Nedanstående tycker jag talar för sig själv om hur lite kontroll prästen hade över de officiella anteckningar han gjorde och hur farligt det är att endast lita till en grundkälla.
Enligt UM/Brattby,AI:10a,5/7,s253,1799-1810 är Anna Eriksdotter född 1719 (mycket klart och tydligt).
Hon flyttar sedan till den yngre sonen i Hörneå och blir då helt plötsligt 10 år yngre enlig UM/Hörnefors bruk,A1:10a,4/7,s102,1799-1810 och hon är här helt plötsligt född 1829 (också klart och tydligt)
Det rätta är 1733-07-23 enligt FB.
Bakgrunden är ännu lustigare.
Anna Eriksdotters make Olof Mikaelsson dör 1781 enlig DB och UM/Hörneå,A1:8,2/9,s75,1778-86.
Olof Mikaelssons moder Catarina Persdotter finns också med på UM/Hörneå,A1:8,2/9,s75,1778-86 som född 1719 fast hon egentligen var född 1709 enlig Nordmalings FB.
När Olof Mikaelssons son Olof Olofsson tar över efter faderns död har redan farmodern Catarina Persdotter avlidit 1778.
Catarina Persdotter tas trots detta upp på UM/Hörneå,A1:9,2/10,s77,1787-98 trots att hon redan har varit död i 10 år. När prästen upptäcker detta stryker han över Catarina Persdotter och ersätter Olof Olofssons farmor med moder Anna Eriksdotter, men lämnar kvar samma felaktiga födelsedatum.
I och med denna transaktion har Olof Olofssons moder Anna Eriksdotter med ett pennsteck blivit 14 år äldre. Detta födelseår följer sedan med enligt ovan till UM/Brattby,AI:10a,5/7,s253,1799-1810.
När sedan Anna Eriksdotter flyttar till sin yngre son Erik på Hörnefors bruk  tycker kanske prästen att det är underligt att modern skulle ha varit 51 år när hon framfödde med denne son och sedan ytterligare 2 barn efter 50 års åldern.
Därför gör han då henne troligen 10 år yngre.
Men han tänkte aldrig på att fråga Anna hur gammal hon i verkligheten var.
Prästen tänkte hellre aldrig på att Catarina Persdotters enligt hans åldersuppgifter skulle ha fött barn vid endast 9 års ålder och sonen Olof , som hon enligt prästen var inhyst hos i Hörneå vid endast 15 års ålder. Inhysningen var ju dessutom en chimär eftersom redan hade varit död i 10 år när prästen ansåg att hon trots detta var inhyst hos sin sonson.

Anna Eriksdotter 1733