Begravd före födelse
Jag tar bara upp detta som ett typ fall, det finns engros där FB,DB och HFL anteckningar inte har någon relevans om man inte ser upp.
Enligt FB får Mårten Olofsson och Catarina Jonsdotter sonen Nils 1767-08-31 och döper honom 1767-09-05.
I detta finns inget osannolikt eller uppseendeväckande.
Men läser man DB framgår det att Mårten Olofssons hustru Catarina avlider den 5 augusti 1767 och blir begravd den 20 augusti 1767.
Hon blir dessutom begravd tillsammans med den son som av FB:s uppgifter skulle vara född 26 dagar efter moderns död.
Samma son blir också begravd 11 dagar före sin födelse om man skall följa DB:s noteringar.
Underliga är vår herres vägar, men noteringar i kyrkoböcker var ingen färskvara och måste alltid tas med en nypa salt.
I detta fallet tror jag att det finns en enkel lösning att prästen hade glömt att skriva september istället för Augusti framför dödsdatumet den 5 för Catarina Jonsdotter.
Längs upp på sidan står augusti.
Men konsekvensen om så är fallet är att alla andra noteringar på denna sida efter denna anteckning också är fel och bör revideras.
Ovanstående har ingen praktisk betydelse 237 år senare men är belysande för hur liten betydelse några dagar hit eller dit har och att man inte skall betrakta det som en felaktighet i paritet med ett släktskaps fel.
Även när det gäller felaktigheter bör han ha en gradering kanske i en skala 1 till 5. Där 1 är några dagars fel i födelsedatum och graden 5 är släktskaps fel.
Detta innebär också att en direkt avskrift av en FB, DB eller VB  kan innehålla många stora fel eller 5:or oavsett hur många gånger man korrektur läser denna., dvs att någon av föräldrarna namn eller bådas är bevisbart fel.
Vid korrekturläsningen ser man bara de små felen av grad 1.
Ett annat uttryck för detta är att sila mygg och svälja kameler. (Boden kom in, Boden kom in)
Jag tycker att man bör sila kamelerna också, men för detta behövs ett bra system och mycket arbete

Död 18 år före sin egen födelsen
AR/Täfteå,AI:7,s225,1836,fader-död-f.1854
Detta är rätt lustig
Enligt HFL prällen är Matts Persson född 1854 och dör 1836, dvs han dör 18 år före sin födelse
Hans barn är födda 1778-1797, dvs 76-57 år före sin egen födelse