Ibland får man underliga e-mail.
För en tid sedan kom följande e-mail.

Ännu mera fel har du i databas kråken, ringde till sonja sahlén i svedje och fick rätta till västergissjö byhistorik
Du skriver att Anders Ersson f. 1790-11-11 var gift 2 gånger först med Maja Lisa Ersdotter och sen Sara Cajsa Ersdotter
Du skriver att Anders Ersson dog 1866 också, och han blev gift 2a gången 1855.

Inget stämmer med din forskning!!!!!

Anders Ersson f. 1790-11-11 dog 1854 21 juli genom bråddöd under ordvexling
han var gift med Märta Andersdotter f. 1779-08-05, död 1854-08-29
dom gick 7 barn. Dom gifte sig 1809-06-24

Du säger jag är nybörjare och jag inte skall gå på sekundera källor, undrar vem som går efter sekundera källor om inte du.

Detta har jag fått rättat till i Västergissjö byhistorik, För dom skall trycka en ny med mina rättelser..

Du kan väl börja forska lite bättre innan du uppger dig för att vara MR BEST när du inte är det, jag kan min hembygd bättre än vad du kan, du har aldrig bott i Västergissjö.

Bonden Anders Ersson i Västergissjö avled den 21 juli 1854
"Bråddöd under ordvexling" som det står angivet som dödsorsak i dödboken. I brottsmålsprotokollet från Må tingställe den 14 augusti 1854 rapporterar
länsman Huss "att Anders Ersson gjutit döden genom honom af Bonden Pehr
Erik Engblom i samma by cirka 1 ½ timma förut tillfogade wåldsam behandling".
I väntan på rannsakningen blev Engblom förpassad till länsfängelset i Härnösand,
fängslad med fotbojor under transporten. Till domsstolsförhandligen hade Engblom hämtats hem igen och under uttryck av ånger och undergivenhet som det står i protokollet, lämnade han sin version av händelsen. Samtliga hemmansägare i byn hade varit samlade hos Nils Pehrsson (Engbloms fader) på kvällen den 19 juli för rådslagning omkring lagaskiftet med lantmätare Pilo. Spritdrycker hade förekommit och några hälsade på hos Johan Larsson (fd. Viklunds) för att förlänga den trevliga samvaron innan de gick hem. Anders Ersson var en av dem och när han begav sig hemåt sent på natten hade han sällskap med Pehr Erik Engblom. Anders Ersson ägde s.k. Engblomska hemmanet, men bodde fortfarande kvar i byklungan av hus. Pehr Erik Engblom bodde på nuvarande Forsmans hemman. Sammanträdet hade varit lugnt och sansat, men lantmätaren hade nämnt vilka som ev. skulle få flytta ut, däribland Anders Ersson.
På hemvägen i sällskap med Engblom tog Ersson upp frågan och sa att han tyckte
det var orättvist att Pehr Erik skulle få bo kvar, medan han Anders skulle vara tvungen
att flytta då det inte var 20 år sedan hans gård flyttades. (Tidigare vid en hemmansklyvning). I protokollet beskrevs Anders Ersson som en i allo redbar och pålitlig man, som fört en stilla och fridsam vandel. Engblom karakteriserades som svagare till kroppskonstitutionen, lång och mager till växten därtill 20 år yngre.
Engblom svarade att det var ovisst vad som var bättre - sitta kvar eller flytta ut.
Detta retade upp Anders Ersson, som angrep Engblom och fick ner honom på marken.
Engblom var tillfälligtvis lite starkare eller mindre plägad som det står och han lyckades resa sig och stötta Anders Ersson ifrån sig med väldig kraft och ramlade själv över honom. Vid fallet baklänges slog Anders Ersson huvudet i en flat sten.
Engblom bedyrade att han inte haft för avsikt att tillfoga Anders Ersson något ont, och att han blivit mycket förskräckt när denne jämrade sig på marken.
Med hjälp av bonden Johan Michaelsson, som var på väg till slåttern reste de upp honom och stödde honom på vägen hem. Han lades i sängen och en 20-årig dotter tog vård om honom. Men efter 1 ½ timme avled Anders Ersson bara 48 år gammal.
Han var gift med Märtha Andersdotter som födde honom 7 barn och dog 1854 samma år.
Under domstolsförhandlingarna vittnade tre grannar om hur den svåra olyckan tilldragit sig.
Slutpläderingen gav vid handen att Engblom inte förut någonsin varit osams med Anders Ersson, att han inte haft uppsåt att avhända honom livet.
Därför dömde tingsrätten honom bara att "böta hel mans bot", trehundra daler silvermynt med etthundra riksdaler banco. Dessutom skulle han undergå "uppenbar kyrkoplikt" i Gideå kyrka en söndag. Penningböterna var inget problem för Engblom, som förklarade att han hade tillgångar, men han önskade få söka att av ynnest och nåd förskonas från kyrkoplikten. Hur det gick med den saken vet tyvärr ingen, troligtvis slapp Engblom inte undan. Uppenbar kyrkoplikt innebar att den dömde stod på en träpall under högmässan längst fram i kyrkan. Detta straff upplevdes mycket skamligt, pallen kallades också "skampallen". Pehr Erik Engblom blev en hårt prövad man, hans tre barn dog alla bara några år gamla. Han flyttade med sin fru Anna Catharina Ersdotter till Bölen och dog där endast 40 år gammal 1867 av stor spritförtäring står det i dödboken.

Källor: Arnäs tingslag Urtima tinget 1854, Gideå kyrkoarkiv, Husförhörslängder och dödböcker, Västergissjö byhistorik utgiven av Gideå Hembygdsförening 1995.

Notering: Enligt Sven-Erik Johanssons databas kråken, står det att Anders Ersson var gift 2 gånger. 2:a gången 1855, fel han var redan död då. Och han hade endast 7 barn med Märtha Andersdotter.


Kommentar.
Man slutar aldrig att förundra sig över personer som blandar och ger och dessutom i sin okunskap är oförskämda mot andra som i detta fallet mig.
Eftersom jag har verktyget Kråken varmed jag många gånger på ett frapperande enkelt sätt - inom mitt forskningsområde - kan ifrågasätta av andra påstådda saker.
Därför är jag ofta påhoppad inom släktforskning av många "mindre vetande".
Man förvånas att någon som ofta har förekommit på Anbytarforum beter sig så stolligt som ovanstående.

Ovanstående e-mail skrivare hänvisar till Sonja Sahlen, men ur mycket Sonja Sahlen är inblandat i detta fall vet jag ej.
Man får väl utgå ifrån att hon har bättre släktforsknings sakkunskap så att hon inte litade på e-mail skrivarens skröna.

Brevskrivaren har tydligen blandat och gett  utan att ha kontakt med verkligheten och utan att kolla med originalkällorna och är dessutom i allra högsta grad oförskämt.
Han har blandat ihop två familjer Anders Eriksson den ena född 1790 och den andra Anders Eriksson född 1806.
Det domstolsprotokoll, som hänvisas till, verkar vara ett hemkok eller "moonshine" där man blandar information från ett domstolsprotokoll med egen påhittad information och där den omtalade Anders Eriksson har fått sin namne Anders Erikssons hustru och även hans barn (totalt 7)
Den Anders Eriksson som dog 1854 hade endast 5 barn, varav 4 i livet vid denna tidpunkt.
Det framgår också indirekt av ovanstående skröna att det var dottern och inte hustrun som tog hand om honom :
Han lades i sängen och en 20-årig dotter tog vård om honom. Men efter 1 ½ timme avled Anders Ersson bara 48 år gammal. Detta borde normalt blivit en tankeställare
Detta var i så fall den 19 åriga Maria Katarina, som också enligt HFL finns hemma med sin oäkta son hos fader Anders Eriksson f.1806
Även denna Anders Eriksson hade varit gift 2 gånger, men hans andra hustru Maria Elisabet Eriksdotter var ju redan död året innan

Anders Eriksson f.1790 d.1866. För full Ansedel med korrekt info. Klicka här
G.1809 med Märta Andersdotter f.1779 och d.1854
G.1855 med Sara Magdalena Nilsdotter f.1811,d.1875

Anders Eriksson f.1806 d.1854. För full ansedel med korrekt info. Klicka här.
G.1830 med Sara Katarina Eriksdotter f.1807,d.1839
G.1840 med Maria Elisabet Eriksdotter f.1809,d.1853

Ovanstående familjer och deras ansedlar har funnits i Databas Kråken åtminstone i 6 år, sedan jag gjorde Gideå klar.

Det stora problemet med ovanstående skröna och liknande skrönor är väl att den sprids bland släktforsknings politrukerna kan det ju var några tomtenissar och en del andra som har inflytande över bl.a. Anbytarforum som inte har bättre kunskaper än att de tror på liknande skrönor - som påstås finnas i Västergidsjös bok/häfte - och agerar därefter.