Anders Jakobsson Gallin

Under min visning av databas Kråken på Umeå stadsbibliotek under släktforskarnas dag den 18 mars kom det upp frågan om jag visste varifrån Anders Jakobsson Gallin i Siksele kom från.
Gallin gjorde mig något brydd och varifrån frågeställaren hade fått Gallin vet jag ej.
Det skiljer rätt mycket i ålder mellan den Anders Jakobsson Gallin som enligt rullorna är född 1721och där den Anders Jakobsson vars första egentliga HFL födelseuppgiften finns i LY/Siksele,AI:1.s105,1753-59, där födelsen anges till 1714.
D.v.s. en skillnad på 7 år mellan de båda Anders Jakobsson
Jag har nu tittat lite närmare på denna fråga om Anders Jakobsson i Siksele och tror mig att ha hittat lösningen till det hela.
Erik Månsson var bonde på Kussjön 1 och finns på mantalslängden 1711.
1712 finns bara hustrun Anna där
1713 har ännu inte digitaliserats av SVAR
1714 har vi hustru Anna samt en dräng Jakob
Om man sedan går till HFL finner man följande för Anders Jakobsson
UM/Kussjön,AI:1,s120,1729-31,son
UM/Kussjön,AI:3,s303,1731-36,broder till hustru Anna Eriksdotter
UM/Kussjön,A1:4,2/6,s88,1737-39,broder till Anna Eriksdotter - borta 1739
Enligt VB gifter sig just 1739 Anders Jakobsson från Kussjön med Brita Jonsdotter från Botsmark.
Man kan kanske utan att vara alltför djärv dra slutsatsen att Anders är halvbror till Anna Eriksdotter och därmed en oäkta son till änkan Anna Persdotter i hennes förhållande med den dräng som fanns på Kussjön 1 vid rätt tillfälle.
Anders kom med i mantel 1729 och bör därför vara född 1714 om man räknar 15 år
Redan 1739-09-03 träffar vi på detta par i Lycksele/Siksele när deras första barn Anna döps.
Barnets namn Anna är ännu en indikering på att spåret är rätt. Anders moder heter Anna.
Bland faddrarna till Anders Jakobssons 2 första barn ger faddrarna inga indikeringar
Ännu ett bevis för att Anders far inte var Erik Månsson är att inga av de inalles 8 barnen hade namnet Erik eller Måns.

Vid genomgången av Umeå soldater har vi kommit till slutsatsen att den Anders Jakobsson som enligt rullorna är född 1721 är samma Anders Jakobsson som enligt LY/Siksele,AI:1.s105,1753-59 är född 1714. Detta senare födelseårtal stämmer också bra överens med skattelängderna och när han först framträdde där som troligen 15 årig
Allt stämmer tidsmässigt.
Det finns m.a.o. helt enkelt ingen annan möjlig - som vi har hittat - Anders Jakobsson som kunde bli soldat Gallin.

Om du vill ha Anders jakobsson Gallins ansedel. Klicka här