Tabeller

Här beskrivs de olika tabellerna som finns i Anarkiv 7.0 och databas Kråken 9

 

Texttabell.

Med plats för 65.000 tecken.

Detta är en beskrivning av personen/familjen med bl.a. domstolsprotokoll, HFL anteckningar, diskussioner etc.

Här kan man lägga in ett oändligt antal sökbegrepp med hjälp av det speciellt kommandot ”söka text”. Med en enkel knapptryckning markerar man sedan de önskade personerna på den erhållna utlistningen, som då flyttas till ”Aktuell person".

Man kan tex via detta få fram en komplett lista på alla som finns nämnda på ett speciellt domstolsprotokoll eller skattelängd.
Eller om en viss person finns nämnd  någonstans i texten i hela databasen.

Alla personer med felaktigheter i tex HFL/FB/VB kan enkelt listas ut eller för att var tex mera specifik. Hur många felaktigheter finns det tex i UmeåFB1767 eller UmeåHFL

Jag har lagt in en hel del egna parametrar för att underlätta uppläggning av databasen och ibland avslöjar jag någon av dessa på min hemsida.


Notistabell.

Notistabell med direkta källhänvisningar och sök/sorterings har redan beskrivits.

Här finns naturligtvis lika många ytterligare uppläggnings-, sök- och utlistnings möjligheter som man har fantasi till.  Sedan kan man med en enkel knapptryckning omvandla någon från denna lista till en komplett familj i ”Aktuell person”.
Här kan man också göra en oändlig mängd olika typer av sökningar.
Tex hur många Anders har funnits i Sörböle under en viss tidsperiod.

Notis tabell har blockerats på den databas Kråken CD jag säljer, men Notis tabell finns med i den personliga släkttavle databasen, som medföljer gratis  på begäran.
Notistabellens information
följer numera med vid ged.com omvandlingen och lägger sig i tex Disgen under Notis och i Min Släkt under Noteringar.

 

Hemmanstabell

Finns för Nordmaling och Grundsunda från 1535 till 1920-talet och är en integrerad del av databas Kråken. Finns delvis för andra socknar som arbetsmaterial.

Jag ansåg att följande sökbara parametrar var nödvändiga:

- Hemmans beteckning (inte nödvändigtvis samma som i kyrkböcker)

- Storlek, mantal eller seland

- Tidsperiod för ägaren

Med dessa parametrar kunde man sedan med en enkel knapptryckning få ut en lista alla hemmansägarna med kompletta familjer och föräldrar för ett visst hemman, en viss by eller socken och dessutom för en viss tid.
Alla parametrarna kan rangordnas för önskad söknings resultat.
Om man så önskade också med alla beskrivningar som finns i Text eller Memo och alla källhänvisningar när man skriver ut sin ansedel eller antavla.

Med hjälp av Inställnings filerna kan man själv enkelt bestämma omfånget av den lista man önskade för just ett givet tillfälle.

Denna lista kan sedan direkt föras över till hemsidans Html form, skickas som e-mail eller kanske som text till en bok.

Man kan här på ett mycket enkelt sätt även sätta upp sina egna kriterier för en hemmanstabell om man vill ha ytterligare sökparametrar.

 

Soldattabell.

Finns i databas komplett för Nordmaling, Grundsunda och Bjurholm och delvis för andra socknar.

Jag har ansett följande sökparametrar vara nödvändiga:

- kompani

- soldatnamn

- rotenummer

- bostadsort

- tjänstetid

- anteckningar

I övrigt som för hemman, oändliga möjligheter att göra olika sökningar och uppställningar.

Man kan här på ett mycket enkelt sätt även sätta upp sina egna kriterier för en soldattabell om man vill ha ytterligare eller andra sökparametrar

Nordmaling, Bjurholm och Grundsunda är klara från slutet 1600 till att systemet avskaffades i slutet av 1800-talet.
Umeå lands påbörjad och mer än halvklart för 1700-talet fram till ca 1780, men det inlagda kan enkelt listas ut.

Alla parametrarna kan rangordnas för önskad söknings resultat.

 

Yrkestabell

Under denna rubrik har jag samlat präster, ämbetsmän, nämndemän, tionderäknare etc:

Följande sökbara parametrar finns i min version

- socken

- befattning

- tjänstetid

- anteckning

I övrigt som för hemman, många möjligheter att göra olika sökningar

Man kan här på ett mycket enkelt sätt även sätta upp sina egna kriterier för en yrkestabell om man vill ha ytterligare sökparametrar.
Alla parametrarna kan rangordnas för önskad söknings resultat.

 

Brukstabell
Olofsfors , Norrbyskär är kompletta och Gideå bruk är delvis inlagd.

Här har alla bruksanställda lagts in och följande sökbara parametrar finns i min version:

- bruksort

- befattning

- tidsperiod

- anteckning

I övrigt som för hemman.

Man kan här på ett mycket enkelt sätt även sätta upp sina egna kriterier för en brukstabell om man vill ha ytterligare sökparametrar.
Alla parametrarna kan rangordnas för önskad söknings resultat.

 

Utvandraretabell

Jag har valt att ha med följande sökbara parametrar:

- från  (socken/by)

- datum

- till

- anteckning

I övrigt som för hemman, dvs oändliga möjligheter att göra olika sökningar och egna uppställningar.

Du kan här enkel i den utgåva som säljs av databas Kråken lista ut alla som har utvandrat från en viss socken eller by under en viss tidsperiod.
Alla parametrarna kan rangordnas för önskad söknings resultat.

 

Bildtabell.

Här kan man lägga in upp till 32.000 bilder av olika sorter på varje person, händelse eller objekt.

Har blockerats på den version jag säljer eftersom här finns enbart mina egna personliga bilder

 

Memotabell.

Text på upp till totalt 65.000 tecken.

Sökbar på samma sätt som Text.

Jag använder denna tabell för interna anteckningar.
 

Vigtext

Hör väl egentligen inte till tabellerna, men här samlar jag all info om faddrar och vigsel.

Har blockerats på den version av databas Kråken som är till salu. Men finns med på den personliga databasen.
 

Man kan lägga till hur många extratabeller med egna sökparametrar, som man önskar eller har fantasi till.