Prällebalunsen i Lycksele/Sorsele FB

Som ni kanske har sett tidigare fattas stora delar av Lycksele FB i det material som nu finns offentligt till salu, men i databas Kråken kommer det att finnas komplett.

Jag kommer under denna rubrik enbart att behandla
olikheter mellan FB Sorsele C:1 (kallad SO C:1) och "födda och döpta i Sorsele" enligt Lycksele C:2, fr.o.m. nu kallad LY C:2. Detta senare LY C:2 är något som prällarna gjorde i efterhand 1778 enligt denna kyrkboks rubrik:" Kyrko Boken i Sorsele över födda och döpte därstädes extraherat år 1778".
Man har ju svårt att förstå att någon kunde läsa så tokigt från sina kollegers skrifter, som denna extraherande prälle.
Detta ger också en viss uppfattning om där enbart en prälle har noterat uppgifter och där du inte har någon möjlighet att kolla mot andra.
Denna 1778 extrahering fortsätter fram till 1799 och hur man kunde extrahera detta redan 1778 verkar lite knepigt, men kanske en uppenbarelse.

1767
3 dop finns under LY FB/C:1 såväl som på SO FB/LY-C:2 och SO FB/C:1
Jag har lagt dem under Lycksele FB eftersom SO FB/C:1 anger att dopet skett i Lycksele
Under det att LY FB/C:1 anger enbart Lycksele som födelse-/Dopplats  som är i motsats till SO FB/LY-C:2 som anger enbart Sorsele som födelse-/dopplats

Om de data som finns på SO/LY C:2 avser födelsedatum stämmer 13 av 18 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 12 av 18 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer i vissa fall LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1.

1771
Om det i LY C:2 är födelsetiden man menar stämmer nästan allt överens med SO C:1
Men menar LY C:2 doptiden då stämmer nästan inget överens med SO C:1

1772:
Pål Mårtenssons son Israel är född/döpt enligt LY C:2 1772-07, men SO C:1 anger 1772-06 och döpt 1772-08-14

Nils Mårtenssons son Hans saknas i både LY C:2 och SO C:1, men finns enligt HFL SOR/Gargnäs,AI:1,s11,1778-90,son-f.1772

Gunnar Tomassons son Johan född/döpt 1772-03 enligt LY C:2 finns också enligt SO C:1 som döpt 1772-03, men SO C:1 anger född 1771-11, varför på Sorsele födda 1771


1773:
Det är en grupp på 4 dop där man kanske kan tolka att detta skett i Fer (Febr)
- Nils Jonssons dotter Gunnel          enligt Sorsele FB född 1773-04-10 döpt 1773-10-11
- Nils Larssons son Olof                                               1773-01-03        1773-06-11
- Sjul Månssons son Måns                                            1773-02-17        1773-03-25
- Lars Tomassons son Tomas                                        1773-02-28        1773-03-25

Enligt Lycksele FB "födda och döpta Sorsele 1773" är alla dessa 4 ovanstående under alla förhållande påstått födda/döpta under samma månad.
Men Sorsele FB har dessa spridda under 3 månader

Dessa finns enligt Sorsele FB C:1
Anna född 1773-01-11  finns ej med i LY C:2
Nils född 1773-03-06    finns ej med i LY C:2

Enligt Sorsele FB C:1 är Katarina född 1773-08-24 och döpt samma dag, men LY C:2 gör gällande att födelsen/dopet skett i november

Saknas i både SO C:1 och LY C:2, men bevisligen finns i HFL
Pål enligt HFL LY/Gran,AI:3,s24,1773-79,son-f.1773
Nils enligt HFL LY/Ran,AI:3,s17,1773-79,son-f.1773-03-06

1774
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 13 av 18 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 9 av 18 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer vissa fall  i LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1

1775
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 12 av 18 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 9 av 18 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer i vissa fall LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1.
En märklig sak är att man inte ens har lika på länsmannens son Mikael, som enligt LY C:2 är född/döpt i november, men SO C:1 anger född 1775-09-29 och döpt 1775-12-02

1776
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 9 av 13 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 5 av 13 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer vissa fall  i LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1

1777
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 15 av 18 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 12 av 18 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer i vissa fall LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1.
Dessutom:
Segrid Larsdotter f.1777-09-19 saknas i LY C:2
LY C:2 anger Tomas född/döpt 16/3 resp. 15/?, men SO C:1 anger 15/5 resp.19/7
Man är inte ens överens om när komminister Degermans dotter Eva Kristina är född. LY C:2 anger 29/5, men SO C:1 tycker att det skedde en dag tidigare den 28/5 och det kan inte var dopet LY C:2 refererar till eftersom det enligt SO C:1 skulle ha inträffat den 1/6

1778
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 15 av 17 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 7 av 17 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer i vissa fall LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1.

1779
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer alla överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 10 av 21 överens med SO C:1

1780
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 13 av 15 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 8 av 15 överens med SO C:1
Och som ni förstår stämmer i vissa fall LY C:2 varken för födelse eller dopdatum överens med vad som står i SO C:1.
Man är inte ens överens om när komminister Degermans dotter Sara Margareta är född och döpt.
Dessutom är en födelse/dop felfört på ett år i LY C:2

1781
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 4 av 8 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 7 av 8 överens med SO C:1
Maria f.1781-12-06 fattas i LY C:2
Sofia 1781-01 fattas i SO C:1

1782
Om de data som finns på LY C:2 avser födelsedatum stämmer 4 av 9 överens med SO C:1
Om de data som finns på LY C:2 avser dopdatum stämmer 9 av 9 överens med SO C:1

1783
I Sorsele födda enligt Lycksele C:2 börjar nu prällen att ange ett datum
LY,C:2 och SO.C:1 stämmer detta datum överens med  födelsedatumet, bortsett från en födelse där dopdatum är angett i LY,C:2
Dessutom saknas 2 personer i LY,C:2 i förhållande till SO,C:1
Komminister Per Rådströms dotter, som enligt Bygdens herdaminnen skulle vara född 1783-12-16 saknas både i FB enligt LY,C:2 och SO,C:1.
Enligt Bygdens herdaminnen skulle Per Rådström blivit utnämnd till komminister den 1/5 1783 i Sorsele och borde väl rimligen befinna sig som ansvarig för Sorsele 6 månade senare, men han kanske har glömt att notera sin egen dotter som född och döpt.
Vi får väl hoppas att Lycksele utgåvan av FB för Sorsele nu börjar komma i fas med motsvarande Sorsele utgåva

1784
LY,C:2 anger nu födelsedatum och detta stämmer överens med motsvarande Sorsele C:1 bortsett från vid 2 födelser.
Dessutom:
Sorsele födelsebok enligt LY,C:2 innehåller Clement Månssons Anna som enligt denna prälle är född i LY/Vapsten 1784-12-20, men prällen enligt Lycksele FB C:2 anser att hon är född i SOR/Vapsten 1784-12-03.
I Sorsele FB enligt LY,C:2 föds Tomas Mårtenssons ifrån Norges son Tomas den 20/12 vilket bör iså fall vara 1783, men denna finns ej i Sorsele FB enlig  C:1, men väl i Lycksele FB C:2, som döpt i Lycksele

1785
So C:1 är lite virrig.
De tre första födelserna ger 28/4, 18/4 och 8/6
Nästa 6 ger 7/2, 6/24, 3/8, 7/24, 8/6 och 6/24
Prällen har av allt att döma de första 3 med dagens normalisering, sedan kommer nästa omgång 6/24, 7/24, 6/24 som bör vara vara forna tiders normering och man måste väl då också anta att de andra av dessa 6 har forna tiders normering 7/2, 3/8, 8/6.
Vilket innebär att följande dagens normering är 2/7, 24/6, 8/3, 24/7, 6/8 och 24/6.
Om man gör dessa rockader stämmer det också överens med det läsbar på LY C:2 förutom att LY C:2 prällen har glömt att notera Anna Margaretas födelsedata

1786
Här har Sorsele prällen riktig på gång och att få ihop det hela är lite av ett pussel, men det går med hjälp av LY C:2.
Dessutom är vissa delar svårtolkade.

Namn          föd SO C:1  dop SO C:1  Föd LY C:2
Abraham      2/25           3/12           2/25
Margareta    12/3           25/3           3/12         Dop SO C:1 kan tolkas 23/3 (men ingen söndag)
Maria           3/21           3/25          3/21         Föd SO C:1 kan tolkas 8/29
Brita            7/6             7/7           7/6           Dop SO C:1 är troligen 7/9 (7/7 ingen söndag)
Ragnel         5/28            7/9           5/28         LY C:2 Anna Elisabet  HFL= Anna Elisabet
Anna Maria   5/29            7/9           5/29
Elin            sep 1785    1786 7/9       sep 1785    Enligt HFL Elsa
Brita           7/4              7/9            7/4
Erik Bernhard 7/24           7/24          7/24
Catarina Ch  8/28            8/29          8/28
Lars            10/8            11/5          10/8
Enok           24/10           3/12         10/24
Johan          26/11           3/12         11/26
Per             23/7             3/12          7/23

Som ni ser blandar prällen i Sorsele SO C:1 det gamla systemet med det nya systemets datumangivelser lite hur som helst utan det minsta logik.
Prällen i Lycksele är konsekvent och använder det gamla systemet

1787
Nu är Sorsele prällen åtminstone entydig i sina datum angivelser, men det skiljer en del mellan Sorsele FB enligt SO C:1 och LY C:2
- Nils Larsson får ett barn utan namn och födelsedata enligt Sorsele C:1, men Lycksele C:2 har adderat namnet men utan födelsedata:
  Men sedan i slutet av SO C:1 kommer all info
- Erik Mårtenssons son är enligt SO C:1 född den 9/8, men LY C:2 anger 28/8
- Anders fattas helt i LY C:2, men finns i SO C:1 med namnet Johan, men utan födelsedata.
  Men denna Johan begravs enligt DB 5 veckor gammal den 21/1 1788
- Enligt LY C:2 döps Anders Östenssons dotter i Tärna, men inga födelseuppgifter finns
  SO C:1 har missat detta helt
  LY/Ran,AI:3,s45,1780-89,dotter-f.1787

1788
Sorsele FB enligt LY C:2 saknas i kyrkboken
Sorsele FB enligt SO C:1 finns och prällen blandar här och ger mellan de olika sätten att skriva datumen. Ibland olika från sida till nästa sida, ibland födelsen ett sätt och dopet ett annat sätt. Kanske han tagit lite för mycket nattvardsvin eller är förvirrad av annan orsak.
Per född 1788-02-02 saknas i Sorsele FB SO C:1, men finns i Lycksele FB C:2 där det anges att han är född i Sorsele.

1789
Prällen är fortfarande tydligen förvirrad över hur han skal skriva datumet månad/datum eller tvärtom och det är en salig blandning.
LY C:2 prällen har också lagt till en son Mårten för Mårten Jakobsson under troligen april månad, men utan datum.
Nu får Mårten Jakobsson en son Mårten 1890-01-05.
Ingen Mårten dör under 1789,så prällen kanske tänkte på tillverkningsdatum när han skrev in honom under 1789

1790
Prällen är fortfarande tydligen förvirrad över hur han skal skriva datumet månad/datum eller tvärtom och det är en salig blandning, men i övrigt är de överens om födelsedatum och motsatsen vore konstig eftersom den ene skriver av den andre, men det har ju inte haft någon begränsande effekt tidigare.
Två personer fattas i både LY C:2 och SO C:1 nämligen Mårten och Måns.
Mårten finns i HFL och får sedermera en stor familj i Tväråträsk
Måns finns i DB som begravd efter endast 2 dagar i vår värld.

1791
SO C:1 prällens förvirring beträffande hur man skriver datum/månad släpper allt mera.
Men prällarna enligt LY C:2 och SO C:1 är inte överens om födelsedata för Per Eriksson LY C:2 noterar 16/10, men SO C:1 tycker att födelsen sker 2 dagar tidigare 14/10
SO C:1 har glömt att notera födelse/dop för Anna Tomas Dotter och Anna Margareta Israelsdotter, men som tur är har backup prällen i LY C:2 noterat deras födelsedatum.
SO C:1 anger att Olof Andersson får en dotter Kristina född 1791-12-15, men detta finns ej med hos kollegan LY C:2
Å andra sidan vill gärna LY C:2 prällen ha med en Kristina, men han tycker att alternativet är fader Måns Klementsson och födelse den 8/8

1792
Sorsele prällen är för första gången  entydigt när det gäller datum skrivning
SO C:1 prällen och LY C:2 prällen är nu huvudsakligen överens om födelse datum bortsett från
- Anna Margareta föds enligt SO C:1 den 28/7, men  LY C:2 prällen vill ha det till 11/9
- Nils Nilsson enligt SO C:1 föds den  27/10, men LY C:2 anger 24/10

1793
Sorsele prällen återfaller igen till att blanda och ge när det gäller datum skrivning datum/månad eller vise versa
Sorsele prällen har glömt att notera födelsedata för Per Tomassons son i Sandsele, så ock kollegan i LY C:2 om man nu inte skall tro att denna son Tomas har samma födelsedatum som föregående den 3/5, vilket är 1 chans på 365
Sedan är inte SO C:1 prällen överens med LY C:2 prällen när det gäller födelsedatum för ca 10% av de födda
- Olof som enligt SO C:1 är född 27/5 och som LY C:2 vill ha född 5/6
- Per som enligt SO C:1 är född 5/6 och som LY C:2 har född 27/5

1794
Sorsele prällen återfaller igen till att blanda och ge när det gäller datum skrivning datum/månad eller vise versa
Det är ju tur att Lycksele prällen verkar vara konsekvent i sitt sätt att betrakta datum skrivning, månad/datum
So C:1 prällen verkar ofta kast om datum i skrivningsföljden mellan födelsedata och dopdatum för det enskilda barnet, men du är aldrig säker på när så länge som siffrorna är 12 eller under.
Dopen sker tydligen vilken veckodag som helst om man nu skall tro SO C:1 prällen, vilket gör det än besvärligare att få ihop det hela.
LY C:2 prällen och SO C:1 prällen är inte överens om när Anna Margareta är född. Är det den 17/5 enligt LY C:2 eller 17/6 som SO C:1 anger
 

1795
Sorsele prällen återfaller igen till att blanda och ge när det gäller datum skrivning datum/månad eller vise versa. Ett ex
Utan Lycksele C:2 skulle det många gånger ha varit helt omöjligt att föreställa sig vad prällen tänkt.
Runt denna bild kan man ju alltid travestera (det finns hundratals liknande exempel i Sorsele FB):

Måns är född endera den 5/7 eller 7/5 och dopet motsvarande endera den 4/7 eller 7/4
Den som döps ovanför på samma sida har inga födelse- och dopuppgifter, varför en jämförelse med denne är omöjlig.
Nedanför sker födelsen motsvarande den 5/26 och dopdatumet är kanske oläsbart eller kanske 4/7 eller 7/4 som ovan.
Eftersom året bara har tolv månader, så bör denna födelse ske den 26/5 dvs 26 maj.
Detta borde innebära att att Måns födelse rimligen skulle på motsvarande sätt vara den 7/5 dvs den 7 maj, vilket också bekräftas av Lycksele prällen C:2.
Men detta medför att dopet då på motsvarande sätt skulle ske den 7/4 dvs den 7 april om inte prällen har stått på huvudet när han skrev.
Detta är då redan en månad före födelsen, vilket utanför den andliga världen betraktas som omöjligt.
Dopdatumet den 4/7 är ju naturligtvis möjligt, men då har prällen helt plötsligt kastat om skrivordningen dag/månad
Men det riktigt absurda i prällens noteringar är att det troligen först har stått den 7/4 tidigare dvs den 4 juli , men nu har prällen kladdat och ändrat till 4/7 dvs den 7 april. Tanken bakom ändringen kan man ju alltid undra över, kanske en uppenbarelse.
Dessutom kan noteras att dopdatumet den 4 juli 1795 är en lördag och den 7 maj är en torsdag.

Nästa sida i Sorsele FB C:1 ser ut på följande vis. Klicka här
Det övriga för 1795 kan vi här lämna därhän och enbart se till vad jag har kommit fram till.

1796
Här håller Sorsele prällen SO C:1 under de första sidorna i FB tungan rätt i munnen och det finns en viss logik i hans notering i FB, men sedan återfaller han till sitt tidigare okontrollerade "blanda och ge" noteringar t.ex.
Johan Sorsen Anderssons förstfödde Anders född 9/9 döpt 6/9 eller 9/6, båda sådana dopdatumen uppenbarligen fel eftersom dopet normalt måste ske efter födelsen.
Den avskrivande Lycksele prällen LY C:2 går förbi problemet genom att helt sonika notera födelsen den 5/9
Det övriga datum bollande hoppar jag över för att visa enbart vad jag kommit fram till.
Lycksele C:2 har med Nils Tomassons dotter Elin född 18/8 , men detta barn lyser med sin frånvaro i originalet Sorsele C:1

1797
- Sara Albertina saknas i både Lycksele C:2 och Sorsele C:1, men finns i dödbok LY F:1
- Enligt Lycksele C:2 är Maria f.13/1 och dop 4/1, men Sorsele C:1 håller inte med om att dopet är före födelsen den 3/1, dop 4/1
- Enligt Lycksele C:2 är Gertrud Magdalena f.10/3 och dop 12/3, men Sorsele C:1 står kanske på huvudet nä de anger den 3/10 resp. 3/12
- Enligt Lycksele C:2 är Jonatan f.24/8, men Sorsele C:1 tycker att det skedde en dag senare den 25/8

1798
-Brita Kristina är enligt LY C:2 född i Gran, men SO C:1 tycker att födelseplatsen är Ran
-Magnus (Måns) är enligt LY C:2 född 9/8 , men SO C:1 anger födelse 6/8.
-Per är enligt LY C:2 född 28/11, men SO C:1 anger födelse 24/11
Man skall då betänka att totalt 8 födelse/dops gör i Sorsele 1798, i nästan 40% av fallen har prällarna olika uppfattning om födelsen

1799
- Enligt Sorsele C:2 är Måns Klementssons dotter Margret född i Sorsele och Ran och döpt i Degerfors
  Enligt Lycksele C:1 är denna dotter född i Lycksele och Vapsten och döpt i Degerfors
  Om det är i Ran eller Vapsten är omöjligt att veta, men troligen Vapsten
  I Degerfors FB finns hon inte med.
  Det kan väl tilläggas att LY C:2 och SO C:1 anger dopet till den 23/3, men LY/SO C:2 tycker att dopet blev den 20/3
- Enligt Lycksele C:2 är Anna döpt den 2/7, men Sorsele C:1 anger den 20/7, men födelse samma datum
- Enligt Lycksele C:2 är Per född den 2/8, men Sorsele C:1 har ingen notering
- Enligt Lycksele C:2 är klockar sonen Nils f.20/3 och dop 21/3, men SO C:1 anger f.29/3 och dop 31/3
- Enligt Lycksele C:2 är Johan f.25/4 och dop 26/4, men Sorsele C:1 anger f.20/4 och dop 21/4
- Enligt Lycksele C:2 är Anders f.30/1 och dop 3/2, men Sorsele C:1 anger f.16/2 och dop 4/3
- Enligt Lycksele C:2 är Per f.9/6 och dop 12/6, men Sorsele C:1 anger f.6/4 och dop 23/4
- Enligt Lycksele C:2 är Margareta f.4/6och dop 8/6, men Sorsele C:1 anger den 9/6 och dop 12/6
- Enligt Lycksele C:2 är Kristina döpt den 14/8, men Sorsele anger den 17/8, födelse samma datum
Nästan 50% av födslarna/dopen är tidsmässigt felaktiga i jämförelse mellan Lycksele C:2 och Sorsele C:1.

1800
- Både Lycksel C:2 och Sorsele C:1 har missat födelsen av Nils i Ran, men han finns i HFL
- Födelsedatum saknas för Anders i Sorsele C:1, men backupen Lycksele C:2 har den 19/11
- Enligt Lycksele C:2 är Eva Katarina f.27/11, men Sorsele C:1 anger den 28/11, men dopdatum samma
- Enligt Lycksele C:2 är Sjul f.28/11 och dop 26/12, men Sorsele C:1 anger 27/12 resp. 25/12
- Enligt Lycksele C:2 är är Johan bortglömt, men Johan finns i Sorsele C:1

Efter 1801 finns Sorsele födelsedata bara i Sorsele, varför Sorsele kan notera födelsedata hur tokigt som helst utan att detta kan ifrågasättas och tur är väl kanske detta.
Men man skall vara medveten om att även in på 1900-talet är födelsedata eller annan kyrklig data finns i flera olika socknar finns det ingen garanti för att de är lika. Jag har noterat många skillnader även när det gäller födelse/dop för senare tid.