Meta Dehlin sände ut en förfrågan om hjälp beträffande Lars Hansson/Anna Greta Johansdotter.
Lars Hansson bör väl inte vara något större problem att söka anor till, men för hans hustru Anna Greta (stina) Johansdotter kan det var lite besvärligare
Det finns egentligen enligt Umeå FB ingen Anna Greta  Johansdotter
Johan Johansson/Cristina Jakobsdotter får 1761 en dotter som döps till Anna Stina.
Enligt UM/Degerfors,A1:6,6/10,s159,1757-67 har Johan Johansson en dotter Anna född 1761.
Enligt UM/Degerfors,A1:7,5/9,s272,1768-77 kan man se att dotterns namn förs var Anna men att under perioden ändrades namnet till Anna Greta.
Anna Stina (Greta) gifter sig 1782 med Lars Hansson från Degerfors och när de flesta av barnen döps anges moderns namn till endast Greta.
Detta innebär att Lars Hanssons hustru har minst 4 olika namn i kyrkböckerna under sin levnad: Anna Stina, Anna, Anna Greta och Greta
Anna Stinas (Gretas) ansedel. Klicka här

För Degerfors socken fattas FB för åren 1792-94 varför något ytterligare barn kan ha funnits utan att ha blivit noterat.