkta son och ovanstående dopvittnen
Anna Helenas oäkta son Erik blir sedan adopterad av Karl Nilsson, men det finns inga
uppgifter om att Karl Nilsson skulle vara den egentlige biologiske fadern

FELAKTIGHETDegerforsHFL
han kommer till Degerfors enligt HFL
DEG/Skivsjö,A1:4,s2,1836-42,adopterad son f.1817-04-14 men på nästa HFL har prällen
helt plötsligt lagt till 3 år på hans ålder
DEG/Skivsjön,AI:5a,s2,1843-47,adopterad son f.1814-04-14

ANTECKNING:
Enligt kyrkoräkenskaperna (LI:6, 1811-1837, GID 2021.101.12000,SVARC0034563_00041):
"Av Anna Helena Sam.Dr i Koddis är betalt för hennes barn hos Jon Jonsson i Nyby 8 riksdaler 32 skilling".

Den Jonas Jonsson som får betalt för att inhysa Anna Helenas oäkta son är troligen Jonas Jonsson (102885) f.1786.
Jag kan inte hitta någon annan möjlig i Nyby, men Erik är inte noterad hos denna Jonas Jonsson

Anarkiv 7.0 2009-08-27 - kråken9orgaa06.DDB