Att flytta endast ditt eget släkträd ingående som en del i din nuvarande databas Kråken till en senare version av databas Kråken.

 

För att kunna göra detta måste man ha Anarkiv Pro version

1.      Skapa Ny databas I Anarkiv
-Arkiv
-Ny databas
-Ge den nya databasen det namn du önskar

2.      Öppna upp den nya databasen

Gå till
-Arkiv
-Data från annan databas
-Välj databas Kråken och markera
-Öppna
-Skriv in det personnummer från databas Kråken som är dina ana i databas Kråken i den skylt som har poppar upp. Man kan välja att omnumrera från 1 eller låta datorn sköta numreringen, vilket då innebär att du får samma personnummer i din nya databas som i databas Kråken
-markera ANOR
-bestäm det antal GENERATIONER du vill ta över. Markerar du 15 får du i regel med allt
-Tryck på OK när du fyllt i allt du behöver

Efter någon minut eller mindre har du nu en ny databas med enbart ditt eget släktträd

För att nu få över ditt eget släktträd till din nya databas Kråken gör du på följande liknande sätt

Öppna upp din nya version av databas Kråken
Gå till
-Arkiv
-Data från annan databas
-Välj den nya databasen du just skapat
-Öppna
-Skriv in det personnummer från din nya databas som är dina ana i den skylt som nu poppar upp. Normalt vid tidigare kreerande av en ny databas, blir det personnummer 1
-Välj OMNUMRERING
Man skall välja att omnumrera från ett högre nummer personnummer som är högre än det högsta nuvarande personnumret som finns i databas Kråken .
Skriv in tex personnummer 300.000
-markera PERSONER
-Skriv en * i fältet PERSONER-/FAMILJE-NUMMER
-Nu kommer hela din släktträdsdatabas att tas över till din nya databas Kråken och din ANA/PROBAND kommer att ha personnummer 300.000 i den nya versionen av databas Kråken

Nu kan du skriva in allt du önskar i ditt nya släktträd i den nya versionen av databas Kråken
Du har nu egentligen 2 parallella databaser i den nya Databas Kråken
Du kan nu enkelt ha 2 x AKTUELL PERSON öppna
Den ena AKTUELL PERSON skylten som du väljer från den egentliga databas Kråken och den andra AKTUEL PERSON skylten som du väljer från ditt eget släktträd.
Nu kan du och lyfta det du önskar från den egentliga databas Kråken till ditt eget släktträd.
Flyttar du en person från databas Kråken följer automatiskt alla personens ättlingar med in till ditt eget släktträd från den egentliga databas Kråken.
När det är något du inte förstår när du skall göra något nytt
- Tryck på tangenten F1 och en instruktion poppar upp eller för den operation du då just håller på med
- Eller gå in under HJÄLP och skriv in vad du vill fråga om eller bläddra under INDEX för en lämplig rubrik som du markerar för att läsa

Vill man ha över sitt eget släktträd  från något annat släktforskarprogram till databas Kråken och Anarkiv kontakta mig på sikhallan@stallagen.se eller 090-121496 eller under sommaren 072-7121496