Stig Lennart har skrivit en historia, se nedan
I detta fallet har jag själv också haft fel, enär prällarna verkligen har lyckats stöka till det på ett helt orimligt sätt
Bevis för det hela finns i databas Kråken, där personerna är följda från vaggan till graven med specificerade källhänvisningar

Men nu till historien

Anders Natanaelsson 1798-1879 i Degerfors' hustru


Under medeltiden förekom i eldigare länder än vårt, att Trubadurerna plockade ihop egenskaper från flera kvinnor till en idolbild att besjunga. Jag undrar om inte kyrkboksskrivarna (minst två olika av stilen att döma) i detta fall lånat sådan inspiration till nedan hustru och moder.

Se Degerforsbyn Bjursele [AI:2,s118] : Anders finns där både som son och 1824 som dräng återkommen från Lycksele, men struken.
1825-07-03 föds hans son Natanael i Holmträsk av en ”tilämnad hustru” Katarina Johansdotter 32årig [C:2,s428], alltså född ca 1793. Anders finns där då - men ej någon Katarina Johansdotter [AI:3,s110]!

Så gifter sig då äntligen Anders 1826-12-31 med pigan [Anna/ändrat till] Cajsa Helena Jansdr, Lillsandsjön [båda, dvs AI:3,s88] – han skrivs dräng, hon piga Chaisa Helena Jans[suddat och efterkluddat]dotter men född 1804!!
Dottern Anna Greta 1827 7/7 uppges med mor [C:2,s453] Cajsa Helena Jansdr 23 år, alltså *1804.

Son Karl Johan 1828 [C:2,s465]: mor Cajsa Helena Joensdr 24; Karl Johan 1829 [C:2,s510]: mor CH Jansdr 25 och slutligen Jakob 1831 [C:3,s4]: mor Cajsa Helena Isacsdr 27 år !!!
Fortsättningsvis tills döden 1869 i Arvlund [AI:9a,s266] kallas hon enbart Kajsa Helena Johansdotter *1804.

Men stopp och belägg: någon Katarina Helena Johansdotter *1804 finns ej 1824 i Anders omgivning; hon dyker första gången upp 1825 som piga jämte Anders (utan att finnas i Inflyttningslängden) och 1826 som hans hustru.
1824 fanns alltså [AI:2,s118] Anders och 2 rader under honom Katarina Johansdotter *1793, vilket nästan bör vara hans ”tilämnade hustru” vid sonen Natanaels födelse 1825 – men hon stryks där och jag har inte kunnat återfinna henne. (Utmanar alltså envar som funnit henne någonstans att ge sig tillkänna:)
1824 fanns på raden ovanför Anders en nyligen inflyttad piga Chaisa Helena Olsdotter *1804, men som redan 1825 [BURTRÄSK/Bygdeträsk,AI:8b,s367,[fr.Degf. 8/1]1825,Piga *1804 31/3] flyttar ut igen...

Såldedes, eftersom inga andra kvinnor gives som passar till hustrun Katarina Helena Johansdotter *1804, måste den piga som står jämte Anders i Holmträsk 1825 [AI:3,s110] och ska bli hans hustru innan nästa års slut, vara hoplånad !?!
Vad talar alltså för att det hela tiden handlar om den Catarina Johansdotter *1793 som av någon anledning ströks redan 1824, fast hon så sent som 1825-07-03 uppges vara Natanael Anderssons mor i Holmträsk, fast modern då inte finns där (hon är ju redan struken och förvandlad)!?

Det är två skrivkarlar inblandade och den ene skriver som en kratta, likafullt går den kvinnan att spåra tillbaka till Lycksele *1793-09-19 i Vormsele [C:2,s69 + AI:4,s92], dotter till Johan Nilsson och Anna Mårtensdotter. Anders första dotter döps Anna Greta, efter mormor(?) och farmor.
Bland dopvittnena finns endast en Johansättling, nämligen 1828 pigan Anna Maria Jansdr i Lillselet [DEG/AI:3,s72] *1791, vilket passar utmärkt till VormseleKatarinas närmast äldre syster *1791 11/8 !

Slutligen: under 2 veckors noggrann genomgång och revision av Degerfors med alla grannsocknarna 1820-1830 har det spökat att Anders hustru, om född 1804 redan 1831, alltså vid 27 års ålder, skulle slutat föda barn. Med en 11 år äldre hustru har det verkat mindre orimligt – fast kanske inte så skönt hopplockat som Trubadurernas idoler.