Det finns 2 x Jonas Jonsson som blir soldater runt 1790 nämligen Snickare och Ekström och båda är född 1764/65

SNICKARE
Mönstring den 13 januari 1789
Röbäck Snickare, Matts Svensson, 51 år, 31 tjänsteår, längd 11 kvarter 2½ tum, gift,Commenderad på rustkammaren i Helsingfors, varit med i hela Pommerska kriget, nu sjuklig och oförmögen att tjäna, begär och får avsked med anmälan till underhåll

Mönstring 1790:
Röbäck Snickare, Johan Johansson, Västerbottning, 26 år, tjänsttid 1å 9 m, längd 11 kvarter 3 tum, ogft

Mönstring 1792
Röbäck Snickare, Johan Johansson, Västerbottning,28 år, tjänstetid 3½ år, längd 11/3,ogift, sjuk hemma

Mönstring 1802
Röbäck Snickare, Johan Johansson, Västerbottening, 38 år, 13½ tjänsteår, läng 5 fot 9 tum , gift, sjuk hemma

Mönstring 1805
Röbäck Snickare, Johan Johansson, Västerbottning, 41 år, 16½ tjänsteår, längd 5/9, gift

Mönstring 1811
Röbäck Snickare, Gustav Vilhelm Lindström, Västerbottning, 30 år, 2½ tjänsteår, längd 5 fot 7 1/4 tum, gift, han har slutit kontrakt på livstid


EKSTRÖM
Mönstring den 13 januari 1789
Sävar Ekström, König Axelsson. Västerbottning, 26, 4 tjänsteår, längd 11 kvarter 3 tum, gift

Mönstring 1790
Sävar Ekström, König Axelsson, Västerbottning, 27 år, 5 tjänsteår, längd 11 kvarter 3 tum. gift, sjuk på lasarettet

Mönstring 1792
Sävar Ekström
Vacant den 4 augusti 1790, insatt den 22 november med dränge Jonas Jonsson, Västerbottning, 26 3/4 år,tjänstetid 1 1/4 år, 117#, ogift, sjuk på lasarettet

Mönstring 1802
Sävar Ekström, Jonas Jonsson Västerbottning, 36 1/4 år, 11 1/4 tjänsteår, längd 5 fot 9 tum, gift

Mönstring 1805
Sävar Ekström, Jonas Jonsson, Västerbottning,39 1/4 år, 14 1/4 tjänsteår, Längd 5/9, gift

Mönstring 1811
Ekström Jonas Jonsson Västerbottning 25 år, 2 2/3 år tjänst, 5 fot 8tum, ogift
Fången i Skellefteå ej återkommen, Rotan anges vaccant om han ej inom 3 månade återkommer
Men sedan står det: från fångenskap återkommen SVARA0028756_00392

Umeå bygdens soldater 1695-1895 har följande:
Jon Jonsson Ekström
Ersatt 22/3 1791, 25 år, lång 11 kvarter 3 tum. Han fortsatte sedan soldattjänsten 1792-1807
och han var 1807 41 år, 16 tjänsteår men han blev vacant 1808 och tjänstgjorde i rysk-finska
kriget och blev fången 1809 i Skellefteå. Vid recruteringen i mars 1809 skulle han då vara
vacant om han ej återkom inom 3 månader och han återkom till rotet 1809, men han fick
utbytas med nästa soldat.

Lars Jonsson Ekström
Insatt 1809, 23 år, lång 5 fot 8 tum och ogift, och han deltog i soldat­tjänsten till 1825, men han
dog 4/9 1825.

KOMMENTAR.
Här har vi enligt mönsterrullorna Johan Johansson Snickare och Jonas Jonsson Ekström och båda blir soldater runt 1790 och båda är född 1764/65.

Prällarna tycker att det är Jonas Jonsson Snickare och denna Jonas kan man följa från Bygdeå via Umeå stad där han är dräng en tid och även under soldattiden finns med enligt HFL UM/Staden,AI:5,93,1790-91,dräng Jonas Snickare hos Zakris Åberg.
Sedan i HFL UM/Soldater,AI:2,6/9,s../283,1791-98,soldat Jonas Snickare R29-f.1765
och slutligen när han avlider i Strand enligt UM/Strand,AI.10A,s243,1809,soldat Jonas Jonsson Snickare-död-f.1765.
Enligt mönsterrullorna är namnet Johan Johansson under alla mönstringar.
Man kan ju alltid fundera varifrån mönsterskrivarna under alla dessa 20 år fått det felaktiga namnet Johan Johansson istället för Jonas Jonsson, som bör vara det rätta.
Man undrar också vad som står i den soldatdatabas som Umeå Södra har bidragit till för denna region.

Jonas Jonsson Ekström är lättare att följa både i HFL och mönsterrullor i början, men sedan strular mönsterrullorna även till detta där denna Jonas Jonsson fortfarande enligt mönsterrullorna är soldat långt efter sin död 1809 (mer om detta finns under Lars Ekström Gabrielsson även på denna hemsida)
HFL ger UM/Sörmjöle,A1:9,2/10,s71,1787-91,son-soldat 1791 och sedan
UM/Soldater,AI:2,s48/374,1799-1809,soldat 123 Ekström-död

Om ni vill bekanta er med hela familjen

Jonas Jonsson Ekström

Jonas Jonsson Snickare