Hur tokigt kan det bli i kyrkböckerna
 

Denna historia blev löst för 5-10 år sedan, men den blev åter aktuell när jag fick fram att den oäkta dottern Greta Kristina gifter sig i Anundsjö för att sedan flytta till Mo.
Efterson Greta Stina får många barn och troligen därmed många anor har jag tagit upp det för de som inte vet
Nedanstående är en historia där alla de olika kyrkböckerna HFL, FB och VB är felaktiga under vissa tider.

FELAKTIGHETGideåHFL
FELAKTIGHETGideåFB
FELAKTIGHETGideåVB
Enligt GI/Västergidsjö,A1:5b,6/8,s307,1867 flyttar Anna Carolina till Skön 1867.
När Anna Carolina kommer tillbaka från Skön 1869 enligt GI/Västergidsjö,A1:6.8/10,s253,1869-71 anges hennes rätta födelse 1846-06-08 och även namnet är korrekt.
Sedan flyttar hon 1871 till GI/Västergidsjö,A1:6.8/10,s254,1871-72 och där anges att Anna Carolina är född 1846-11-08 klart och helt tydligt.
Hon flyttar sedan till GI/Västergidsjö,A1:6.8/10,s254,1872 och föräldrarna och får den oäkta dottern Greta Catarina
När den oäkta dotter Greta Catarina döps 1873 anges modern enligt FB vara torparedottern Catarina Olofsdotter Västergidsjö och faddrar är:
-torparen Abraham Olof Bylund i Västergidsjö (broder till Anna Carolina)
-torparen Anders Sjöström i Bodum
-dräng Jonas Persson Långviken
-pigan Sara Greta Olofsdotter (syster till Anna Carolina)

Anna Carolina har här helt plötsligt blivit Catarina. Detta är ett typiskt bevis på att man kan inte få fram en korrekt Födelsebok (FB) med enbart FB som grund. Det är alldeles för många obegripliga felaktigheter.
Kombinationen FB och HFL (husförhörslänger) gör att man kan rätta till de absolut allra flesta tokigheterna som prästen har lyckats åstadkomma.
Detta innebär också en databas i bakgrunden, som är byggd på HFL, är ett måste om man skall inom rimlig tid hitta rätt.

Hon gifter sig 1874-10-20 enligt VB och namnet är då Anna Carolina Abrahamsdotter f.1836.
Lustig nog finns inte här det vanliga att fadern eller hennes härkomst anges.

Vid giftermålet flyttas Anna Carolina ner i HFL på samma sida
GI/Västergidsjö,A1:6.8/10,s254,1874-78 men nu är hennes namn helt plötsligt Anna Catarina Abrahamsdotter född 1846-12-01 men hennes man Olof Petersson betecknas som arbetare.
Den oäkta dottern Margareta Kristina f.1873-10-20 finns också med, men nu med namnet Gerda Kristina.

Att denna Anna Catarina Abrahamsdotter enligt HFL född 1846-12-01 är samma person som Anna Carolina Olofsdotter född 1846-06-08 och dotter till Olof Abrahamsson är det ingen tvekan om

Även i nästa HFL GI/Västergidsjö,A1:7,9/12,s314,1879-88 anges namnet till Anna Catarina Abrahamsdotter, men nu född 1846-12-06 och hennes man Olof Petersson betecknas som måg till Olof Abrahamsson.
Den oäkta dottern heter fortfarande Gerda Christina

På nästa HFL Även i nästa HFL GI/Västergidsjö,A1:7,9/12,s314,1879-89 är det Anna Katarina Abrahamsdotter f.1846-12-08.
Dotterns namn är här först Gerda Kristina, men blir sedan ändrat till Greta Kristina och hon flyttar som Greta Kristina till Anundsjö

Anna Karolina Olofsdotter ansedel Klicka här