NORDMALINGS NÄMNDEMÄN

1612
Den 2 Februarii stod  Laga Ting i
Nordmalings Socken

Nämnden:
Asmunnd Larsson i Lygdö
Algott Thomasson i Lefuar

Nils Staffansson i Afua
Nils Olsson i Giernäs

Chrestiand Olsson i Breduick
Dauid Andsson i Håknäs

Håkann Algotsson i Afua
Östenn Nilsson i Sunanssiö

Peer Thomesson i Breduich
Oluff Månsson i Moo

Håken Siulsson i Hyngresböle
Hans Andsson i Orsbeck
 

1613
Anund Larsson i Lögdeå
Olof Månsson i Mo
Håkan Sjulsson i Hyngelsböle
Östen Hansson i Sunnansjö
Per Tomasson i Brattfors
David Andersson i Håknäs
Grels Jonsson i Sörbyn
Cristier Olofsson i Bredvik
Hans Olofsson i Järnäs
Algot Tomasson i Levar
Jon Eriksson i Lögdeå
Per Olofsson i Baggård

1616-03-08
Osmund Larsson i Lögdeå
Nils Staffansson i Ava
Tobias Danielsson i Gräsmyr
Hans Andersson i Järnäs
Per Östensson i Ava
Mårten Östensson i Baggård
Christier Olofsson i Bredvik
Nils Olofsson i Järnäs
Östen Nilsson i Sunnansjö
Håkan Sjurdsson i Hyngelsböle
Jon Eriksson i Lögdeå
Olof Östensson i Brattfors.

1617
Nils Staffansson i Afua
Christiern Olufsson i Breuick
Nils Olufsson i Gernäs
Tobias Danielsson i Grassmyre
Oluf Månsson i Moo
Hans Andersson i Orsbeck
Jon Erichsson i Lygde
Per Olufsson i Baggårdh
Östen Nilsson i Sunnansiödh                     
Oluf Östesson i Brattfors
Mårten Östensson i Baggårdh
Per Östesson i Lefuar

1618
Fogden Anders Erichsson
Lagläsaren Nils Bengtsson
Christiern Olufsson i Breuick        

Nils Staffansson i Afua
Tobias Danielsson i Grassmyre
Nils Olufsson i Gernäs
Hans Andersson i Orssbäck
Jon Erichsson  i Lygde
Per Olufsson i Baggegårdh
Oluf Östessonn i Bratfors
Per Östesson i Lefuar
Östen Nilsson i Sunnansiödh
Erich Larsson i Hångredtzböle
Abraham Jonsson i Afua

1620
Christiern Olufsson i Bredwik              

Nils Olufsson i Giärnes
Tomas Danielsson i Grasmyre
Nils Staffansson i Afua
Hans Andersson i Orsback
Abraham Jonsson ibidem
Oluf Östennsson i Brattfors
Jon Erichsson i Lygde
Pedher Östensson i Leffuar
Östen Nillson i Sunnanse
Peder Olufsson i Backgårdh

Erich Larsson i Hångersbölet

1621
Oluf Månsson i Moo
Tobias Danielsson i Grassmyra
Nils Staffansson i Affua
Joen Erichsson i Lygde
Hans Andersson i Örbäck
Oluff Östensson i Brattfors
Peder Oluffsson i Baggårdh
Iffuar Nilsson i Håcknes
Östen Nilsson i Sunnansiöö
Rasmus Esbiörnsson i Norbyenn
Erich Larss i Hyngersbölhett
Grelz Joensson i Söderbyn

1622
Jon Erichsson i LygdeIfwar 
Nilsson i Håknäss
Tobias Danielsson i Grassmyre
Jon Persson i Grassmyre
Pedher Olufsson i Baggården
Erich Larsson i Holgersböle
Oluf Månsson i MooGrels
Jonsson i Söderbyen
Oluf Östensson i Bratfors
Nils Staffansson i Afwa
Esaias Dawidsson i Lygde
Erich Olofsson i Gernääs

1623
Joen Erichsson i Lygde
Iffwar Nilsson i Håcknäs
Tomas Dawidsson i Grassmy
Joen Pedersson i Grassmyre
Peder Olufsson i Backgå
Erich Larsson i Hångersbölett
Oluff Månsson i Moo
Grels Joensson i Sanderbynn
Oluf Östensson i Bratfors
Nils Staffansson i Affwa
Elias Dawidsson i Lygde
Rasmus Esbiörsson i Norbynn

1629,16/12
NÄMNDEMÄN
Jonas Eriksson i Lögdeå
Tobias Danielsson i Gräsmyr
Olof Östensson i Brattfors
Östensson i Norrbyn
Elias Olofsson i Järnäs
Jon Persson i Gräsmyr
Erik Larsson i Hyngelsböle
Nils Östensson i Lemusjö
Tomas Eriksson i Mo
Johan Nilsson i Aspeå
Ivar Nilsson i Håknäs
Peder Olofsson i Baggård

FJÄRDINGSMÄN
Håkan Sjulsson
Jonas Jonsson i Judsiöö
Tobias Danielsson
Sibbjörn Larsson i Öre

1630,6/12
Fjärdingsmän:
Swen i Långed
Olof i Hummelholm
Sebiör i Öre
Lars Olofsson i Aspeå

1634
Fjärdingsmän
Olof i Aspeå
David i bredvik
Olof Håkansson
Zakris Nilsson

1635,27/5
Jon Eriksson i Lögdeå
Ivae Nilsson i Håknäs
Tobias Danielsson i Gräsmyr
Enock Olofsson i Järnäs
Jon Pedersson i Gräsmyr
Jon Eriksson i Mo
Johan Nilsson i Ava
Erik Larsson i Hyngelsböle
Tomas Jonsson i Håknäs
Ingevall Höksson i Brattfors
Nils Östensson i Sunnansjö
Östen Persson i Levar.

Fjärdingsmän
David i Bredvik
Olof Olofsson i Aspeå 
 

1636
Fjärdingsmän
Olof Håkansson
Sven Nilsson Långed
Per Danielsson Örsbäck

1637
Joren Eriksson i Lögdeå
Ivar Nilsson i Håknäs
Tobias Danielsson i Gräsmyr
Abraham Jonsson i Ava
Jon Eriksson i Mo
Tomas Jonsson i Håknäs
Erik Larsson i Hyngelsböle
Jon Pedersson i Gräsmyr
Erik Olofsson i Järnäs
Enevall Höksson i Brattfors
Nils Östensson i Sunnansjö
(Erik Anundsson i Ledusjö.)

1640,14/12
Jonas Eriksson i Lögdeå
Tobias Danielsson i Gräsmyr
Jonas Persson Ibid
Tomas Algotsson i Levar
Enalder Håkansson i Brattfors
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Jacob Asmundsson i Lögdeå
Erik Larsson i Hyngelsböle
Erik Olofsson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö.

1641,9/12
Fjärdingsmän:
-David Thomasson Brevik
-E. H. i Brattsbacka
-Olof Håkansson i Holgierböle.

Nämndemän:
Jonas Eriksson i Lygde
Tobias Danielsson i Gräsmyr
Jonas Persson ibm.
Tomas Algotsson i Levar
Erik Håkansson i Brattfors
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Avwa
Jackob Andersson  i Lygde
Eerik Larsson  i Hynersböle
Erik Olofsson . i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansiö.

1642,6/8
Sven Nilsson i Långed
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Erwall Håkansson i Brattfors
Jonas Ersson i Lögde
Jacob Asmundsson ibm
Enoch Olofsson
Thomas Algotsson i Järnäs
Jonas Persson i Gräsmyr
Lars Nilsson i Ängersjö
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Avwa
Nils Östensson i Sunnansiöö
Erik Larsson  ibm.

1643
Jon Eriksson i Lögdeå
Ivar Nilsson i Håknäs
Jacob Asmundsson i Lögdeå
Abraham Jonsson i Ava
Erik Larsson i Hyngelsböle
Enock i Järnäs
Enevall i Brattfors
Nils Östensson ibm
Jon Persson i Gräsmyr
Tomas Algotsson
Lars Nilsson Ängersjö
Olof i……

1644,10/4
Jonas Ersson i Lygde
Jacob Åsmundsson ibm
Abraham Olofsson i Avwa
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Nils Östensson i Sunnansiö
Ingewall Håkansson i Brattfors
Lars Nilsson i Ängiersiö
Ivar Nilsson i Håknäs
Thomas Algotsson i Lefvar
Enoch Olofsson i Järnäs
Erik Larsson i Hyngelsböle
Jonas Persson i Grässmyre

1644,20/11
Jonas Eriksson i Lögdeå
Jacob Åsmundsson ibm
Abraham Olofsson i Ava
Olof Håkansson i Hyngelsbölet
Nils Östensson i Sunnansiö
Ingevald Håkansson i Brattfors
Lars Nilsson i Ängersiö
Ifvar Nilsson i Håknäs
Thomas Algotsson i Lefvar
Enoch Olofsson i Järnäs
erik Larsson i  Hyngelsbölet
Jonas Persson i Gräsmyre.

1645,7/7
Jonas Ersson i Lögde
Jacob Asmundsson ibm
Abraham Jonsson i Avwa,
Olof Hansson  i Hindärsböle
Nils Östensson i Sunnansiö
Ingewall Håkansson i Brattfors
Erik Olofsson  i Engesiö
Ivar Nilsson i Håknäs
Thomas Algotsson i Lefvar
Enoch Olofsson I Järnäs
Swän Håkansson i Djupsiö
Zachris Persson i (Bötihe).

1646,15/8
Jonas Ersson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Thomas Algotsson i Levar
Enewald Håkansson i Brattfors
Swän Håkansson i Djupsjö
Zakarias Persson i Siörböle
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Avwa
Enoch Olofsson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Erik Olofsson i Änggiersjö.

1646,9/11
Jon Erichsson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Lefvar
Enevall Håkansson i Brattfors
Anders Persson i Torrböle
Erik Olofsson i Ängersjö
Abraham Jonsson i Avwa
Ivar Nilsson i Håknäs
Nils Östensson i Sunnansiöö
Olof Håkansson i Holgersböle
Swen Håkansson i Djupsiö
Enock Olofsson i Giärnäs.

1647,6/12
Jonas Ersson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enewald Håkansson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Zakris Persson i Torrböle
Ifvar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Avwa
Erik Olofsson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansiöö
Olof Håkansson i Ingersböle
Swen Håkansson i Diupsiöö.

1649,17/2
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö

1649,19/11
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1650,17/12
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1651,1/8
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1651,17/12
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1652,27/8
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1652,23/12
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1653,31/1
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1653,19/8
Jon Eriksson i Lögdeå
Jacob Asmundsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1654,16/3
Jon Eriksson i Lögdeå
Asmund Jakobsson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Enevall Höksson i Brattfors
Erik Olofsson i Ängersjö
Nils Johansson i Hummelholm
Ivar Nilsson i Håknäs
Abraham Jonsson i Ava
Anders Eliasson i Järnäs
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sven Håkansson i Djupsjö.

1655,27/3
Johan Jonsson i Lögdeå
Erik Eriksson i Lögdeå
Mikael Tomasson i Levar
Peder Persson i Hummelholm
Anders Andersson i Hallen
Nils Zakrisson ibm
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Peder Aronsson i Öre
Erik Eriksson i Rönnholm
Olof Persson i Baggård

1656,29/3
Nils Östensson i Sunnansjö
Tomas Allgotsson i Levar
Ingevald Höksson i Brattfors
Erik Eriksson i Rönnholm
Anders Andersson i Hallen
Johan Persson ibm
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sebbiörn Larsson i Öre
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Nils Johansson i Hallen
Johan Jonsson i Lögdeå
Peder Aronsson i Öre.

1657,29/8
Nils Östensson i Sunnansjö
Mikael Tomassson i Levar
Östen Zakrisson i Brattfors
Erik Eriksson i Rönnholm
Johan Jonsson i Lögdeå
Johan Persson i Baggård
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sebbiörn Larsson i Öre
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Nils Zakrisson i Hallen
Anders Andersson ibm
Östen Nilsson Ängersjö

1658,24/3
Nils Östensson i Sunnansjö
Erik Eriksson i Rönnholm
Johan Jonsson i Lögdeå
Johan Persson i Baggård
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sebbiörn Larsson i Öre
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Nils Zakrisson i Hallen
Anders Andersson ibm
Tomas Algotsson i Levar
Per Aronsson i Öre
Ingevald Håkansson Brattfors

1658,20/8
Nils Östensson i Sunnansjö
Erik Eriksson i Rönnholm
Johan Jonsson i Lögdeå
Johan Persson i Baggård
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Nils Zakrisson i Hallen
Anders Andersson ibm
Per Aronsson i Öre
Ingevald Håkansson Brattfors
Per Hansson Bredvik
Olof Persson Hyngelsböle
Staffan Olofsson Gräsmyr

 

1659,7/3
Nils Östensson i Sunnansjö
Erik Eriksson i Rönnholm
Johan Jonsson i Lögdeå
Johan Persson i Baggård
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sebbiörn Larsson i Öre
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Anders Andersson ibm
Per Aronsson i Öre
Ingevald Håkansson Brattfors
Erik Eriksson Lögdeå
Johan Larsson Bredvik.
 

1659,29/8
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Ingevald Höksson i Brattfors
Johan Jonsson i Lögdeå
Peder Asmundsson i Öre
Johan Pedersson i Baggård
Erik Eriksson i Rönnholm
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sebbiörn Larsson i Öre
Anders Andersson i Hallen
Staffan Olofsson i Gräsmyr
Johan Larsson i Bredvik.

1660,18/5
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Ingevald Höksson i Brattfors
Jorn Jonsson i Lögdeå
Peder Aronsson i Öre
Johan Persson i Baggård
Erik Eriksson i Lögdeå
Nils Östensson i Sunnansjö
Olof Håkansson i Hyngelsböle
Sebbiörn Larsson i Öre
Anders Andersson i Hallen
Staffan Andersson i Gräsmyr
Johan Larsson i Bredvik.

1663,25/2
Jacob Åsmundsson i Lögdeå
Johan Jonsson ibm
Erik Eriksson ibm
Mikael Tomasson i Levar
Jacob Eriksson i Långed
Joen Jonsson i Järnäs
Nils i Sunnansjö
Anders Andersson i Hallen
Staffan Olsson i Gräsmyra
Johan Persson i Baggård
Johan Nilsson i Djupsjö
Sebbiörn Larsson i Öre.

1671,23/8
Johan Jonsson i Lögdeå
Per Aronsson i Öre
Erik Eriksson i Lögdeå
Johan Larsson i Bredvik
Johan Persson i Baggård
Erik Nilsson i Sunnansjö
Olof Eriksson i Hyngelsböle
Lars Sjulsson i Ava,
Staffan Olsson i Torrböle
Östen i Brattfors
Olof Olofsson i Öre
Erik Persson i Hallen.

1674,17/8
Johan Jonsson i Lögdeå
Erik Eriksson i Lögdeå
Lars Sjulsson i Ava
Johan Persson i Baggård
Östen Zakrisson i Brattfors
Erik Persson i Hallen
Per Abrahamsson i Öre
Stephan Olofsson i Torrböle
Olof Larsson i Hyngelsböle
Johan Larsson i Bredvik
Erik Nilsson i Sunnansjö
Olof Olofsson i Öre.

1675,29/3
Johan Jonsson i Lögdeå
Lars Sjulsson i Ava
Erik Eriksson i Lögdeå
Johan Larsson i Bredvik
Erik Persson i Hallen
Nils Zakrisson ibm
Johan Eskilsson i Örsbäck
Olof Eriksson i Hyngelsböle
Östen Zakrisson i Brattfors
Anders Jonsson i Håknäs
Nils Östensson i Bredvik
Abraham Tobiasson i Gräsmyr.

1676,23/2
Johan Jonsson i Lögdeå
Lars Sjulsson i Ava
Erik Ersson i Lögdeå
Johan Larsson i Bredvik
Östen Zakrissob i Brattfors
Erik Persson i Hallen
Per Aronsson i Öre
Johan Persson i Baggård
Erik Nilsson i Sunnansjö
Abraham Tobiasson i Gräsmyr
Nils Zakrisson i Hallen
Östen Nilsson i Ängersjö.


1679,12/3
Johan Jonsson i Lögdeå
Erik Eriksson Lögdeå
Erik Persson i Hallen
Johan Persson i Baggård
Nils Zakrisson i Hallen
Erik Nilsson i Sunnansjö
Östen Zakrisson i Brattfors
Per Aronsson i Öre
Abraham Tobiasson i Gräsmyr
Olof Eriksson i Hyngelsböle
Olof Jacobsson i Brattfors
Lars Sjulsson i Ava.

1687,28/2
Erik Ersson i Lögdeå
Erik Sjulsson i Ava
Erik Nilsson i Sunnansjö
Erik Persson i Hallen
Nils ibm
Östen Zakrisson i Brattfors
Per Hansson i Bredvik
Abraham Tobiasson i Gräsmyr
Joen Jonsson i Lögdeå
Erik Nilsson i Ledusjö
Erik i Hyngelsböle
Per Abrahamsson i Öre