Anna Mårtensdotters olika skepnader
Från Anna Mårtensdotter  via  Anna Persdotter vid giftermålet och till Kristina Eriksdotter när maken dör.

Ibland undrar man över vad det officiella samhället vet om sin medborgare.
Tyvärr så är det väl så att samhällsfunktionerna ibland ej går i takt och jag förstår att en nybörjare kn ha stora problem att hitta rätt i alla blindgångar
Nedanstående är utdrag ur vad som i dagligt tal brukar kallas orginal/förstahands källor.

Efter att ha filtreras genom databas Kråken framträder den fulländade Anna Mårtensdotter i all sin skröplighet.

Umeå tingsrätt skriver följande
nr51, s330: 1722-05-19 Östen Samuelssons änka Anna Mårtensdotter i Norrfors, som ämnar ingå äktenskap med Lars Larsson ifrån Ersmark. Barn: Samuel i 12 året, dotter Margareta 10 år, dotter Anna på 8 året, förmyndare faderbrodern Anders Samuelsson, Per Mårtensson, Grisbacka och nämndeman Lars Eriksson, Sörfors, närvarande. Fast egendom: gården blev av fienden 1720 förbränd. Jord i Kassjö. Gäld: Anders Samuelsson, Kassjö, gammalt arv. Hustru Ingrid i Vännäs, gammalt arv. Anders Anderssons hustru Anna i Pengsjön, gammalt arv. Dordi Samuelsdotter, Vännäs.
s332: Förmyndare Per Mårtensson, Grisbacka, faderbroder Anders Samuelsson, Kassjö, Lars Ersson, Sörfors.

Prällen tycker följande när hon gifter sig
Lars Larsson, Ersmark och Anna Pärsdotter Norrfors

Prällen tycker följande när hon avlider
Hustru Anna Mårtensdotter,Västerhiske född år 1682.
Fadern Mårten Persson ifrån Gisbacka.
Var hemma tills hon ingick äktenskap med Östen (tomt) i Norrfors.
Hade med honom 3 barn 1 son och 2 döttrar, varav en dotter är död.
Blev änka år (tomt)
Gifte sig sedan med Lars Larsson ifrån Ersmark med vilken hon avlat och fött tvenne barn, som bägge äro döda.
Under äktenskapet köptes också Västerhiske hemmanet, där hon med sin man bott.
Varit begåvad med någorlunda god hälsa i ungdomen.
Lades för 3 veckor ned i bröstsjukan och dödde där sedan hon levat 78 år
ANM: Om prällen har rätt beträffande 2 barn så har ett av barnen försvunnit i prällens FB hantering

Sedan när den efterlevande maken dör tycker prällen följande
Änklingen och Bonden Lars Larsson i Westerhiske. Var född i Edsmark 1701. Föräldrarnas namn obekante. Åtnjöt en kristelig upfostran till dess han trädde i Ägta förening med Änkan Catharina Ericsdotter ifrån Norfors, med hwilken han under flere års sammanlefnad aflade en dotter som dog i späda barndomen.
Blef Änklinge för 20 år sedan , och har stedse warit begåfwad med god hälsa, den han upoffrat till Guds ära i sin egen och nästans sanna wäl, då han winlagt sig om en ......wandel alstrad af en lefwande tro på Jesum, i hwilkens nådes famn han äfwen saligl. insomnade, sedan han mätt af lefnad och utmättad af flere det sista året af hans mödosamma wandel tilstötande ÅlderdomsKrämpor, i en ålder af 84 år

Här är hennes ansedel. Klicka här