SYNPUNKTER

Jag har en hel del synpunkter på tillvaron efter att ha arbetat och besökt 96 olika länder under mitt liv.
Jag hoppas att jag kommer att tillhöra de som besökt och arbetat i mer än 100 länder innan jag slår igen mina ögon för alltid
Sverige är både unikt, men i många hänseenden mycket extremt i synnerhet i dagens läge.

Jag har tidigare tagit upp en del märkliga fall inom släktforskningen, men numera har jag breddat det hela att gälla även samhället i stort med dess många åsiktskorridorer och snedvridna information, som i många stycken ger svensken en mycket skev bild av verkligheten.

Internet troll   Missunna  Ibland undrar man     Avundsjukan   Källhänvisningar    Data intrång


Där också omvärlden - om man läser utlandets press - med stor förvåning undrar vad som håller på att hända i det lilla landet Sverige i Europas utkant, som en gång var en förebild för många, men som nu inom vissa områden börjar att bli ett avskräckande exempel.
Jag har arbetat i USA och Kanada i 7 år och i Tyskland i 2 år varför jag läser i synnerhet engelskspråkiga tidningar, men även ibland tyska dito.
Flera av mina landsmän borde läsa vad som skrivs i andra länders tidningar om Sverige eller i alternativa media