3 x Per Nilsson där etablerade forskare har skrivit av varandra och DISBYT egentligen på MBL vis förklarat det hela löst med sitt stjärnsystem
Problemet är dessutom att ingen av dessa forskare har något direkt källhänvisningssystem, varför det för den oinvigde är svårt att bedöma.

Jag tycker att Stig Lennart Johansson i sitt inlägg på Anbytarforum säger detta på ett bra sätt

Det är en mycket intressant konflikt du upptäckt bland dina
andrahandskällor; och låt dig inte avledas av ovan anförda
tredjehandskällor...

Den konventionella 'lösningen' är klart otillfredställande på grund av
att Fjällsjös Per Nilsson har en mor Sara men din Per Nilsson ingen
dotter Sara, vilket han rimligen borde ha/ha haft! Kontrolleras detta
lite grann, så går det att finna Per Nilsson född 1769 (14/7) gift
1798-06?-03 med Margareta Eder - fast han kallas då Nils Persson !
[C:2 GID 2040.12.57200]
Detta par finns även i HFL i Fjällsjö 1790-1821 [Sunnansjö,AI:1,s2 &
Backe,AI:1,s7], varför denne PN med största säkerhet bör kunna
uteslutas.
 Trots avsaknaden av bevis för något annat, förekommer han tidare som
'svar' på din fråga inte bara härovanför utan hos Gavelin, Kjell-Åke
Lundström och på en CD om Åsele från HSN där det dessutom tragikomiskt
påstås: "Per är i alla HF f 1766 pga felskrivning i Åsele HF (AI:2)."
Dvs att det är riktigt att Anna Eriksdotters make Per Nilssons i alla
HFL skrivs född 1766 - men att det skulle vara fel är inte bara
obelagt utan obeläggbart och ohederligt!
 Till yttermera sprids denna obeläggbara uppfattning i massomfattning
via DISBYT (& 3 forskare) varav t.ex. Sven-Erik Fahlesson med tvenne
hustrur!, vilket är särskilt allvarligt eftersom DISBYT icke ö.h.
anger några källor utan blott det 'vattensäkra tipset' att alla
uppgifter där bör/måste kollas (vilket alltså inte är givet att
forskarna själva gjort, trots ett system med 'kvalitetsstjärnor' som i
detta fall 2-4 stycken!)

Du har själv anat av boende- och hustruomständigheter att din Per
Nilsson bör kunna vara lapp/av samisk härkomst - och det finns en
ledig sådan, nämligen Per Nilsson född enligt husförhörslängd
[AI:2,s250] 1766 i Åsele och Vispaträsklandet och där noterad till
Viska (Fredrika), samt återfinns i Fredrikas HFL åtminstone till
omkring 1813 då han noteras till Själevad? [AI:1,s39; AI:1,s198 &
AI:1,s23].
 Åsele är ju besvärligt i bevishänseende vid denna tid då födelsbok
saknas och därmed dopvittnen, som kan bekräfta riktigheten av att
denne Per Nilsson är din - men förutom att födelseåret 1766 stämmer
överallt, så föddes han av modern Barbro Persdotter och namnger sin
andra dotter född 1796 Anna Barbro ! - vilket med tanke på namnets
relativa ovanlighet vid denna tid i socknen tillsammans må kunna anses
vara tämligen avgörande indicier.

Till dess annat kan visas håller vi detta för den sannolika lösningen
på inte bara den av dig uppdagade konflikten utan många andras
omedvetna missuppfattningar.
 

Jag skulle inte ha sagt det bättre

För att göra det hela ännu tydligare har jag nedan lagt ut ansedlar för de inblandade/sammanblandade 3 x Per Nilsson, dessutom med direkta källhänvisningar så att alla lätt kan följa dessa  personers direkt i HFL (Detta saknas tyvärr så vitt jag kan se hos tidigare etablerade forskare)

Per Nilsson f.1769-07-14 (f.Fjällsjö)

Per Nilsson f.1766-10-21 (f.Själevad)

Per Nilsson f.1766 (f.Åsele)

 

På DISBYT hittar du följande

Nedanstående är inge kritik mot någon enskild person, men däremot en svidande kritik mot DISBYT och Svenska Släktforskares förbund som i stor skala medverkar till att felaktiga information sprids och där den som arrangerar denna masspridning av felaktigheter får medalj för just detta.
Vi kan alla ha fel någon gång, men att arrangera spridning av felaktigheter officiellt i stor skala tycker jag är oförsvarbart och dessutom arrangera ett "betygssystem" för att legitimisera det hela gör det än värre.

A. Gullmaj Sandberg har rätt beträffande Nils Persson f.1769 Fjällsjö och att han är gift i Fjällsjö med Greta Johansdotter
För detta får hon 3 (***). Fadern anges vara född i Tåsjö, Jämtland vilket inte ger några stjärnor alls, men däremot att sonen är född i Jämtlands län ger utan bosättningsort ger 3 (***)

B. Sven Erik Fahlesson har uppåt väggarna fel.
Han har blandat ihop all 3 x Per Nilsson på sådant sätt att
Per Nilsson från Fjällsjö f.1769 är gift (DISBYT****)
1. Anna Eriksdotter som är Per Nilsson f.1766 från Åseles hustru
2. Ett andra gifte med Katarina Persdotter som egentligen är Per Nilsson f.1766 från Själevads hustru som enligt DISBYTS betygsättning ger 4 stjärnor ****.
Betyget 4 **** är helt obegripligt och visar bara att betygsättaren inte vet vad han sysslar med.
SEF har inga barn angivna.

C. Bengt Blom har tydligen hittat denna Nils Persson f.1769 som född i Dorotea (DISBYT ***) och son till Nils Persson och Sara Eliasdotter i Fjällsjö
Han har lyckats upptäcka 6 av de totalt 8 barnen.

D. Jan Sören Lind har Nils Persson från Fjällsjö gift med Anna Eriksdotter (DISBYT**)
Inga barn

Liknande tokigheter kan alltså belönas med 2, 3 eller 4 ****, snacka om logik, när det som kanske är mest rätt ger enbart 0 stjärnor.

Ovanstående är inge kritik mot någon enskild person, men däremot en svidande kritik mot DISBYT och Svenska Släktforskares förbund som i stor skala medverkar till att felaktiga information sprids och där den som arrangerar denna masspridning av felaktigheter får medalj för just detta.
Vi kan alla ha fel någon gång, men att arrangera spridning av felaktigheter officiellt i stor skala tycker jag är oförsvarbart och dessutom arrangera ett "betygssystem" för att legitimisera det hela gör det än värre.