1612,4/2
Nils Olofsson i Skede
Tomas Håkansson i Dombäck
Per Erichsson i Banafierd
Algott Biörsson i Banafierd
Christofuer Olsson i Elludh
Ericj Siulsson i Ödenn
Herman Larsson i Högen
Per Joensson i Finnå
Östen Olsson i Ulttro
Niels Joensson i Banafiell
Oluf Persson i Ulttro
Oluf Persson i Dombäck  

1616
Peder Jonsson i Finna
Cristopher i Elludh
Herman Larsson i Husum
olof Persson i Ultre
Östen Olofsson i Ultre
Nils Danielsson i Dombäck
Tomas Håkansson ibm
Per Erichsson i Banafjäl
Olof Jonsson i Husum
Sjull Larsson i Skademark
Nils Jonsson i Banafjäl
Erik Sjullsson i Öden

1617
ErichSiulssoniGieltan
Per Olufsson i Nyland
Oluf Persson i Lakasund
Östen Suensson i Hornön
Nils Jonsson i Banafierdh
Hans Persson i Nordangissiö
Per Jonsson i Finnåå
Per Michillsson i Wikie
Tommas Håkansson i Dombeck
Biörn Biörsson i Fälle
Oluf Persson i Ultre

1618
Nils Jonsson i Banafierdh
Per Erichsson i Banafierdh
Per Jonsson i Finnåå
Herman Larsson i Högen
Erich Sjulsson i Öden
Oluf Jonsson i Husum
Olof Perssonn i Ortre
Algut Biörsson i Banafierdh
Nils Danielsson i Dombeck
Tommas Håkansson ibidem
Siull Larsson i Sakdemarck
Per Andersson i Uthanåss

1622
NilsJoensson i Banafiäll
Christopher Oloffss i Ellöö
OlofLarss i Ultrå
Nils Danielss i Dombäk
AlgotBiörsson i Banafiäll
Olof Pedherss i Skedhum
OlofErichsson i bidem
Siull Olofss i Huusom
PedherAnderss i Uthanåhs
Lars Olofsson i Uthanååss
OlofPedherss i Skadmarck
Mats Nilsson ibidem

1623
Nils Joensson i Bannafiell
Cristopher Oluffsson i Ellendh
OluffLarsson i Wittie
NilsDawidsson i Dombeck
Erich Hermansson i Höjienn
Oluff Påwelsson i Skedum
Olluff Erichsson i Banafiell
Siull Oloffsson i Husom
Oluff Pehersson i Skadamarck
Lars Oluffsson i Uttanåss
Peder Andersson i Uttanåss
Pedher Oluffson i Farbynn

1641,6/12
Oluf Erichsson i Banafiäl
Siul Olofsson i Husom
Olof Andersson i Kasa
Peder Nilsson i Banafiäl
Olof Persson i Skademark
Per Olofsson i Finna
Joen Persson i Finna
Olof Persson i Skamarck
Lars Salmonsson i Husom
Johan Erichsson i Öden
Olof Amundsson i Killingsnäs
Mickel Larsson i Högen
Fjärdingsman Peder Nilsson i Banafiäl  

1642,3/8
Oluf Erichsson i Banafiäl 
Siul Olofsson i Husom 
Olof Andersson i Kasa 
Peder Nilsson i Banafiäl
Olof Persson i Skademark 
Per Olofsson i Finna
Joen Persson i Finna
Olof Persson i Skamarck
Lars Salmonsson i Husom
Johan Erichsson i Öden
Mats Nilsson i Fillingen
Mickel Larsson i Högen
Fjärdingsman Peder Nilsson i Banafiäl

1644,10/4
Oluf Erichsson i Banafiäl 
Siul Olofsson i Husom
PederOlofsson i Fanbyn
Peder Nilsson i Banafiäl
Olof Persson i Skademark
Per Olofsson i Finna
Joen Persson i Finna
Olof Persson i Dombäck
Olof Anundsson i Killingsnäs
Johan Erichsson i Öden
Mats Nilsson i Fillingen
Mickel Larsson i Högen

1644,21/11
Oluf Erichsson i Banafiäl
Siul Olofsson i Husom
Peder Olofsson i Fanbyn        
Peder Nilsson i Banafiäl
Olof Persson i Skademark   
Per Olofsson i Finna
Joen Persson i Finna             
Olof Persson i Dombäck
Olof Anundsson i Killingsnäs     
Johan Erichsson i Öden
Mats Nilsson i Fillingen         
Mickel Larsson i Högen  

1645,10/6
Oluf Erichsson i Banafiäl
Siul Olofsson i Husom
Peder Olofsson i Fanbyn
Peder Nilsson i BanafiäL
Olof Persson i Skademark
Biörn Olofsson i Kasa
Joen Persson i Finna
Olof Persson i Dombäck
Olof Anundsson i Killingsnäs
Johan Erichsson i Öden
Mats Nilsson i Fillingen
Mickel Larsson i Högen

1645,5/12
Oluff Erichsson i Banafierd
Oluff Andersson i Kassa
Oluff Persson i Dombäck
Oluf Persson i Banafierd
Oluf Amundsson i Killingsnäs
Lars Hermansson i Husom
Biörn Olufsson i Kassa
Erik Persson i Ultre
Oluff Larsson i Utanås
Mårten Oloffsson i Högen
Oluff Nilsson i Banafierd
Håchen Nilsson i Utanås

1646,11/11
Pädher Olufsson i Fanbyn
Olof Erichsson i Banafiäl
Olof Persson i Dombäck
Mats Nilsson i Fillinge
Siul Olufsson i Husom
Joen Pedhersson i Finna
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Erichsson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås

1646,10/8
Pädher Olufsson i Fanbyn
Oluf Pedhersson i Banafiäl
Mats Nilsson i Fillige
Oluff Pedhersson i Gummarck
Siul Olufsson i Husom
Joen Pedhersson i Finna
Oluf Pedhersson i Skademarck
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
Johan Erichsson i Öden
Oluf Amundsson i Killingsnäs

1647,9/12
Pädher Olufsson i Fanbyn
Olof Erichsson i Banafiäl
Olof Persson i Dombäck
Mats Nilsson i Fillinge
Siul Olufsson i Husom
Joen Pedhersson i Finna
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufsson i Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Erichsson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås  

1648,17/8
Håkan Nilsson i  Uthanås
Olof Erichsson i Banafiäl
Olof Persson i Dombäck
Mats Nilsson i Fillinge
Siul Olufsson i Husom
Joen Pedhersson i Finna
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås  

1649,19/2
Håkan Nilsson i  Uthanås
Olof Erichsson i Banafiäl
Olof Persson i Dombäck
Mats Nilsson i Fillinge
Siul Olufsson i Husom
Pedher Olofsson i Fanbyn
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås  

1649,16/11
Håkan Nilsson i  Uthanås
Olof Erichsson i Banafiäl
Olof Persson i Dombäck
Mats Nilsson i Fillingen
Siul Olufsson i Husom
Pedher Olofsson i Fanbyn
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås

1650,14/12
Håkan Nilsson i  Uthanås
Olof Erichsson i Banafiäl
Olof Persson i Dombäck
Olof Christophersson i Elludh
Siul Olufsson i Husom
Pedher Olofsson i Fanbyn
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås

1651,5/8
Håkan Nilsson Uthanås
Olof  Erichsson Banafiäl
Mats Nilsson Fillingen
Erich Olofsson Ultrå
Siul Olufsson Husom
Pedher Olofsson Fanbyn
Michel Larsson Högen
Pehr Nilsson Banafiäl
Biörn Olufsson Kasa
Johan Erichsson Öden
Olof Pedersson Skademark
Olof  Larsson Uthanås  

1652,25/8
Håkan Nilsson i  Uthanås
Pedher Olofsson i Fanby
Mats Nilsson i Fillingen
Erich Olofsson i Ultrå
Siul Olufsson i Husom
Erich Erichsson i Kaasa
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufssoni Kasa
 Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås

1653,20/8
Håkan Nilsson i  Uthanås 
Pedher Olofsson i Fanby
Olof Persson i Banafiäl
Erich Olofsson i Ultrå
Siul Olufsson i Husom
Erich Erichsson i Kaasa
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufsson i Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås

1653,29/1
Håkan Nilsson i Uthanås
Pedher Olofsson i Fanby
Olof Persson i Banafiäl
Erich Olofsson i Ultrå
Siul Olufsson i Husom
Erich Erichsson i Kaasa
Michel Larsson i Högen
Pehr Nilsson i Banafiäl
Biörn Olufsson i Kasa
Johan Erichsson i Öden
Olof Pedersson i Skademark
Olof Larsson i Uthanås

1654,17/3
Mats Nilsson i Fillingen
Johan Erichsson i Ödhen
Olof Larsson i Uthanås
Erich Olofsson i Ultråå
Michel Larsson i Högen
Johan Håkansson i Strööm
Biörn Olofsson i Kaasa
Johan Håkonsson i Brunnsnäs
Håkan Nilssson i Uthanås
Peder Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa
Nils Pedhersson i Höglandh

1654,29/5
Per Nilsson i Banafiäl i Mats Nilssons ställe
Erich Olofsson i Ultrå
Biörn Olofsson i Kaasa
Erich Erichsson ibidem
Oluf Larsson i Uthanås
Oluf Persson i Banafiäl
Håkan Nilsson i Banafjäl
Mats Erichsson i Geltan
Johan Erichsson i Öden
Pehr Pehrsson ibidem
Toll Olofsson i Banafiäl i Michel Larssons uti Högen ställe  
Johan Håkansson i Brunnsnäs

1654,15/8
Mats Nilsson i Fillinge
Johan Håkonsson i Ström
Johan Håkansson i Brunnsnäs
Michel Larsson i Högen
Johan Erichsson i Öden
Biörn Olofsson i Kaasa
Erich Olofsson i Ultrå
Olof Larsson i Utanås
Nils Persson i Högland
Håkan Nilsson ibidem
Per Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa

1655,28/3
Mats Nilsson Fillingen
Johan Håkonsson Ström
Johan Håkansson Brunnsnäs
Thore Olofsson Banafiäl
Johan Erichsson Öden
Biörn Olofsson Kaasa
Erich Olofsson Ultrå
Olof Larsson Utanås
Nils Persson Högland
Håkan Nilsson Högland
Per Siulsson Lunde
Erich Erichsson Kaasa

1655,20/8
Mats Nilsson Fillingen
Johan Håkonsson Ström
Johan Håkansson Brunnsnäs
Thore Olofsson Banafiäl
Johan Erichsson  Öden
Biörn Olofsson Kaasa
Erich Olofsson Ultrå
Olof Larsson Utanås
Nils Persson Högland
Håkan Nilsson Högland
Per Siulsson Lunde
Erich Erichsson Kaasa  

1656,26/3
Mats Nilsson i Fillinge
Johan Håkonsson i Ström
Johan Håkansson i Brunnsnäs
Thore Olofsson i Banafiäl
Johan Erichsson i Öden
Biörn Olofsson i Kaasa
Erich Olofsson i Ultrå
Olof Larsson i Utanås
Nils Persson i Högland
Håkan Nilsson i Högland
Per Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa  

1657,28/8
Mats Nilsson i Fillinge
Johan Håkonsson i Ström
Johan Håkansson i Brunnsnäs
Thore Olofsson i Banafiäl
Johan Erichsson i Öden
Biörn Olofsson i Kaasa
Erich Olofsson i Ultrå
Olof Larsson i Utanås
Nils Persson i Högland
Håkan Nilsson ibidem
Per Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa

1658,21/8
Mats Nilsson i Fillinge
Johan Håkonsson i Ström
Johan Håkansson i Brunnsnäs
Thore Olofsson i Banafiäl
Johan Erichsson i Öden
Biörn Olofsson i Kaasa
Erich Olofsson i Ultrå
Olof Larsson i Utanås
Nils Persson i Högland
Håkan Nilsson ibidem
Per Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa

1658,22/3
Mats Nilsson i Fillinge
Johan Håkonsson i Ström
Johan Håkansson i Brunnsnäs
Thore Olofsson i Banafiäl
Johan Erichsson i Öden
Biörn Olofsson i Kaasa
Erich Olofsson i Ultrå
Olof Larsson i Utanås
Nils Persson i Högland
Håkan Nilsson ibidem
Per Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa

1659,9/3
Olof Andersson i Sund
Johan Håkonsson i Ström
Johan Håkansson i Brunnsnäs
Thore Olofsson i Banafiäl
Johan Erichsson i Öden
Biörn Olofsson i Kaasa
Herman Olofsson i Husum
Olof Larsson i Utanås
Nils Persson i Högland
Håkan Nilsson ibidem
Per Siulsson i Lunde
Erich Erichsson i Kaasa

1660,16/8
Pädher Nilssoni Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Johan Erichsson i Öden 
Biör Olofsson i Kasa
Thore Olofsson i Banafiäl
Olof Larsson i Uthanås
Herman Larsson i Husom
Håkan Nilsson ibidem
Erik Eriksson i Kaasa
Elias Michelsson i Stensäther
Erich Olofsson i Banafiäl
Nills Siulsson i Husom

1662,16/8
Olof Andersson i Sund
Thore Olofsson  i Banafiäl
Olof Larsson i Uthanås
Hans Jonsson i Ultrå
Håkan Nilsson  ibidem
Erich Olofsson i Banafiäl
Olof Siulsson i Wickiu
Johan Erichsson i Öden
Pehr Siulsson i Lundhe
Nils Pehrsson i Höglandh
Nils Erichsson   ibidem
Anders Andersson i Strandh

1662,3/3
Olof Andersson i Sund
Biör Olofsson i Kaasa
Olof Larsson i Uthanås
Herman Larsson i Husom
Håkan Nilsson  ibidem
Erich Olofsson i Banafiäl
Olof Siulsson i Wickiu
Pehr Siulsson i Lundhe
Nils Pehrsson i Höglandh
Nils Erichsson   ibidem
Anders Andersson i Strandh
Thore Olofsson i Banafiäl

1663,17/8
Olof Andersson i Sund
Thore Olofsson  i Banafiäl
Herman Larsson i Husom
Hans Jonsson i Ultrå
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäl
Anders Andersson i Strand
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Siulsson i Lundhe
Nils Pehrsson i Höglandh
Mats Erichsson i Giellta
Håkan Nilsson i Uthanås

1663,26/2
Olof Andersson i Sund
Thore Olofsson  i Banafiäl
Herman Larsson i Husom
Hans Jonsson i Ultrå
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäl
Olof Siulsson i Wickiu
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Siulsson i Lundhe
Nils Pehrsson i Höglandh
Nils Erichsson   ibidem
Pehr Pehrsson i Högland

1664,24/3
Olof Andersson i Sund
Thore Olofsson  i Banafiäl
Herman Larsson i Husom
Hans Jonsson i Ultrå
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäl
Peder Pedersson i Högland
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Siulsson i Lundhe
Nils Pehrsson i Höglandh
Mats Erichsson i Giellta
Håkan Nilsson i Uthanås

1665,26/10
Håkan Nilsson i Uthanås
Mats Erichsson i Gieltan
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Tohl Olofsson  i Banafiäl
Nils Pedersson i Högland
Olof Larsson i Uthanås
Anders Andersson i Strand
Esaias Mickelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i HusomErich
Olofsson i Banafiäl

1665,7/9
Håkan Nilsson i Uthanås
Thore Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Johan Erichsson i Öden
Nils Pedersson i Höglan
Olof Larsson i Uthanås
Erich Olsson i Banafiäl
Nils Siulsson i Husom
Elias Michelsson i Stensätter
Per Michelsson i Ultrå
Joen Abrhamsson i Fanbyn
Jacob Hansson i Dombäck

1665,15/2
Olof Andersson i Sund
Thore Olofsson  i Banafiäl
Herman Larsson i Husom
Hans Jonsson i Ultrå
Nils Siulsson i Husom
Johan Persson i Uthanås
Anders Andersson i Strand
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Siulsson i Lundhe
Nils Pehrsson i Höglandh
Mats Erichsson i Giellta
Håkan Nilsson i Uthanås

1666,29/8
Håkan Nilsson i Uthanås
Mats Erichsson i Gieltan
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Tohl Olofsson  i Banafiäl
Nils Pedersson i Högland
Olof Larsson i Uthanås
Anders Andersson i Strand
Esaias Mickelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäl

1666,21/3
Håkan Nilsson i Uthanås
Mats Erichsson i Gieltan
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Tohl Olofsson  i Banafiäl
Nils Pedersson i Högland
Olof Larsson i Uthanås
Anders Andersson i Strand
Esaias Mickelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäl

1667,28/8
Peder Nilsson i Banafiäl
Johan Erichsson i Öden
Håkan Nilsson i Utanås
Olof Andersson i Sund
Olof Larsson ibidem
Thore Olofson i Banafiäl
Joen Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäj
Elias Mickelsson i Stensätter
Erik Johansson i Fanbyn
Johan Nilsson i Skede

1667,26/3
Håkan Nilsson i Uthanås
Mats Erichsson i Gieltan
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Tohl Olofsson  i Banafiäl
Nils Pedersson i Högland
Olof Larsson i Uthanås
Anders Andersson i Strand
Esaias Mickelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Erich Olofsson i Banafiäl

1668,7/3
Håkan Nilsson i Utanås
Mats Erichsson i Gielta
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Olof Larsson i Utanås
Nils Pedersson i Högland
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Michel Olsson ibidem
Nils Siulsson i Husom
Joen Abrahamsson i Fånbyn
Peder Persson i Högland

1669,11/8
Håkan Nilsson i Utanås
Thore Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Pehr Michelsson i Ultrå
Nils Pedersson i Högland
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Pehrsson i Strande
Pehr Håkansson i Banafiäl
Joen Abrahamsson i Fånbyn
Peder Persson i Högland

1669,1/4
Håkan Nilsson i Utanås
Pehr Larsson i Könsa
Olof Andersson i Sun
Peder Siulsson i Lunde
Olof Larsson i Utanås
Nils Pedersson i Högland
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Michel Olsson ibidem
Nils Siulsson i Husom
Joen Abrahamsson i Fånbyn
Peder Persson i Högland

1670,15/8
Jacob Hansson i Dombäck
Michel Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Nils Siulsson i Husom
Olof Siulsson i Wikiu
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Pehrsson i Strande
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Peder Larsson i Könsa
Peder Persson i Högen

1670,8/1
Olof Larsson i Utanås
Thore Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Nils Siulsson i Husom
Nils Pedersson i Högland
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Pehrsson i Strande
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Peder Larsson i Könsa
Peder Persson i Högland

1671,21/8
Jacob Hansson i Dombäck
Michel Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Jon Olofsson i Banafiäl
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Pehrsson i Strande
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Olof Andersson i Strande
Pehr Michelsson i Utterå

1671,11/1
Jacob Hansson i Dombäck
Michel Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Peder Siulsson i Lunde
Nils Siulsson i Husom
Mats Ersson i Giälta
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Pehrsson i Strande
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Nils Persson i Högland
Peder Persson i Högland

1672,4/1
Jacob Hansson i Dombäck
Michel Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Pehr Siulsson i Ön
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Pehrsson i Strande
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Pehr Siulsson i Lunde
Nils Persson i Högland

1672,19/8
Joen Hansson i Dombäck
Michel Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sund
Pehr Siulsson i Ön
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Pehr Michelsson i Ultrå
Joen Abrahamsson i Fånbyn
Thore Olsson i Banafjäl
Siul Persson i Dombäck

1673,14/2
Joen Hansson i Dombäck
Thore Olsson i Banafiäl
Olof Andersson i Sun
Olof Siulsson i Wike
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Per Olsson i Ultrå
Pehr Michelsson i Ultrå
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Thore Olsson i Banafjäl
Jacob Hansson i Dombäck

1673,22/8
Pehr Pehrsson i Strande
Pehr Sjulsson i Ön                                            
Olof Andersson i Sund
Mats Siulsson i Bursiö
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Nils Johansson i Ström
Esaias Michelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fånbyn                        
Michel Olsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck

1674,13/2
Pehr Pehrsson i Strande
Pehr Michelsson i Ultrå
Olof Andersson i Sund
Mats Siulsson i Bursiö
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Peder Olsson i Ström
Esaias Michelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fånbyn
Thore Olsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck

1674,19/8
Pehr Pehrsson i Strande
Peder Siulsson i Ön                                            
Olof Andersson i Sund
Jon Jonsson i Bursiö
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Nils Johansson i Ström
Esaias Michelsson i Stensätter
Joen Abrahamsson i Fånbyn
Michel Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck      

1675,26/3
Johan Johansson i Skede
Peder Siulsson i Lunde
Olof Andersson i Sund
Johan Siulsson i Skede
Nils Siulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Erich Olsson i Banafjäl
Esaias Michelsson i Stensätter
Michel Olofsson i Banafiäl
Erich Andersson i Bursiö
Johan Persson i Utanås
Anders Johansson i Högen

1675,16/8
Olof Andersson i Sund
Nils Siulsson i Husom
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Per Larsson i Kiönsa
Michel Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Herman Håkanssoni Utanås
Nils Jonssoni Kaasa
Johan Siulsson i Skiede
Olof Olofsson i Dombäcksmark
Jon Ersson i Högen

1676,21/2
Olof Andersson i Sund
Nils Siulsson i Husom
Joen Abrahamsson i Fanbyn
Pehr Larsson i Könsa
Pehr Håkansson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Herman Håkansson i Utanås
Nils Jonsson i Kaasa
Michel Olofsson ibidem
Olof Olofsson i Dombäcksmark
Johan Siulsson i Skedhe

1677,7/3
Olof Andersson i Sund
Nils Siulsson i Husom
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Per Larsson i Kiönsa
Michel Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Michel Olsson i Uthanåhs
Nils Jonssoni Kaasa
Per Olsson i Finna
Olof Olofsson i Dombäcksmark
AndersJohansson i Högen

1678,28/8
Olof Andersson i Sund
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Per Larsson i Kiönsa
Michel Olofsson i Banafiäl
Anders Johansson i Högen
Johan Johansson i Skiede
Tohl Ohlsson i Banafiäl
Nils Jonsson i Kaasa
Per Olsson i Finna
Olof Olofsson i Dombäcksmark
Pehr Håkansson i Utanås

1679,9/3
Olof Andersson i Sund
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Michel Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Michel Olsson i Uthanåhs
Nils Jonssoni Kaasa
Per Olsson i Finna
Olof Olofsson i Dombäcksmark
Pehr Håkansson i Utanås

1679,27/8
Nils Jonsson i Finna
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Michel Siulsson i Husom
Michel Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Per Michelsson i Ultrå
Pehr Larsson i Kiönsa
Per Olsson i Finna
Olof Olofsson i Dombäcksmark
JohanPersson i Utanås

1680,14/8
Nils Jonsson i Kaasa
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Thore  Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Michel Olsson i Utanås
Pehr Larsson i Kiönsa
Per Olsson i Finna
Per Håkansson i  Utanås
Per Olsson Ultrå

1680,11/3
Nils Jonsson i Kaasa
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Michel Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Michel Olsson i Utanås
Pehr Larsson i Kiönsa
Per Olsson i Finna
Per Håkansson i  Utanås
JohanPersson i Utanås

1681,4/3
Nils Jonsson i Kaasa
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Thore  Olofsson i Banafiäl
Jonas Andersson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Michel Olsson i Utanås
Pehr Larsson i Kiönsa
Per Olsson i Finna
Per Håkansson i  Utanås
Michel Olsson i Banafiäl

1681,2/11
Nils Jonsson i Kaasa
Olof Biörsson i Kaasa
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siulsson i Husom
Thore  Olofsson i Banafiäl
Jonas Andersson i Dombäck
Johan Johansson i Skiede
Michel Olsson i Utanås
Pehr Larsson i Kiönsa
Per Olsson i Finna
Per Håkansson i  Utanås
Michel Olsson i Banafiäl

1682,27/3
Olof Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nills Joensson i Kaasa
Pähr Larsson i Kiönsa
Olof Biörsson ibidem
Michell Olofsson i Uthanåhs
Pähr Olofsson i Finna
Nils Siulsson i Husom
Johan Johansson i Skedhe
Michell Olofsson i Banafiäll
Pähr Håkansson i Uthanåhs

1682,27/11
Olof Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nills Joensson i Kaasa
Pähr Larsson i Kiönsa
Olof Biörsson ibidem
Michell Olofsson i Uthanåhs
Pähr Olofsson i Finna
Nils Siulsson i Husom
Johan Johansson i Skedhe
Michell Olofsson i Banafiäll
Pähr Håkansson i Uthanåhs

1683,21/3
Olof Olofsson i Banafiäl
Jacob Hansson i Dombäck
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nills Joensson i Kaasa
Pähr Larsson i Kiönsa
Olof Biörsson ibidem
Michell Olofsson i Uthanåhs
Pähr Olofsson i Finna
Nils Siulsson i Husom
Johan Johansson i Skedhe
Michell Olofsson i Banafiäll
Pähr Håkansson i Uthanåhs

1683,1/12
Pehr Larsson i Könsa
Johan Johansson i Skede
Pehr Håkansson i Uthanås
Olof Biörsson i Kaasa
Michel Olofsson ibidem
Mårten Jonsson i Banafiäl
Johan Matsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Nils Siulsson i Husom
Nils Jonsson i Kaasa

1684,20/2
Pehr Larsson i Könsa
Johan Johansson i Skede
Pehr Håkansson i Uthanås
Olof Biörsson i Kaasa
Michel Olofsson ibidem
Mårten Jonsson i Banafiäl
Johan Matsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Nils Siulsson i Husom
Nils Jonsson i Kaasa

1684,27/8
Pehr Larsson i Könsa
Johan Johansson i Skede
Pehr Håkansson i Uthanås
Olof Biörsson i Kaasa
Michel Olofsson ibidem
Mårten Jonsson i Banafiäl
Johan Matsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Nils Siulsson i Husom
Nils Jonsson i Kaasa

1685,16/2
Pehr Larsson i Könsa
Johan Johansson i Skede
Pehr Håkansson i Uthanås
Olof Biörsson i Kaasa
Michel Olofsson ibidem
Jacob Jonsson i Dombäck
Per Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Nils Siulsson i Husom
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Jonsson i Kaasa
Mårten Olofsson i Banafiäl

1685,31/8
Pehr Larsson i Könsa
Johan Johansson i Skede
Pehr Håkansson i Uthanås
Olof Biörsson i Kaasa
Michel Olofsson ibidem
Jacob Jonsson i Dombäck
Per Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Nils Siulsson i Husom
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Jonsson i Kaasa
Mårten Olofsson i Banafiäl

1686,17/2
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Siuhlsson i Husom
Pähr Larsson i Könsa
Jacob Hansson i Dombäck
Michel Olofsson i Uthås
Nils Jonsson i Kasa
Johan Johansson i Skiede
Pähr Håkansson i Uthås
Oloff Biörsson i Kasa
Pähr Olofsson i Finna
Pähr Oloffsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafiäll

1687,26/2
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Nils Schiulsson i  Husom
Pehr Håkansson i Uthås
Jacob Hansson i Dombäck
Pehr Larsson i Könsa
Olof Biörsson i Kasa
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson ibidem
Pehr Olofsson i Stensätter
Michel Olofsson i Uthås
Mårten Jonsson i Banafiähl
Pehr Olofsson i Finna

1687,26/10
Jon Abrahamsson i Fanbyn
Johan Johansson i Skiede
Nils Schiullsson i Huusom
Niels Joensson i Kasa
Pehr Larsson i Könsa
Olof Biörsson ibidem
Jacob Hansson i Dombäck
Pehr Olofsson i Finna
Michell Olofsson i Uthanåhss
Pehr Olofsson i Stensätter
Pehr Håkansson ibidem
Mårten Olofsson i Banafiäll

1688,1/3
Nils Schiulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Jakob Hansson i Dombäck
Michel Olofsson i Uthanås
Pehr Håkansson i Uthanås
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafjäl
Jon Abrahamsson i Fanbyn

1688,31/10
Nils Schiulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Jakob Hansson i Dombäck
Michel Olofsson i Uthanås
Pehr Håkansson i Uthanås
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafjäl
Jon Abrahamsson i Fanbyn

1689,12/6
Nils Schiulsson i Husom
Per Larsson i Könsa
Jakob Hansson i Dombäck
Michel Olofsson i Uthanås
Pehr Håkansson i Uthanås
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafjäl
Olof Jonsson i Banafjäl

1690,13/3
Nils Siuhlsson i Husom
Pehr Larsson i Kasa
Jacob Hansson i Dombek
Michael Olofsson  i Uthanåhs
Pehr Håkansson i Uthanåhs
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stafsätter
Mårten Jonsson i Banafiäl
Olof Jonsson i Banafiäl

1690,30/8
Nils Siuhlsson i Husom
Pehr Larsson i Kasa
Jacob Hansson i Dombek
Michael Olofsson  i Uthanåhs
Pehr Håkansson i Uthanåhs
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stafsätter
Mårten Jonsson i Banafiäl
Olof Jonsson i Banafiäl

1691,23/3
Nils Siuhlsson i Husom
Pehr Larsson i Könsa
Jacob Hansson i Dombek
Michael Olofsson  i Uthanåhs
Pehr Håkansson i Uthanåhs
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stafsätter (Stensätter)
Mårten Jonsson i Banafiäl
Olof Jonsson i Banafiäl

1691,25/6
Nils Siuhlsson i Husom
Pehr Larsson i Könsa
Jacob Hansson i Dombek
Michael Olofsson  i Uthanåhs
Pehr Håkansson i Uthanåhs
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafiäl
Olof Jonsson i Banafiäl

1692,29/2
Jacob Hansson i Dombek
Michael Olofsson  i Uthanåhs
Pehr Håkansson i Uthanåhs
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafiäl
Olof Jonsson i Banafiäl
Lars Hermansson i Husum
Johan Olofsson i Könsa 

1692,27/8
Jacob Hansson i Dombek
Michael Olofsson  i Uthanåhs
Pehr Håkansson i Uthanåhs
Johan Johansson i Skiede
Nils Jonsson i Kasa
Olof Biörsson i Kasa
Pehr Olofsson i Finna
Pehr Olofsson i Stensätter
Mårten Jonsson i Banafiäl
Olof Jonsson i Banafiäl
Lars Hermansson i Husum
Johan Olofsson i Könsa

1693,27/3
Mats Siulsson i Bursjö
Mickel Olofsson i Uthanås
Pehr Larsson i Idbyn
Nils Jonsson i Kasa
Pehr Erihsson i Öhn
Pehr Larson i Högbyn
Anders Andersson i Älgsjö
Pehr Olofsson i Bodom
Abraham Tobiesson i Grässmyr
Erich Erichsson i Lögde
Erich Johansson i Baggård
Pehr Hansson i Bredvik

1693,1/12
Pehr Larsson i Idbyn
Erich Erichsson i Lögde
Pehr Erichsson i Öhn
Erich Johansson i Baggård
Anders Andersson i Älgsjö
Abraham Tobiesson i Gräsmyr
Pehr Larsson i Högbyn
Pehr Hansson i Bredvik
Lars Andersson i Öden
Nils Jonsson i Kasa
Olof Jonsson i Banafiähl