Ibland undrar man

Svenska Släktforskar förbundet

Ibland undrar man vilka kunskaper man behöver för att sitta i släktforskar förbundets styrelse
Styrelsemedlemmen Carina Strömberg - som nu är Norrlands representant - har nu efter att hon blev invald som styrelsemedlem enlig uppgift gått på special kurs för att lära sig grunderna i släktforskning.
Finns det något synbart resultat av detta?
Den 26/5 2016 tycker man att Carina Strömberg åtminstone borde - efter nästan 1 år studerande -  ha lärt sig något av det grundläggande inom släktforskning
Är hon inte fullständigt PK anpassad av vissa av de andra styrelsemedlemmarna i släktforskar förbundet styrelse, eller fullständigt döv och blind för verkligheten, bör hon ha insett att det inom hennes "ansvarsområde " finns en databas som täcker den största delen av detta område innehållande nästa 400.000 personer
Rimligen borde Carina Strömberg kontakta den person som står bakom denna databas när hon har inhämtat tillräckligt med kunskaper för att förstå vad släktforskning innebär och undersöka om hon på något sätt kan hjälpa till.


Hur tänker de som söker sina anor
Jag slutar aldrig att förvånas över hur de som söker sina anor på nätet agerar och tänker.
Jag har en databas Kråken på just nu 389.000 personer varav gissningsvis drygt 350.000 finns som gratis version på nätet och www.kråken.se och www.kråken.com
Dessa personer på dessa båda webbversioner av databas Kråken har ingen ytterligare information annat än släktförhållanden, födelsedata, vigseldata och ofta även dödsdata, men ingen ytterligare info.
I databas Kråken finns  minst 100 MB ytterligare info i synnerhet för de som finns inom kärnsocknarna där jag gått igenom 100.000 tals sidor kyrkböcker och domstolsprotokoll och noterat ned lämplig info.
De flesta som "släktforskar" på nätet är av allt att döma ej speciellt intresserad av denna ytterligare info utan sitter tydligen i dagar, veckor och kanske månader och skriver av det som finns på nätet.
Jag har under ett par års tid tänkt att erbjuda alla som finns inom mitt släktforskningsområde ett eget släktträd på 10-15 generationer - ner till i de flesta fall 1500-talet - för en billig penning, men har varit enormt rädd för att bli nerlusad med arbete, trots att i de flesta fall minst 99 % av ett sådant släktträd redan finns i databas Kråken och resterande personer/familjer fram till nutid enkelt kan läggas till av mig med ett par timmars arbete.
Jag har fram till nu satt upp vissa restriktioner för att slippa få för många beställningar, men för någon månad sedan tog jag bort alla restriktioner bortsett från att ge släktforskar rörelsen en behövlig "känga", som gör att "insläppskorridoren" blir ganska smal, enär de flesta i svenskar är enorm auktoritetsbundna och naivt litar på de som uppnått en viss ställning oavsett organisation.
Detta gör att just nu en lämplig mängd släktutredningar hamnar på mitt bord, med i regel några timmars arbete för att lägga till det som fattas för att binda upp mot nutid och önskad proband.
Men vad som förvånar mig - men egentligen inte - varför sitter de flesta och spänner 100-tals timmar när de kan få alla sina anor nästan gratis genom att betala en symbolisk summa pengar och sedan kan ägna sig åt något annat istället än att sitta och kopiera och skriva av det redan på nätet befintlig information.
I detta sammanhang skickar ja också ett tack till alla som hjälper mig att korrigera småfel i databas Kråken


Hur tänker dagens journalister?
Följande e-mail erhöll jag från en journalist för en tid sedan 2015-04-25

Så länge den här sidan finns kvar kommer jag fortsättningsvis att lyfta fram, ifrågasätta och ironisera över den för alla jag utbildar.
http://sikhallan.se/Information/Tom%20Juslin.htm
/mvh Tom

Man undrar över hur journalister uppträder och om detta ovanstående är en vanligt sätt att bemöta alla utanför PK etablissemanget
Det "Tom" glömmer är upprinnelsen till mitt inlägg/försvar, som ej fick införas i Södra Västerbottens släktforskares tidning Släkten som replik - där "Tom" tidigare mycket ovederhäftigt och lögnaktigt hade brett ut sig på min bekostnad.
Den som är intresserad av att läsa Toms i mina ögon okunniga artikel kan titta i Södra Västerbottens Släktforskares tidning Släkten där detta fortfarande finns kvar för allmänheten att läsa.
Vår käre journalist ser ut att tycka att hans "bidrag" skall ligga kvar för allmänhetens beskådande, samtidigt som han kräver att mitt försvar/förklaring skall tas bort - ursprungligen  infört på Rötter, men nu borttaget därifrån - i annat fall skall han fortsätta förtala mig som han av allt att döma gjort de senaste 10 åren.
Varför uppträder alla journalister inte normalt som objektiva och ärliga personer för att senare slippa hota folk för att dölja sina tidigare övertramp.
Men många "journalister" är kanske vana med att kunna sprida vilken "dynga" som helst utan att de flesta vågar ifrågasätta "dyngspridarens" kunnighet och syfte.
 

Anno dazumal system som är oerhört dyra och besvärliga
Ibland undrar man varför de flesta lokala föreningar använder gamla system för sina födelseregister, som grannens grabb brukade kalla "före förra istiden" när han tyckte att något var ur tiden.
Många utav dessa födelselistor verkar vara enbart avskrifter av födelseböckerna med alla dess felaktigheter.
Dessutom är det i dessa födelselistor sällsynta att föräldrarna är helt specificerade med ålder och födelseort.
Dessa svårsökta och halvfärdiga födelseregister säljs sedan till ett många gånger horribla priser.
Det är bara att kolla på webben så hittar ni massvis av sådana exempel.
Varför är så många så giriga inom släktforskningen?
Men jag kan erbjuda ett släktträd med familjer inom på normalt 10-15 generationer - inom mitt forskningsområde - nästan gratis om man jämför med ovanstående priser. Klicka här
www.kråken.se kan man dessutom gratis lista ut över 1700 kompletta socken årgångar födda med föräldrarnas födelsedatum och ort specificerade och även korrigerade för bevisbara felaktigheter i FB. T.ex. felaktiga föräldrar, födelseort eller namn.
I databas Kråken CD kan denna födelselista - om man så vill - även inkludera far och morföräldrar även de med specificerade  födelsedatum och ort
Varför har de flesta hemsidor på webben också ett krångligt Anno dazumal system, varför inte göra ett enkelt sökbart system som www.kråken.se
Något för Disgen/Disbyte att tänka på
Varför finns Indiko fortfarande kvar i ett gammaldags och mycket omständligt och trögt system trots att det administreras av Umeå universitet
Man tycker att de borde ha kapacitet att göra något som ligger i tiden.
 

Varför är väldig få intresserade av att de rättar till alla de felaktigheter som finns på deras hemsidor
Jag har påpekat ett stort antal släktskapsfel, men enbart en person har varit intresserad av att korrigera sitt fel
Förmodligen är det väl så att DISBYT har bildat skola, där skaparen av DISBYT fick pris för att han lyckats skapa något där det finns hur mycket fel som helst.
På Disbyt är kvaliteten av absolut underordnad betydelse, det viktiga är tydligen att totalmängden skall imponera oavsett om det är skräp eller kvalitet.
Släktforskar rörelsen borde be om ursäkt och skämmas , men istället delar man ut pris till skaparen av detta monument över ett misslyckande om man nu har kvalitet som utgångspunkt, men har man mängd kan man kanske säga att det var ett lyckat experiment i likhet med att 5 myggor  mer än 4 elefanter. Man tittar enbart på ett aspekt.
I Disbyt blandas kvalitet med rent skräp och nybörjare tar väl Disbyt "ad notum" att så skall det vara, skräp eller kvalitet spelar ingen roll huvudsaken är att det står något där.
Dessutom har vissa etablerade forskare ibland 2-3 olika föräldrar för samma person
Putte Kock skulle ha sagt "gardera med 1,x,2" så är du säker på att det slår in..
Jag har svårt att se att det skulle finnas något bättre exempel än detta DISBYT för hur man degenererat kvalitet för kvantitet och där man då naturligtvis dessutom också via sin ÅSIKTSKORRIDOR försvara detta monster och hoppat på de som har en annan uppfattning.
Ger man ris får man väl också ge ros.
Carl Szabad och hans gärning har jag all respekt för och jag tycker att han har gjort ett fantastiskt jobb med sina DÖD Skivor