ANSEDEL 202383 Elias Nilsson

Född: 1722 i Västergötland
Död:
Föräldrar

Familj
Make: Katarina Eriksdotter
Vigsel:1750-11-13, Lövånger
Född: 1730-01-22 i Trehörningen, Lövånger
Död: 1813
Barn:
    1 Kristina Frimodig Eliasdotter Född 1751-08-16 , Lövånger,Lövånger
    Make: Jonas Melander Jonsson Född 1761-04-14 i Burträsk
    2 Nils Löfvall Eliasson Född 1753-01-20 , Lövånger,Hökmark
    Make: Elisabet Jonsdotter Född 1749 i Skellefteå lands
    Make: Märta Andersdotter Född 1773-11-22 i Skellefteå lands
    3 Sara Eliasdotter Född 1755-05-01 , Lövånger,Hökmark
    4 Erik Eliasson Född 1758-10-22 , Lövånger,Hökmark
    5 Katarina Eliasdotter Född 1761-12-23 , Lövånger,Hökmark
    Make: Erik Bergstedt Född cirka 1770 i ??
    Make: Zakris Kristoffersson Född 1772-02-02 i Umeå lands
    6 Margareta Eliasdotter Född 1766-01-30 , Lövånger,Hökmark

Källhänvisningar:
Notis nr 2 LÖV/Hökmark,AI:3,s203,1775-81,inhyses-f.1722
Notis nr 3 LÖV/Hökmark,AI:4,s61,1778-1804,inhyses

Anteckningar:
   GM1748
 Elias Nilsson 33 (Trast)
Transporterad hit til dess lifrote samt med rotenamnet (ifrån N:o 60)
Frimodig
   Ogift 27 år 5 tjår Wästgôt. dugelig approberas

   GM1768
Elias Nilsson 33 Frimodig
   Wästgiöthe 46 år 24 tjår Gift Presens
Gammal och swag - får Afsked. Och som han tjent 24 år och biwistat
Pommerska fälttåget med derwid förefallne Actioner samt
derûnder blifwit sjuklig och nû är näringslös, så anmäles han til
underhålls åtniutande.

Anarkiv 7.0 2009-01-29 - kråken9orga.DDB