Från 1693 hölls ett gemensamt ting för de 3 nordliga socknarna i Ångermanland:
Arnäs, Grundsunda och Nordmaling.

Nämndemännen fördelades i förhållande till storleken på socknarna. Detta innebar att Arnäs fick de flesta nämndemännen och Grundsunda det minsta antalet.

1693,1/12
Pehr Larsson Idbyn
Erich Erichsson Lögde
Pehr Erichsson Öhn
Erich Johansson Baggård

Anders Andersson Älgsjö
Abraham Tobiesson Gräsmyr

Pehr Larsson Högbyn
Pehr Hansson Bredvik

Lars Andersson Öden
Nils Jonsson Kasa
Olof Jonsson Banafiähl

1694,26/2
Pehr Erichsson Öhn
Erich Erichsson Lögde
AndersAndersson Älgsiö
Erich Johansson Baggård
LarsAndersson Öden
Abraham Tobiesson Gräsmyr
Pehr Larsson Högbyn
Pehr Johansson Bredvik
Pehr Olofsson Bodhom

Olof Pehrsson i Strandhe
Nils Jonsson i Kasa
Olof Jonsson i Banafiäll

1695,17/6
Pehr Erichsson Öhn
 
Erich Erichsson Lögde
Anders Andersson Elgsiö
Erich Johansson Baggård
Lars Andersson Öden
Pehr Hansson Bredvik
Pehr Larsson Högbyn
Lars Hermansson Husom
Pehr Olofsson Bodom
Olof Jonsson Banafiäll
Pehr Larsson i Idbyn

1695,23/11
Pehr Erichsson Öhn
Olof Erichsson Lögde
Anders Andersson Elgsiö
Erich Johansson Baggård
Lars Andersson i Öden
Pehr Hansson i Bredvik
Pehr Larsson i Högbyn
Lars Hermansson i Husom
Pehr Olofsson i Bodom
Olof Jonsson i Banafiäll
Pehr Larsson i Idbyn
Olof Olofsson i Brattfors

1696,6/2
AndersAndersson i Älgsiö
Pehr Swensson i Sörbyn
Pehr Larsson i Högbyn
Pehr Hansson i Brewik
Pehr Larsson i Idbyn
Olof Olofsson i Brattfors
Per Andersson i Öden
Olof Erichsson i Lögde
Johan Johansson i Grunsund
Erich Hermansson i Husum
Pehr Olofsson i Jerfwed
Olof Jonsson i Banafiäl

1696,23/11
Anders Andersson i Älgsiö
Pehr Hansson i Brewik
Pehr Larsson i Idbyen Olof
Olfsson i Brattfors
Lars Andersson i Öden
Olof Erichsson i Lögdå
Johan Johansson i Brunnsnäs
Pehr Swensson i Sörbyen
Pehr Olofsson i Jerfeed
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Olof Jonsson i Banafiäl

1697,20/3
Anders Andersson i Älgsiö
Pehr Hansson i Brewik
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Johan Johansson i Brunnsnäs
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Christier Christiersson i Täffte
Lars Hermansson i Husom
Olof Jonsson i Banafiäl

1697,30/10
Anders Andersson i Älgsiö
Pehr Hansson i Brewik
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Johan Johansson i Brunnsnäs
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Christier Christiersson i Täffte
Lars Hermansson i Husom
Pehr Larsson i Idbyn
Olof Jonsson i Banafiäl

1698,22/2
Anders Andersson i Älgsiö
Pehr Hansson i Brewik
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Johan Johansson i Brunnsnäs
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Christier Christiersson i Täffte
Lars Hermansson i Husom
Pehr Larsson i Idbyn
Olof Jonsson i Banafiäl

1698,2/11
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Johan Johansson i Brunnsnäs
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Olof Jonsson i Banafiäl

1700,19/2
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Johan Johansson i Brunnsnäs
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Olof Jonsson i Banafiäl

1700,27/8
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Johan Johansson i Brunnsnäs
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Olof Jonsson i Banafiäl

1701,23/2
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1701,21/10
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olfsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1702,1/3
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Johan Tomsson i Ultrå

1702,27/8
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christipher Christophersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1703,14/6
Anders Andersson i Älgsiö                                                                  
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1790,9/3
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1704,22/2
Anders Andersson i ÄlgsiÖ
Ollof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Joen Nilsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christopher Christophersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1704,17/6
Anders Andersson i Älgsiö
Ollof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Pehr Pehrsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christopher Christophersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1705,20/2
Anders Andersson iÄlgsiö
Johan Pehrsson Sörgissiö
Lars Michelsson Hornön
Pehr Olofsson Jerfeed
Pehr Pehrsson Lunde
Christopher Christophersson Täffte
Johan Tomsson Ultrå
Lars Hermansson Husom
Swen Persson Sörbyen
Olof Erichsson Lögdå
Olof Olofsson Brattfors
Olof Johansson Orrböle

1705,19/6
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Pehr Pehrsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå
Anders Andersson i Älgsiö
Olof Johansson i Orrböle
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå

1706,19/2
Erich Håckansson i Wike
Swen Johansson i Ledusiö
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Pehr Pehrsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1706,18/6
Erich Håckansson i Wike
Swen Jacobsson i Ledusiö
Johan Pehrsson i Sörgissiö
Olof Olofsson i Brattfors
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Pehr Pehrsson i Lunde
Lars Hermansson i Husom
Christier Christiersson i Täffte
Johan Tomsson i Ultrå

1707,18/3
Olof Olofsson i Brattfors
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Pehrsson i Lunde
Swen Jacobsson i Ledusiö
Christier Christiersson i Täffte                       
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå

1707,21/10
Olof Olofsson i Brattfors
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Lars Michelsson i Hornön
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Pehrsson i Lunde
SwenJacobsson i Ledusiö
ChristierChristiersson i Täffeå
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Johan Pehrsson i Sunnansiö

1708,20/2
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Jerfeed
Pehr Swensson i Sörbyen
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Erichsson i Lögdå
Pehr Pehrsson i Lunde
SwenJacobsson i Ledusiö
Christier Christiersson i Täffte
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Michel Jonsson i Bodom

1708,112
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Gielfwen  (eg. Järved)
Pehr Swensson i Sörbyen
Erich Nilsson i Dombäck
Isack Jacobsson i Moo
Pehr Pehrsson i Lunde
Swen Jacobsson i Ledusiö
Christier Christiersson i Täffte
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Michel Jonsson i Bodom

1709,5/3
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Gielfwen  (eg. Järved)
Pehr Swensson i Sörbyen
Erich Nilsson i Dombäck
Jacob Jacobsson i Moo
Pehr Pehrsson i Lunde
SwenJacobsson i Ledusiö
ChristierChristierssoniTäffte
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Michel Jonsson i Bodom

1709,21/11
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Järfwe
Anders Persson i Bredvik
Erich Nilsson i Dombäck
Isack Jacobsson i Moo
Pehr Pehrsson i Lunde
Swen Jacobsson i Ledusiö
AndersOhlsson i BrunnsNyland
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Michel Jonsson i Bodom

1710,20/6
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Järfwe
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck
Isack Jacobsson i Moo
Pehr Pehrsson i Lunde
Swen Gabrielsson i Ledusiö
Christian Christiansson i Täffte
Lars Hermansson i HusomErich
Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Michel Jonsson i Bodom

1710,29/11
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Järfwe
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck
Israel Jacobsson i Moo
Pehr Pehrsson i Lunde
Swen Jacobsson i Ledusiö
Johan Johansson i Rawesta
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomsson i Ultrå
Michel Jonsson i Bodom

1711,25/2
Anders Pehrsson i Hummelholm
Pehr Olofsson i Järfwe
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck
Isack Jacobsson i Moo
Pehr Pehrsson i Lunde
Swen Jacobsson i Ledusiö
Johan Johansson i Rawesta
Lars Hermansson i Husom
Erich Håckansson i Wike
Johan Tomasson i Örtre
Michel Jonsson i Bodom

1711,2/12
Johan Tomasson i Öden
Pehr Olofsson i Järfwe
Lars Hermansson i Öden
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swän Jacobsson i Ledusiö
Isack Jacobsson i Moo
Pär Pärsson i Brewik
Anders Persson i Humbleholm

1712,24/2
Johan Tomasson i Öden
Pehr Olofsson i Järfwe
Lars Hermansson i Öden
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swen Jacobsson i Ledusiö
Isak Jacobsson i Moo
Pär Pärsson i Brewik
Anders Persson i Humbleholm


1712,6/12
Johan Tomasson i (Öden) nu: Ultrå
Pehr Olofsson i Järfwe
Lars Hermansson i (Öden) nu: Husom
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swän Jacobsson i Ledusiö
Isack Jacobsson i Moo
Pär Pärsson i Brewik
Anders Persson i Humbleholm

1713,3/3
Johan Tomasson i Ultrå
Pehr Olofsson i Järfwe
Lars Hermansson i Husom
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swän Jacobsson i Ledusiö
Isack Jacobsson i Moo
Pär Pärsson i Brewik
Anders Persson i Humbleholm


1713,2/12
Johan Tomasson i Ultrå
Pehr Olofsson i Järfwe
Pär Pärsson i Brewik
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swän Jacobsson i Ledusiö
Isack Jacobsson i Moo
Anders Persson i Humbleholm

1714,1/3
Johan Tomasson i Ultrå
Pehr Olofsson i Järfwe
Pär Pärsson i Brewik
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swän Jacobsson i Ledusiö
Isack Jacobsson i Moo
Anders Persson i Humbleholm
Lars Hermansson i Husum

1714,29/11
Johan Tomasson i Ultrå
Pehr Olofsson i Järfwe
Pär Pärsson i Brewik
Per Persson i Lunne
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Swän Jacobsson i Ledusiö
Isack Jacobsson i Moo
Anders Persson i Humbleholm
Lars Hermansson i Husum

1715,28/2
Johan Tomasson i Ultrå
Pehr Olofsson i Järfwe
Pär Pärsson i Brewik
Anders Larsson i Hielta
Eric Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafvesta
Mickel Jonsson i Bodum
Eric Nilsson i Dombäck
Isack Jacobsson i Moo
Anders Persson i Humbleholm
Lars Hermansson i Husum

1715,28/7
Johan Thomasson i Ultrå
Erich Håkansson i Wike
Per Olofsson i Järfwed
Anders Ersson i Hielta
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Biörsson i Kasa
Johan Johansson i Rafwesta
Johan Olofsson i Kiönsa
Michel Jonsson i Bodom

1716,13/3
Johan Tomasson i Ultrå
Lars Hermansson i Husum
Per Olofsson i Järved
Erik Håkansson i Vike
Per Persson i Bredvik
Anders Persson i Hummelholm
Johan Johansson i Ravesta
Isak Jacobsson i Mo
Anders Eriksson i Hjälta
Mikael Jonsson Bodum
Erik Mikaelsson i Dombäck
Per Eriksson i Ledusjö.

1717,25/2
Lars Hermansson i Husom
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Mickel Jonsson i Bodom
Pär Pärsson i Brewik
Isak Jacobson i Moo
Pähr Erichsson i Ledusjö
Anders Pärsson i Hummelholm

1717,29/11
Lars Hermansson i Husom
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Mickel Jonsson i Bodom
Johan Jonsson i Ultrå
Isak Jacobson i Moo
Pähr Erichsson i Ledusjö
Erich Nilsson i Dombäck

1718,21/2
Lars Hermansson i Husom
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Pehrsson i Bredwik
Erich Andersson i Banafjäl
Isak Jacobson i Moo
Anders Pehrsson i Hummelholm
Erich Nilsson i Dombäck

1718,16/16
Lars Hermansson i Husum
Johan Johansson i Ravesta
Pehr Olofsson i Jerfwed
Erick Andersson i Banafjäl
Erich Håkansson i Wike
Per Erichsson i Ledusiö
Anders Pehrsson i Hummelholm
Michel Jonsson i Bodom
Anders Erichsson i Hjälta
Erich Nilsson i Dombäck
Isac Jacobsson i Moo

1718,29/11
Lars Hermansson i Husom
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Anders Pehrsson i Hummelholm
Erich Nilsson i Dombäck

1719,2/12
Isak Jakobsson i Moo
Pehr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck

1720,4/3
Isak Jakobsson i Moo
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck

1720,29/11
Isak Jakobsson i Moo
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck

1721,22/2
Per Persson i Bredvik
Per Olofsson i Järved
Per Eriksson i Ledusjö
Isak Jacobsson i Mo
Johan Johansson i Ravesta
Jonas Larsson i Gräsmyr
Erik Håkansson i Vike
Erik Andersson i Banafjärd
Erik Nilsson i Dombäck
Anders Eriksson i Hjälta
Mikael Jonsson i Bodum
Nils Olofsson i Ultrå.

1721,2/12
Per Persson i Bredvik
Per Olofsson i Järved
Per Eriksson i Ledusjö
Isak Jacobsson i Mo
Johan Johansson i Ravesta
Jonas Larsson i Gräsmyr
Erik Håkansson i Vike
Erik Andersson i Banafjärd
Erik Nilsson i Dombäck
Anders Eriksson i Hjälta
Mikael Jonsson i Bodum
Nils Olofsson i Ultrå.

1722,26/2
Isak Jakobsson i Moo
Pähr Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wik
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Pehr Pehrsson i Brewik
Erick Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre
Nils Olofsson i Ultrå

1722,3/12
Isak Jakobsson i Moo Pähr
Olofsson i Jerfwed
Erich Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafwesta
Anders Erichsson i Hielta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Pehr Pehrsson i Brewik
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre
Nils Olofsson i Ultrå

1723,22/2
Isak Jakobsson i Moo
Mats Siulsson i Öfwerön
Erich Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre

1723,2/12
Isak Jakobsson i Moo
Mats Siulsson i Öfwerön
Nils Olofsson i Ultrå
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre

1724,22/2
Isak Jakobsson i Moo
Mats Siulsson i Öfwerön
Erich Håkansson i Wike
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre
Johan Larsson i Brewik

1724,29/11
Isak Jacobsson i Mo
Jonas Larsson i Gräsmyr
Eriksson i Ledusjö
Mikael Jonsson i Bodum
Erik Andersson i Banafjärd
Johan Larsson i Bredvik
Nils Olofsson i Ultrå
Erik Nilsson i Dombäck,
Johan Johansson i Ravesta
Per Persson i Strande
Mats Sjulsson i Överön
Olof Nilsson i Högland.

1725,22/2
Isak Jakobsson i Moo
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre
Johan Larsson i Brewik

1725,27/11
Isak Jakobsson i Moo
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre
Johan Larsson i Brewik
Swen Håkansson i Myckling

1726,22/2
Isak Jakobsson i Moo
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Pehr Erichsson i Ledusiö
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyre
Johan Larsson i Brewik
Swen Håkansson i Myckling

1726,28/11
Isak Jakobsson i Moo
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Johan Larsson i Brewik
Swen Håkansson i Myckling

1727,3/3
Mikael Jonsson i Bodum
Erik Andersson i Banafjärd
Erik Nilsson i Dombäck
Nils Olofsson i Ultrå
Per Persson i Strande
Per Eriksson i Ledusjö
Olof Nilsson i Högland
Sven Håkansson i Myckling
Isak Jacobsson i Mo
Jonas Larsson i Gräsmyr
Joan Larsson i Bredvik.

1727,29/11
Jon Larsson i Gräsmyre
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Pär Erichsson i Ledusjö
Swen Håkansson i Myckling

1728,2/3
Jon Larsson i Gräsmyre
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Pär Erichsson i Ledusjö
Swen Håkansson i Myckling
Isak Jacobsson i Mo
Johan Larsson i Brewik

1728,4/12
Jon Larsson i Gräsmyre
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Pär Erichsson i Ledusjö
Swen Håkansson i Myckling
Isak Jacobsson i Mo
Johan Larsson i Brewik

1729,26/2
Jon Larsson i Gräsmyre
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Larsson i Brewik
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Pär Erichsson i Ledusjö
Swen Håkansson i Myckling
Isak Jacobsson i Mo

1729,27/11
Isak Jacobsson i Mo
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Larsson i Brewik
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Johan Johansson i Rawesta
Swen Håkansson i Myckling

1730,26/2
Isak Jacobsson i Mo
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Nilsson i Högland
Johan Larsson i Brewik
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyr Swen
Håkansson i Myckling
Pehr Erichsson i Ledusjö

1730,25/11
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Jon Larsson i Gräsmyr
Swen Håkansson i Myckling
Pehr Erichsson i Ledusjö
Nils Olofsson i Ultrå

1731,22/2
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Isac Jacobsson i Mo
Johan Larsson i Brewik
Pehr Erichsson i Ledusjö
Nils Olofsson i Ultrå
Johan Påhlsson i Torrböle

1731,29/11
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Siulsson i Lögdeå
Johan Larsson i Brewik
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Johan Påhlsson i Torrböle

1732,23/2
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Andersson i Banafjäl
Michel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Siulsson i Lögdeå
Pär Erichsson i Ledusiö
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Johan Påhlsson i Torrböle

1732,1/12
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Siulsson i Lögdeå
Pär Erichsson i Ledusiö
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå

1733,26/2
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Siulsson i Lögdeå
Pär Erichsson i Ledusiö
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Erich Andersson i Banafiäl
Jon Larsson i Brewik
Michel Jonson i Bodom
Jon Pålsson i Torböle

1733,29/11
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Siulsson i Lögdeå
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultr
Erich Andersson i Banafiäl
Michel Jonson i Bodom
Jon Pålsson i Torböle

1734,5/3
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Erich Nilsson i Dombäck
Olof Siulsson i Lögdeå
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Erich Andersson i Banafiäl
Michel Jonson i Bodom
Jon Pålsson i Torböle

1734,27/11
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Olof Siulsson i Lögdeå
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Erich Andersson i Banafiäl
Jon Pålsson i Torböle
Pehr Ersson i Ledusjö

1735,4/3
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Olof Siulsson i Lögdeå
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Erich Andersson i Banafiäl
Johan Pålsson i Torböle
Mickel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i
Johan Larsson i Bredvik
Anders Larsson i Sunnansjö

1735,4/12
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Olof Siulsson i Lögdeå
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Erich Andersson i Banafiäl
Johan Pålsson i Torböle
Mickel Jonsson i Bodom
Erich Nilsson i Dombäck
Johan Larsson i Bredvik
Anders Larsson i Sunnansjö

1736,1/3
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Olof Siulsson i Lögdeå
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Olofsson i Banafiäl
Johan Pålsson i Torböle
Nils Jonsson i Utanås
Erich Nilsson i Dombäck
Johan Larsson i Bredvik
Anders Larsson i Sunnansjö

1736,6/12
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Per Persson i Strande
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Olofsson i Banafiäl
Johan Pålsson i Torböle
Nils Jonsson i Utanås
Erich Nilsson i Dombäck
Anders Larsson i Sunnansjö

1737,14/3
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rawesta
Nils Jonsson i Utanås
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Olofsson i Banafiäl
Johan Pålsson i Torböle
Olof Siulsson i Lögdeå
Erich Nilsson i Dombäck
Anders Larsson i Sunnansjö

1737,18/11
Nils Jonsson i Utanås
Per Håkansson i Norälgsiö
Nils Olofsson i Ultrå
Olof Olofsson i Banafiäl
Johan Pålsson i Torböle
Olof Siulsson i Lögdeå
Pehr Pehrsson i Stranne
Anders Larsson i Sunnansjö

1738,20/3
Olof Nilsson i Högland
Johan Johansson i Rafwestad
Pär Pärsson i Stranne
Erich Nilsson i Dombäck
Nils Jonsson i Utanås
Nils Olofsson i Ulterå
Olof Olofsson i Banafiäl
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Siuhlsson i Lögdö
Anders Larsson i Sunnansiö
Olof Andersson i Öre

1738,16/11
Pär Håkansson i Nor Elgsiö
Johan Johansson i Rafwestad
Pär Pärsson i Stranne
Erich Nilsson i Dombäck
Nils Jonsson i Utanås
Erich Swensson i Nederön
Olof Olofsson i Banafiäl
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Siuhlsson i Lögdö

1739,19/2
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öhn
Pär Pärsson i Stranne
Pär Håkansson i Norr Elgsiö
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Erich Nilsson i Dombeck
Nils Jonsson i Utåhs
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Siuhlsson i Lögdeå
Nils Olofsson i Ulterå
Anders Larsson i Sunnansiö

1739,21/11
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öhn
Pär Pärsson i Stranne
Pär Håkansson i Norr Elgsiö
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Erich Nilsson i Dombeck
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Lars Olofsson i Ulterå
Anders Larsson i Sunnansiö

1740,6/3
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öhn
Pär Pärsson i Stranne
Pär Håkansson i Norr Elgsiö
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Johan Påhlsson i Torrböhle är hemmavarande genom laga förfall.

1740,27/11
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Pär Håkansson i Norr Elgsiö
Uti den avledne nämndemannens Nils Olofssons i Ultrå och Erik Nilssons i Dombäck, som tagit avsked ställen antages nu Olof Christophersson i Godmark och Jon Östensson i Skede, vilka efter avlagd Domareed sina säten i Rätten intogo.

1741,23/2
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
PärHåkansson i Norr Elgsiö
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede

1741,5/12
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede

1742,19/2
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede

1742,26/11
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede

AGN1743,28/3
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede

1743,9/12
Johan Johansson i Rafwesta
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede

1744,12/3
Olof Andersson i Öre
Pär Pärsson i Stranne
Johan Påhlsson i Torrböhle
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Johansson i Rafwestad berättades vara förhindrad av sjukdom.

1744,1/12
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Påhlsson i Torrböhle ursäktade sig för sin hustrus dödsfall
Olof Andersson i Öre var ej tillstädes

1745,28/11
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Elsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Johansson i Rafwesta
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Andersson i Öre

1746,5/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Siuhlsson i Lögdå
Anders Larsson i Sunnansiö
Anders Andersson i Stensöden
Olof Christophersson i Godmark
Östen Östensson i Skede
Johan Johansson i Rafwesta
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Andersson i Öre

1746,1/12
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Olof Olofsson i Banafiehl (sjuk)
Nils Jonsson i Utåhs Anders
Hindersson i Elfsöden
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Johansson i Rafwesta
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo

1747,6/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Hindersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo

1747,27/11
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Hindersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Påhlsson i Torrböhle
Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo

1748,7/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Johan Påhlsson i Torrböhle
OlofAndersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo

1748,26/11
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo berättades sjuk

1749,6/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
Jon Östensson i Skede
Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle

1749,17/11
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmar
 Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo Johan
Påhlsson i Torrböle

1750,28/2
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
OlofAndersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle
Anders Olsson i Banafiäl

1750,30/7,Extra ting
Erik Swensson i Nederön
Pär Pärsson i Strande
Anders Andersson i Elfsöden
Olof Andersson i Öre
Johan Pålsson i Torrböle
Olof Isacsson i Moo
Anders Mårtensson i Baggård

1750,29/11
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
OlofAndersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle
Anders Olsson i Banafiäl

AGN1751,7/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
OlofAndersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle
Anders Olsson i Banafiäl

1751,5/12
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
Olof Andersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle
Anders Olsson i Banafiäl

1752,9/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta (sjuk)
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utåhs
Olof Christophersson i Godmark
OlofAndersson i Öre
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle
Anders Olsson i Banafiäl

1752,27/11
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utanåhs
Olof Christophersson i Godmark
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle (laga förfall)
Anders Olsson i Banafiäl

1753,13/4
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanbyn
Nils Jonsson i Utanåhs
Olof Christophersson i Godmark
Anders Mårtensson i Baggård
Olof Isachsson i Mo
Johan Påhlsson i Torrböle
Anders Olsson i Banafiäl
Erik Pärsson i Lefwar antogs nu till Nämdeman i stället för Olof Andersson i Öre, som fått avsked.

1753,7/12
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanby
Olof Isachsson i Mo
Anders Olsson i Banafiäl
Erik Pärsson i Lefwar
De övrige brättades vara sysslosatte under pågående Mantalsskrivning

1754,18/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Johan Johansson i Rafwesta
Jacob Johansson i Fanby
Olof Isachsson i Mo
Anders Olsson i Banafiäl
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utanås
Anders Mårtensson i Baggård
Johan Nilsson i Torrböle

1754,5/12
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Anders Olsson i Banafiäl
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utanås
Anders Mårtensson i Baggård
Jon Olsson i Älgsiö
De flere voro ännu ej ankomne.

1755,21/3
Pär Pärsson i Stranne
Erich Swensson i Nederöhn
Anders Andersson i Elfsöden
Anders Olsson i Banafiäl
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utanås
Anders Mårtensson i Baggård
Jon Olsson i Norr Älgsiö
Olof Isaksson i Mo
Jacob Johansson i Fanby
Johan Pålsson i Torrbö

1755,5/12
Olof Isaksson i Mo
Jacob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utanås
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Ohlsson i Norr Elgsiö
Anders Andersson i Älfsöden
Erik Swensson i Nederön
Pär Pärsson i Strand

1756,2/3
Olof Isaksson i Mo
Jacob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utanås
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Ohlsson i Norr Elgsiö
Anders Andersson i Älfsöden
Erik Swensson i Nederön
Pär Pärsson i Strande
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsdson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar

1757,1/3
Olof Isaksson i Mo
Jacob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utanås
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Ohlsson i Norr Elgsiö
Anders Andersson i Älfsöden
Erik Swensson i Nederön
Anders Mårtensson i Baggård
Erik Pärsson i Lefwar
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Pär Pärsson i Strande sades vara förhindrad igenom sin hustrus nyligen timade dödsfall.

1757,23/11
Jacob Johansson i Fanbyn
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Ohlsson i Norr Elgsiö
Anders Andersson i Älfsöden
Erik Swensson i Nederön
Anders Mårtensson i Baggård
Erik Pärsson i Lefwar
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Pär Pärsson i Strande

1758,13/3
Jacob Johansson i Fanbyn
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Ohlsson i Norr Elgsiö
Anders Andersson i Älfsöden
Erik Swensson i Nederön
Anders Mårtensson i Baggård
Erik Pärsson i Lefwar
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Pär Pärsson i Strande
Olof Christophersson i Godmark
Nils Jonsson i Utås
Olof Isaksson i Mo

1758,12/12
Jacob Johansson i Fanbyn,
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Ohlsson i Norr Elgsiö
Anders Andersson i Älfsöden
Erik Swensson i Nederön
Anders Mårtensson i Baggård
Erik Pärsson i Lefwar
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Pär Pärsson i Strande
Olof Christophersson i Godmark,
Nils Olsson i Utås
Olof Isaksson i Mo.

1759,13/3
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christophersson i Godmark
Jacob Jonsson i Fanby
Anders Olsson i Banafiäl
Anders Andersson i Elfsöden
Eric Swensson i Nederön
Jon Olsson i Norrälgsiö
Pär Pärsson i Strande

1759,26/7
Olof Isaksson i Mo
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Olofsson i Öden
Olof Christophersson i Godmark
Jacob Johansson i Fanbyn
Anders Olofsson i Banafiäl

 

1759,19/9
Nils Olofsson i Aspe
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christophersson i Godmark
Jacob Johansson i Fanbyn
Anders Olofssonn i Banafjäl

1759,10/12
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christohersson i Godmark
Jacob Jacobsson i Fanby
Olof Olofsson i Öden
Anders Olsson i Banafiäl
Erik Swensson i Nederön
Anders Andersson i Elfsöden
Jon Olsson i Norrälgsiö
Pär Pärsson i Strande

1760,11/3
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Christohersson i Godmark
Jacob Jonsson i Fanby
Olof Olofsson i Öden
Anders Olsson i Banafiäl
Anders Andersson i Elfsöden
Jon Olsson i Norrälgsiö
Pär Pärsson i Strande berättades sjuk
Erik Swensson i Nederön med döden avgången.

1760,8/12
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Mikel Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Olofsson i Öden
Olof Kristophersson i Godmark
Jakob Johansson i Fanbyn
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Mattsson i Överön
Anders Andersson i Elfsöden
Jon Olofsson i Norr Elgsiö
Per Persson i Stranne berättades vara sjuk

1761,14/3
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Olofsson i Öden
Olof Kristophersson i Godmark
Jakob Johansson i Fanbyn
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Mattsson i Överön
Anders Andersson i Elfsöden
Jon Olofsson i Norr Elgsiö
Per Persson i Stranne

1761,7/12
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Jakob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Erik Pärsson i Lefwar
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Mattsson i Öfwerön
Anders Andersson i Elfsöden
Jon Olofsson i Norr Elgsiö
Pär Pärsson i Stranne
Jakob Jakobsson i Örsbäck berättades vara sjuk.

1762,16/3
Jacob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Olof Isaksson i Mo
Erik Pärsson i Lefwar
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Anders Mårtensson i Baggård
Jon Olofsson i Elgsiö
Anders Andersson i Elfsöden
Israel Mattsson i Öfwer Ön
Pär Pärsson i Stranne var frånvarande.

1762,4/12
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Erik Pärsson i Lefwar
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Olof Christophersson i Godmark
Jacob Johansson i Fanby
Anders Olsson i Banafiäl
Jon Olsson i Älgsiö
Israel Mattsson i Öfwerön
Pär Pärsson i Strande
Jon Jonsson i Öden
Pär Jonsson i Bruns Nyland blev efter avlagd ämbetsed antagen i stället för Anders Andersson i Elfsöden, som tagit avsked.

1764,20/3
Olof Isaksson i Mo
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Fanby
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Mattsson i Överön
Pär Jonsson i Bruns Nyland
Jon Jonsson i Norr Älgsjö
Jon Ersson ifrån Brevik
Pär Pärsson ifrån Stranne var icke tillstädes, utan berättades vara hemma, sjuk och sängliggande.

1764,4/12
Olof Isaksson i Mo
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Mattsson i Överön
Jon Jonsson i Norr Älgsjö
Jon Ersson ifrån Brevik

1765,12/3
Olof Isaksson i Mo
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Olofsson i Överön
Jon Jonsson i Norrälgsjö
Jon Ersson i Brewik
Per Persson i Stranne
Erik Persson i Bygdom

1765,9/12
Olof Isaksson i Mo
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Johansson i Fanbyn
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Matsson i Överön
Jon Jonsson i Norrälgsjö
Jon Ersson i Brewik
Per Persson i Stranne
Erik Persson i Bygdom

1766,18/3
Olof Isaksson i Mo
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Johansson i Fannbyn
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Anders Olofsson i Banafiäl
Israel Matsson i Överön
Jon Jonsson i Norrälgsiö
Jon Ersson i Brewik
Per Persson i Stranne
Erik Persson i Bygdom

1766,15/12
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Jon Ersson i Bredwik
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olofsson i Öden
Jacob Jansson i Fanbyn
Anders Olsson i Banafjäl
Per Persson i Stranne
Israel Matsson i Överön
Jon Jonsson i Sörrelgsjö
Erik Persson i Bögdom
Olof Isaksson i Mo berättades vara förhindrad

1771,15/3
Nordmalings socken
Olof Isaksson i Mo
Anders Mårtensson i Baggård
Jacob Jacobsson i Örsbäck
Jon Ersson i Bredvik

Grundsunda socken
Olof Christophersson i Godmark
Olof Olsson i Öden
Jacob Jansson i Fanbyn
 Anders Olofsson i Banafjäl

Arnäs socken
Per Persson i Järfed
Jon Jonsson i Norrälvsjö
Erik Persson i Bygdom
Israel Mattsson i Överön