FELAKTIGHETER                             Värt att läsa  klicka här

Det verkar finns många som tycker att eftersom det finns vissa uppgifter på ett flertal "olika" officiella ställen, så bör det var rätt
Allt för mycket av detta finns också inom dagens släktforskning, där kopiering av andras felaktigheter ser ut att ha blivit en "inne" grej för de lata.
På de stora webbsidorna som tex. Ancestry, My Heritage, Geni för att inte glömma Disbyt finns enormt med felaktigheter.

Fr.o.m. 2017 har jag också börjat på bli lite lat i när det gäller att presentera kompletta lösningar på webben när det redan allt finns utförligt beskrivet  i databas Kråken original
Naturligtvis finns det rätta även på www.kråken.se och www.kråken.com när tillämplig uppdatering är gjord

Här gör jag en sammanställning av en del intressanta felaktigheter, där de felaktiga personuppgifterna från HFL/FsB prällarna och olika webbsidor anges
De korrekta uppgifterna med förklaring och bevis finns i databas Kråken original

Sammanställning:

- Edla Amalia Eugenia Hansdotter f.1860-11-27 i Sorsele enligt prällen och gift med Axel Larsson i Norsjö.
  Prällen har rota till det vid överföring mellan socknarna både vad det gäller namn och födelsedata

- Anna Johansdotter f.1792 i Burträsk gift med Olof Persson i Anundsjö.
  En rätt intressant historia där vissa har dragit helt felaktiga slutsatser beroende på ett felaktigt antagande
  Detta var ett svårlöst fall, där databas Kråken beroende på sin omfattning gav en klar indikering, men det gällde att bevisa detta och det gjordes efter några timmas jobb av mig och en kollega, som just nu håller på med Anundsjö

- Det förekommer rätt ofta att kyrkböckerna inte stämmer överens med en viss verklighet
  Ett rätt lustigt fall var om efternamnet var Widerstedt, Viderstedt eller Widestedt som skulle vara det rätta enligt mannen
  Där mannen hade varit i kontakt med Pastorsämbetet och och Pastorsämbetet angav att de gjort fel fr.o.m 1875-84 och att detta fel fanns på alla parallella handlingar/uppgifter sedan dess fram till nutid
  Det lustiga i denna historia är att mannen ifråga tyckte att det var viktigast att mina webbsidor www.kråken.se och www.kråken.com hade det korrigerade efternamnet och att det var av underordnad betydelse om SVAR, Arkiv Digital, Sveriges släktforskarförbund/Disbyt etc hade felaktiga uppgifter.
  Det känns upplyftande att mannen ifråga tillmäter mina hemsidor så stor betydelse i förhållande till de verkligt stora drakarna, men han kanske utgår från att det är ett normalt tillstång med många fel hos dessa drakar
.

-Erik Olof Erikssons i Åsele gift med Sara Maria Byström och Sara Emelinda Johansdotter har felaktiga föräldrar och är lite blandat och gett med flera felaktigheter i Åsele bok, Nolaskogs i Ö-viks CD och på en mängd stora webb sajter
 Samma gäller för brodern Jakob Olof Lindberg och hans äkta och oäkta barn
 Modern Sara Erik har för det första helt felaktiga föräldrar i Åsele FB, dessutom när hon flyttar hemifrån som piga för första gången får hon sin faders födelsedata, men det rättas till så småningom.

Här är ett ej ovanligt fall från Umeå inland beträffande Sofi Johanna Persdotter
Källhänvisningar:
Notis nr 1 GB 990
Notis nr 2 UM/Rödåliden.AI:17c,s1069,1855-61,son -f.1849-08-27(FEL)
Notis nr 3 UM/Rödå,AI:18e,s1108,1862-68,dotter-f.1849-08-27(FEL)
Notis nr 4 till Degerfors 1866///från Degerfors 1875
Notis nr 5 UM/Rödå,AI:19c,s1119,1875,dotter-f.1849-02-24(FEL)
Notis nr 6 UM/Rödå,AI:20c,s1437,1876-85,dotter-till 1302 -f.1849-02-24(FEL)
Notis nr 7 UM/Rödåbäck,AI:21d,s1537,1886-95,hustru -f.1849-02-24(FEL)
Notis nr 8 från 1552
Notis nr 9 UM/Blomdal,AIIa:4,s1564,1900-06,hustru-änka -f.1849-02-24(FEL)
Notis nr 10 UM/Blomdal,s1310,,1909-17,änka-f.1849-02-24(FEL)
Notis nr 11 UM/Blomdal,AIIa:21,s1315,1917-26,änka -f.1849-02-24(FEL) ändrat till 1849-08-29 (Rätt)
Notis nr 12 till Tavelsjö 1926
Notis nr 13 TAV/Blomdal,AII:1,s12,1926-30,änka -f.1849-02-24(FEL)
Notis nr 14 till Degerfors 1930

Som ni ser så har hon endast vid ett tillfälle det rätta födelsedatumet i HFL om man nu skall tro FB prällen, men det höll bara en mycket kort tid och sedan uppstod felet igen
Detta är inget ovanligt fall. Jag har många hundratals sådana fall i databas Kråken, vilken är en bra tillsats till de totalt ca 100.000 felaktigheter som jag beräknar skall finnas enbart inom mitt forskningsområde