Ett vackert' exempel på otillräckligheten hos alla forskare/CD som begränsar sig till en socken - isynnerhet under tider av geografisk rörlighet har i regel stora problem att härled till socknen kommande.
I Egerbladhska Stenselebokens tradition som även KÅ Lundströms
RotenCD och SE Fahlessons LyckseleCD har man skakat hand om en Babro Persdotter som bara fanns i prällens uppenbarelse.

a) 1808 finns en Barbro Persdr f.1786 i Nordmaling som ska tjäna i Bastuträsk - hon försvinner från HFL i Lycksele utan spår...
b) 1809 finns en Piga Barbro hos Per Hansson i Bastuträsk utan efternamn och födelseår - hon försvinner utan spår
c) 1810 neddimper en dittills obekant Piga från Degerfors vid namn
Barbro Persdr f.1790 och återfinns bland Utsocknepigorna till 1812, då hon försvinner utan hänvisning...
d) Men det är uppenbarligen denna Piga Barbro Persdr f. 1790 som gifter
sig 1813 med Per Hansson i Bastuträsk - fast då sägs hon vara från Umeå !
e) Och det är detta orimliga påstående, att hon skulle vara född 1790 i
Umeå, som fått allmän spridning - trots att i Umeå ingen sådan Barbro
Persdotter f. 1790 +/- 10 år går att uppbringa varken i staden eller på landet !
Ingen sådan finns heller där annanstansifrån i HFL fram till 1811!!

Man kan också, självklart, notera en viss förvånande brist på källkritik
hos många rentav etablerade släktpublicister !!
Kanske mest chockerande dock att de inte ens verkar ha tittat på
hennes dopvittnen, för då måste det väl ändå ha gått upp ett ljus - men
det, förstås, hade tarvat förtrogenhet med såväl Nordmaling, som
Umeå/Degerfors och Lycksele socknar för generationerna från mitten av
1700talet till 1820talet...

Barbro Persdotter