Det finns ett otal fall där dopet enligt FB sker efter begravningen

Detta hände 1858 i Nordmaling
Kronobåtsman Matts Södermans dotter Anna Katarina föds den 24/12 1858 och döps enligt samma FB den 6/1 nästkommande år.
Detta är helt orimligt eftersom hon enligt samma FB dör den 24/12 som också är dödsdatumet i DB.
Hon blir dessutom begravd den 2 januari 1859.
D.v.s. FB ger det dopdatum som är 4 dagar efter begravningen

Detta hände i Degerfors 1829
Tvillingen Johan Petter föds den 29/10 och avlider enligt prällen 2 veckor gammal den 30/10
Inga begravningsdatum anges vid denna tidsperiod.
Det lustiga är att dopet inte sker förrän den 25 november för tvillingarna, d.v.s. dopet sker drygt 3 veckor efter dödsfallet
Inget nöddop för Johan Petter har angivits