2 x Per Persson Gruffman

I Degerfors finns Per Persson Gruffman och det är många som blandat ihop denna Per Persson Gruffman med Per Persson Gruffman.
Det finns nämligen 2 x Per Persson Gruffman och det är inte entydigt vilken som har vilka barn och vad som händer med dessa.
Den ena Per Persson är född 1776 (prällen har missat honom i FB) och den andre  Per Persson f.1771

Jag brukar många gånger kika i Disbyt för att se vad den kan ha ställt till med i ett specifikt fall.
Som vanligt får man säga att trovärdigheten är inte den bästa inte hellre när det gäller de olika Gruffman.
Att Anna Kristina f.1808 får en son Per Olof i Sorsele och att denna Anna Kristina gifter sig med Arnqvist ger 4 stjärnor för bidragsgivaren och medalj till organisatören.
Borde kanske istället ha varit en dödskallemärkning.
Kanske en ide med en Anbytarforum liknande moderator som städar bort stjärnorna och allt skräp på Disbyt och ersätter stjärnor med dödskallar för obevisade slutsatser.

Även en del andra välkända forskare både i kustlandet och längre upp mot fjällen har gått fel och jag har inte sett någon som enligt min mening uppfattat situationen helt rätt förutom Gun Jonsson, som har utför ett enormt arbete i det tysta och hjälpt mig med dessa Gruffman.

Den bärande grunden till det hela finns redan i databas Kråken sedan något år tillbaka, men det fattades en del viktiga detaljer om barnens förflyttningar.

Den besvärligaste nötet att knäcka har kanske varit 2 x Johan Persson.
Den ena född 1801 och den andra 1802.
Den ena sjöman Johan Persson Degerlund och den andra Johan Persson Gruffman med attest till Nätra 1840.
Man tror då spontant att Johan Persson Degerlund borde ha tagit sig namnet Degerlund efter att föräldrarna fanns på DEG/Degerlund,A1:1,2/9,s55,1794-1800,son-f.1776, men se det var inte fallet om inte en rockad har skett som jag inte har uppfattat.
Johan Persson Degerlund är son till Per Persson Gruffman f.1771 och ej till Per Persson Gruffman f.1776.
Denne Johan Degerlund är född 1801 fast HFL anger 1802
UM/Umeåstad AI:7,s84,1818-1823-dräng-till Sjöss-Degerlund-f.1802
Sedan tycker Johan Degerlund att prästen är ogin när prällen vidhåller att han är född 1802.
Tydligen har Per fått nog och påpekat detta för prällen enligt UM/Umeåstad AI:7,s84,1825,dräng-Han påstår sig vara född 1801 - har då prällen lagt till i sin HFL längst ut till höger.

Den andre Johan Persson Gruffman f.1802 är hemma hos modern och blir sedan dräng i Ramsele där han gör ett lätt inträde som fadder vid sin syster Anna Katarinas dop av sin oäkta son Per Olof innan Anna Katarina sedermera gifter sig med Johan Arnqvist.
Denna Anna Katarina har prällen glömt att notera i FB, men trots detta finns hon bevisligen och får en stor familj med många anor till dagens levande.
Här har det tydligen funnits en hel del spekulationer varifrån hon kommer, men nu borde detta vara helt klart att Anna Katarina och Anna Kristina är två helt olika personer med olika föräldrar Per Persson Gruffman.

En ytterligare Per Persson Gruffman f.1800 broder till Johan Persson Gruffman Degerlund f.1801 var också lite besvärligt med sina attester fram och tillbaka mellan de olika socknarna.
Men han slutar sina dagar - efter två giftermål - på Baggböle sågverk.
Om någon är ytterligare intresserad av dess 2 x Johan Gruffman + Per Gruffman så lägger jag ut detaljerna på denna hemsida

En annan mycket ovanlig sak är att Per Gruffman f.1771 först får en son Per f..1800 och sedan 1816 döper ytterligare en son Per.
Den senare Per dör relativt snabbt, medans den äldre Per lever vidare och bildar familj enligt ovan.
 

Anna Katarinas giftermål med Johan Arnqvist tycks också ha förvillat många.

Det är nog väldigt många som måste ändra sina antavlor ifall de uppfattar vad jag här har försökt att beskriva om dess 2 x Per Person Gruffman.

För de som vill ha de kompletta familjerna
-Per Persson Gruffman f.1776 Klicka här
-Per Persson Gruffman f.1771 Klicka här