Hur prällar lyckas göra en person 5 år administrativt yngre utan att anstränga sig, samtidigt som man förvränger faddrar för att göra det ännu svårare hitta rätt föräldrar

Anna Catarina Persdotter (128765) härkomst har varit ett mysterium.
Det har inte funnits någon möjlig Anna Catarina Persdotter f.1850-09-05 kommande från Arnäs.
När jag började titta på faddrarna fanns här ett mönster att Anna Catarina borde ha någon anslutning till Torsböle i Arnäs.
Faddrarna indikerade att Per Johanson i Torsböle hade en central roll
Följande faddrar fanns bl.a. när första barnet Maria Erika döps 1876:
-B Per Hägglund och hustru Hattsjö
- Johan Sjöströms hustru Maria Katarina Isacsdotter Thorsböle (någon sådan kombination finns ej i Torsböle)
- Johan Edin Arnäs (barn till Per Johansson /Maria Catarina Isaksdotter)
- pigan Maria Persdotter Arnäs (barn till Per Johansson /Maria Catarina Isaksdotter)

Det finns inga faddrar när Per föds eftersom nöddöpt och död

Faddrar när Anna Teodelinda döps 1880:
- Johan E.Gidlund och hustru Hattsjö
- torpare Per Lundgren och hustru Flerke
- torparson Jonas Petter Persson Thorsböle Arnäs (barn till Per Johansson /Maria Catarina Isaksdotter)
-systern Tilda Persdotter (troligen Kristina Matilda- barn till Per Johansson /Maria Catarina Isaksdotter)

Vad som först förvillade mig var att prällen hade Johan Sjöström hustru Maria Katarina Isaksdotter som fadder. Det fanns ingen möjlig Johan Sjöström men det slog mig att prällen kanske var ute och cyklade igen och hittat på något för att fylla luckan.
Johan Edin var son till Per Johansson och Maria Catarina Isaksdotter
Dessutom var pigan Maria dotter en syster till Johan Edin

Vid nästa dop var Per Johanssons och Maria Catarina Isaksdotters son Jonas Petter såväl som dottern Tilda (visserlig rätteligen Cristina Matilda men..) dopvittnen.
Här var en stor ansamling av dopvittnen som tillhörde en familj, visserligen med felaktig fader enligt prällen, men där de andra parametrarna stämde om man bortsåg ifrån att syskonen Johan Edin, Maria Persdotter, Jonas Petter och Tilda (egentligen Kristina Matilda) inte hade någon syster Anna Catarina född 1850-09-05.
De hade visserligen en syster men hon skulle enligt Arnäs prällens FB vara född 1845-09-07. Visserligen är 5 år fel i prällevärlden även i slutet av 1800-talet ingen orimlighet, men det tillhör inte vanligheterna.

Men det finns även senare betydligt större ålders fel i prällarnas administration.
Därför tittade jag på om det var möjligt att prällen i Gideå gjort Anna Catarina 5 år yngre.
Jag följde henne från det att hon flyttade från familjen i Torsböle till dess hon flyttade från Arnäs, Tjärn med flytt attest 11, 1875-08-21 från
- AR/Tjern,AI:11a,s208,1873-75 och då var hon fortfarande född 1845-09-07.
I Gideå finns motsvarande inflyttningsattest
- Attest nr.4 från Arnäs 1875-09-10-till s143 Hattsjö och så finns Anna Catarina helt plötsligt 5 år yngre enligt
- GI/Hattsjö,A1:6,5/10,s143,1875-78,hustru-f.1850-09-05.
Där ser man vad äktenskaps lycka kan göra med vissa damer när de är kyrkligt legitimerade att träda i säng med en man.
Med denna ansamling av prälle tokigheter är det inte att undra på att ingen lyckats knäcka detta fall tidigare.

Om du vill se hela hennes familj klicka här