Födslar och vigslar noterade i flera olika socknar

1.
FELAKTIGHETAnundsjöFB1892 eller
FELAKTIGHETAnundsjöHFL eller
FELAKTIGHETVännäsFB1892
Enligt Anundsjö FB prälle sker födelsen i Anundsjö och Västergensjö, men dopet i Vännäs
Enlig Anundsjö HFL prälle sker födelsen i Vännäs
Enligt Vännäs FB prälle sker födelsen i Anundsjö och Östergensjö, men dop i Vännäs
Enligt Anundsjö HFL är familjen skriven i Anundsjö och Västergensjö vid denna tidpunkt
AN/Västergensjö,AI:13b,s768,1889-92,stenhuggare

2
FELAKTIGHETAnundsjöFB1895 och
FELAKTIGHETAnundsjöHFL och
FELAKTIGHETBjörna HFL/FsB eller
FELAKTIGHETBjörnFB1895
Enligt Anundsjö FB prälle är Ester Lovisa född 1895-07-18(FEL)
Enligt Björn FB prälle är Ester Lovisa född 1895-07-07
AN/Svartsjö,AIIa:2c,s1089,1908-23,dotter -f.1895-07-18(FEL)
BJÖ/Krokvattnet,AII:2a,s343,1920,hush-f.1895-07-18(FEL)
Det är Björn prällen som informerat Anundsjö prällen om födelse och dop enligt attest 1895 6/8, vilket bör innebära att Björna prällens födelse datum är det rätta

3
FELAKTIGHETAnundsjöVB1814 eller
FELAKTIGHETBjörnaVB1814
Enligt Björna VB prällen gifter sig Kristoffer Kristofferson och Segrid Persdotter den 11 april 1814 i Björna.
Men om man skall tro VB prällen i Anundsjö så gifter de sig den 17 april 1814
Vad som är rätt eller fel blir ju enbart en gissning enär bägge datumen är möjliga om man skall tro Anundsjö prällen när han påstår att den först lysningen skedd den 27 mars 1814

4
FELAKTIGHETAnundsjöFB1916 eller
FELAKTIGHETAnundsjöDB1917 eller
FELAKTIGHETAnundsjöFsB
Nils Hilding föds 1916-11-20 och FB prällen anger att han döps den 30/1 1917
Men DB prällen tycker att han dött den 6/1 1917, dvs att här anger FB prällen att dopet skedde 24 dagar efter att han dött
FsB anger att han dött den 6/1 1917
6
Att FB prällar i olika socknar ej är överens om födelseort för en födelse är rätt vanligt, när födelsen noteringen förekommer i två eller flera socknar
FELAKTIGHETBjörnaFB1909
Enligt FB prällen i Björna skulle Karl Martin vara född i Anundsjö och Yttersel
Men Anundsjö FB prälle tycker att Mellansel låter bättre och det stämmer även överens med FsB prällen
AN/Mellansel,AIIa:2a,s398,1908-11,hustru
eller

FELAKTIGHETBjörnaFB1911
Enligt Björn FB prällen skulle Gerda Amanda vara född i Norrtjärn och Anundsjö
FB prällen i Anundsjö har en annan uppfattning och anger att födelsen sker i Svartsjö och han får stöd av Anundsjö HFL prälle som anger att Gerda Amandas föräldrar är skrivna i Svartsjö

7
Det förekommer rätt ofta att en prälle i en viss socken påstår att något har hänt i en annan socken
I den andra socken finns ingen notering om denna händelse
FELAKTIGHETAnundsjöVB1821 eller
FELAKTIGHETFredrikaVB1821
Enligt Fredrika VB lyste det första gången för Jonas Svensson och Katarina Margareta Nilsdotter den 18 mars 1821 och vigsel ägde rum i Anundsjö i Anundsjö den 15 aprl
I Anundsjö finns ingen notering om detta
eller
FELAKTIGHETAnundsjöFB1905 eller
FELAKTIGHETSkorpedFB 1905
Enligt Skorped FB föds Märta Margareta 1905-09-05 och nedkomsten sker i Anundsjö
Hon döps den 2/10 i Skorped
Det finns eingennotering om att födelse sker i Anundsjö i Anundsjö FB

8
Här är 4 socknar inblandade och FB prällen i Trehörningsjö han dubbelbokför
FELAKTIGHETTrehörningsjöFB1915 eller
FELAKTIGHETAnundsjöFB1915 eller
FELAKTIGHETTrehörningsjöFsB
Finns på dubbla ställen som nr 45 och Nr 60 i Trehörningsjös FB, men något skilda uppgifter
Som Nr 60 anses föräldrarna var skrivna i Trehörningsjö s 645 kommande från Gällivari 1915-01-31 och Sven döpt in Anundsjö
Som nr 45 skulle familjen vara bosatt i Vännäs och Sven döpt i Anundsjö, men född i Gällivari
Enligt Anundsjö FB bor familjen i Trehörningsjö och där också enligt FB prällen i Anundsjö nedkomsten av Sven skulle ha skett,Dop i Anundsjö
Jag har valt födelse i Trehörningsjö om man nu skall tro FsB prällen som anser att familjen kom från Gällivari och skrevs i Trehörningsjö 1915-01-31

9
FELAKTIGHETAnundsjöFB1916
Frans Axel är dubbelbokförd i Anundsjö FB 1916
Först som nr.235 där FB prällen anger att han är född i Vike
Sedan som nr 243, men enlig denna notering är han född i Grundtjärn
Enligt FsB prällen flyttade familjen den 22/12 från Vike till Grundtjärn
Vilket innebär om man nu skall tro FsB prällen att Frans Axel är född i Vike

10
FELAKTIGHETAnundsjöFB1916 eller
FELAKTIGHETMoFB1916
Enligt Anundsjö FB är Karl Gunnar född i Anundsjö och födelse och dop attest kommer från Mo
Det finns inget om detta i Mo FB utan i denna FB är Karl Gunnar klart och tydligt född i Mo
Det finns ej hellre något i Mo FB om att de har skickat info till Anundsjö
Men enligt Mo FsB är Karl Gunnar född i Anundsjö
Skall man tro Anundsjö eller Mo

11
Det är mycket sällan man ser någon ändring av födelsedata i FB, men detta bevisar ju ingenting eftersom det inte finns några andra referenser och föräldrarna såg ju aldrig vad som stog i kyrkböckerna
Men ibland förekommer det att dubbelbokförs i två socknar i samband med att socknarna styckas upp
Tex Lycksele och Sorsele där det finns en rätt stor parallell FB bokföring (finns i detalj beskriven på annat ställe i denna hemsida) och där stämmer födelesdata för födslarna överens bara i hälften av fallen. Trots detta finns det inga noteringar om att någon har ifrågasatt detta att samma person är född vid två olika datum
Nedan ett litet exempel från Anundsjö
FELAKTIGHETAnundsjöFB1918 eller
FELAKTIGHETBjörnaFB1918
Enligt Björna FB föds Erik Vilhelm 1918-02-02 och döps 16/3
Samma uppgifter finns också först i Anundsjö FB, men sedan har prällen ändrat födelsen till 25/2 med anteckningen: "födelsedata av föräldrarnas uppgift"
Men ingen ändring har skett i Björnas FB

12
NOTERING:
Johan och Brita finns ej som vigda i Grundsunda VB trots att deras föräldrar är från Grundsunda såväl som bosatta i Grundsunda.
Finns ej hellre som gifta i Arnäs eller Gideå 1819-20.
Skall enligt GR/Husum,A1:3,6/11,s131,1820-30 vara vigda 1820
Lysning sker i Anundsjö den 16/4 1820, men inget vigsel datum är angivet

Med anledning av följande fråga på Anbytarforum:

Enligt Anundsjö VB 1820-10-01 gifte sig Eskil med Stina Ersdotter från Österfanbyn. 1821-03-23 föddes sonen Jonas i Björnsjö, men nu hette hustrun Märta Mårtensdotter. Så även i Björnsjö HFL AI:2 s12. Med ledning av dopvittnena har jag kommit fram till att Märta var född 1788 och dotter till Mårten Abrahamsson f.1748 i Mellansel 3:3. Men jag har inte hittat Märta Mårtensdotter i Anundsjö VB de aktuella åren. Hon dog 1823-08-25 i Björnsjö.

Har prästen skrivit helt fel namn på bruden?
Eller hann Eskil gifta om sig igen inom denna korta tid?
Och vem var Stina Ersdotter från Österfanbyn?

Mina svar på dessa frågor är enligt nedanstående

Brita Kristina Eriksdotters och Johan Sjökvist Larssons första lysning sker i Anundsjö 16/4 1820
"Drängen Johan Larssons Sjökvist och pigan Brita Stina Eriksdotter, bägge tjänar hos kronolänsman Lidbom i Österfannby, men är födda i Grundsunda"

Ingen vigsel har noterats av prällen i Anundsjö och ej hellre av hans kollega i Grundsunda.
Men vigsel kunde enligt lag ha skett tidigast söndagen den 30/4, men ej senare än före den 25/9 då först barnet föddes.

Man kan följa Brita Kristina från Grundsunda till Anundsjö och tillbaka till Grundsunda
Om du vill se hela familjen. Klicka här

Lördagen den 15/4 lyser det för Eskil Eskilsson enlig följande:
"Torpare änkling Eskil Eskilsson från Björna och Björnsjö och pigan Stina Ersdotter Österfannby"
Inget vigseldatum är angivet i Anundsjö eller angränsande socknar Björna eller Själevad.
Men vigsel kunde enligt lag ha skett tidigast söndagen den 30/4.

Jag tror inte att man behöver söka allt för länge för att se sambandet mellan dessa två lysningar.
Prällen var konfunderad och gjorde som Marjasin när verkligheten inte stämde med tankegångarn och önskat resultat, han "klippte och klistrade"

I Österfannby finns det bara en möjlig Stina Ersdotter eller Brita Kristina Eriksdotter och det är den piga Brita Kristina Eriksdotter från Grundsunda och Husum som Johan Larsson Sjökvist gifter sig. med.

Troligen gifte sig Eskil Eskilsson och Johan Sjökvist tidsmässigt nära varandra och prällens lappsystem hade kommit i obalans samtidigt som hans minne svek honom när han kanske hittade den ofullständiga vigsel lappen i september i samband med vigselbokens uppdateringar när det lyste för Sven Svensson.

Han noterade då Sven Svenssons första lysning först som nr.4, men insåg då kanske att Eskill Eskilssons lysning hade skett på våren kanske i april och yxade då till med första lysningen på en lördag den 15/4, samtidigt som han i sina minnesvrår tänkte på att det faktisk hade varit en utsocknes som gift sig på våren nämligen Brita Stina Eriksdotter och prällen parade då ihop henne med Eskil Eskilsson
Samtidigt ändrade han Sven Svensson till att bli nr 5 som han lyst för under 1820 och satte in Eskil Eskilsson som nr.4 nästan ett halvår efter lysningen.
Prällen hade helt enkelt glömt att notera Eskils hustru Märta Mårtensdotter på sin notislapp.
Det är relativt vanligt att prällarna i sina VB parar ihop felakta män och kvinnor.
Jag har hittat hundratals bevisade fall i mina kärnsocknar.
Ingen vigsel finns för Eskil Eskilsson och Märta Mårtensdotter i Anundsjö, Björna eller Själevad.

Man kan följa Märta Mårtensdotter tidsmässig ganska bra från vagga till grav:
AN/Mellansel,AI:4,s16,1788-1806,Barn p.h5
AN/Mellansel,AI:5a,s26,1807-17,Dotter p.h5-Piga i vestersel
AN/Västersel,AI:5a,s39,1813-15,Piga h syster Ingeborg/Kristoffer Perss
AN/Mellansel,AI:6a,s53,1818-20,Piga h. broder Jakob-Utfl:/yttad/ SVAR: C0032590_00045
BJÖ/Björnsjö,AI:2,s12,1820+23,TorparHustru-Död

Att Märta Mårtensdotter är den Eskil Eskilsson gifter sig med styrks dessutom av följande data:

A
Björna FB när sonen Jonas döps 1821
Eskil Lax och Märta Mårtensdotter i Björnsjö
Faddrar är:
-Bonde Per Kristoffersson och hustru Nyliden
-bondeson Olof Persson i Björna
-pigan Lisa Persdotter i Björnsjö
-bonde Lars Samuelsson och hustru Ingeborg Mårtensdotter (syster till Märta) i Anundsjö och Västersel
-bonde Sven Mårtensson (bror till Märta) och hustru i Anundsjö och Östergensjö

B.
Märta finns på BJÖ/Björnsjö,AI:2,s12,1820-23,hustru-död

C.
Björna DB 1823:"Eskil Eskilssons hustru Märta Mårtensdotter Björnsjö, slag, 38 år."

Som avslutning på Nr 4 kan nämnas att VB prällen hade ett riktigt dåligt år 1820
Av totalt 13 lysningar missade han vigseldatum för 5 av dessa dessutom missade han både lysning och vigsel för ytterligare ett par

5
Liknade fall som nedanstående är vanligt förekommande och olika varianter av detta
Skriven i en socken nedkomst i en annan
FELAKTIGHETAnundsjöFB1900 eller
FELAKTIGHETAdlsLidenFB1900
Enligt Ådals Liden FB sker nedkomsten i Anundsjö, men ingen Notering om detta finns i Anundsjö FB
Däremot anger Anundsjö HFL att Erik Axel är född i Anundsjö
AN/Grundtjärn,AIIa:2a,s152,1908-10,son-f.Anundsjö