Bure ättlingar

Sedan en tid tillbaka har jag kopplat ihop det som redan finns i databas Kråken 19 med den uppställning Peter Sjölund  har gjort för på webben för Bureättlingar.
Jag har själv inte tid, lust eller kunskap att ifrågasätta Peter Sjölunds arbete med Bure ättlingar utan tar hans uppställning baserad på DNA rakt av och hoppas på att han har rätt.
Den som ser felaktigheter i hans påståenden - hör gärna av er - likväl som om ni anser att jag gjort något misstag i min samordning fram till nutid.

Jag kan i databas Kråken 19d på 20-30 sek  - med det jag redan lagt in - se om en viss person har Bure anknytning endera genom att ta fram en ANTABELL eller med kommandot RELATION
Det finns redan flera 1.000 tals personer i databas Kråken 19d med Bure anknytning enligt ovanstående och alla som så önskar kan få detta presenterat på sin egen släktträds databas.

När jag kommer tillbaka till Sverige kommer jag att fortsätta med att bygga upp detta fram till nutid för den norra delen av mitt forskningsområde upp mot Skellefteå
Detta innebär att ytterligare 1.000 tals personer som kan få sina släktträd ner till 1400-talet och Bure anknytning via databas Kråken 19d och dess kommande versioner

Arbetet forstsätter nu efter 7 veckor på Sol Kusten i Spanien

Jag är glatt överraskad av hur positiva många är till databas Kråken 19 efter ha inköpt densamma, det är så att jag ibland blir rörd och nästan rodnar.

Och jag förstår att de lokala såväl som den centrala släktforskarrörelsen känner sin "status" hotad när de inser vilken potential databas Kråken har för Mellan Norrland
Och hur lätt jag nu efter 70 manårs arbete av mig och mina medhjälpare kan få fram en ANTAVLA/ANTABELL ner till 1500-talet på några sekunder för de flesta av mitt forsknings områdes innevånare
Vissa inom släktforskarrörelsen försöker på olika sätt att motarbeta att detta blir känt, för då kanske de ramlar ner från den rangliga piedestal de själva satt sig på.
Men de med tillräckliga kunskaper inom den lokala rörelsen är positiva - ingen nämnd - för då blir väl de personerna mobbad av den centrala ledningen.