Med anledning av följande fråga på Anbytarforum:

Enligt Anundsjö VB 1820-10-01 gifte sig Eskil med Stina Ersdotter från Österfanbyn. 1821-03-23 föddes sonen Jonas i Björnsjö, men nu hette hustrun Märta Mårtensdotter. Så även i Björnsjö HFL AI:2 s12. Med ledning av dopvittnena har jag kommit fram till att Märta var född 1788 och dotter till Mårten Abrahamsson f.1748 i Mellansel 3:3. Men jag har inte hittat Märta Mårtensdotter i Anundsjö VB de aktuella åren. Hon dog 1823-08-25 i Björnsjö.

Har prästen skrivit helt fel namn på bruden?
Eller hann Eskil gifta om sig igen inom denna korta tid?
Och vem var Stina Ersdotter från Österfanbyn?


Våra svar på dessa frågor är enligt nedanstående

Brita Kristina Eriksdotters och Johan Sjökvist Larssons första lysning sker i Anundsjö 16/4 1820
"Drängen Johan Larssons Sjökvist och pigan Brita Stina Eriksdotter, bägge tjänar hos kronolänsman Lidbom i Österfannby, men är födda i Grundsunda"

Ingen vigsel har noterats av prällen i Anundsjö och ej hellre av hans kollega i Grundsunda.
Man kan följa Brita Kristina från Grundsunda till Anundsjö och tillbaka till Grundsunda
Om du vill se hela familjen. Klicka här

Lördagen den 15/4 lyser det för Eskil Eskilsson enlig följande:
"Torpare änkling Eskil Eskilsson från Björna och Björnsjö och pigan Stina Ersdotter Österfannby"

Jag tror inte att man behöver söka allt för länge för att se sambandet mellan dessa två lysningar.
Prällen var konfunderad och gjorde som Marjasin när verkligheten inte stämde med tankegångarna om önskat resultat, han "klippte och klistrade"

I Österfannby finns det bara en möjlig Stina Ersdotter eller Brita Kristina Eriksdotter och det är den piga Brita Kristina Eriksdotter från Grundsunda och Husum som Johan Larsson Sjökvist gifter sig. med.

Troligen gifte sig Eskil Eskilsson och Johan Sjökvist tidsmässigt nära varandra och prällens lappsystem hade kommit i obalans samtidigt som hans minne svek honom när han kanske hittade den ofullständiga vigsel lappen i september i samband med vigselbokens uppdateringar när det lyste för Sven Svensson.

Han noterade då Sven Svenssons första lysning först som nr.4, men insåg då kanske att Eskil Eskilssons lysning hade skett på våren kanske i april och yxade då till med första lysningen på en lördag den 15/4, samtidigt som han i sina minnesvrår tänkte på att det faktisk hade varit en utsocknes som gift sig på våren nämligen Brita Stina Eriksdotter och prällen parade då ihop henne med Eskil Eskilsson.
Prällen insåg inte att han redan på samma sida ett par rader längre upp enligt VB, men tidsmässigt dagen efter redan hade lyst även för Brita Stina Eriksdotter och Johan Larsson.

Samtidigt ändrade prällen Sven Svensson till att bli nr 5 och satte in Eskil Eskilsson som nr.4 nästan ett halvår efter den förmodade lysningen.
Prällen hade helt enkelt glömt att notera Eskils hustru Märta Mårtensdotter på sin notislapp.
Det är relativt vanligt att prällarna i sina VB parar ihop felakta män och kvinnor.
Jag har hittat hundratals bevisade fall i mina kärnsocknar.
Ingen vigsel finns för Eskil Eskilsson och Märta Mårtensdotter i Anundsjö, Björna eller Själevad.

Man kan följa Märta Mårtensdotter tidsmässig ganska bra från vagga till grav:
AN/Mellansel,AI:4,s16,1788-1806,Barn p.h5
AN/Mellansel,AI:5a,s26,1807-17,Dotter p.h5-Piga i Västersel
AN/Västersel,AI:5a,s39,1813-15,Piga h syster Ingeborg/Kristoffer Pers
AN/Mellansel,AI:6a,s53,1818-20,Piga h. broder Jakob-Utfl:/yttad/ SVAR: C0032590_00045
BJÖ/Björnsjö,AI:2,s12,1820+23,TorparHustru-Död

Att Märta Mårtensdotter är den Eskil Eskilsson gifter sig med styrks dessutom av följande data:

A
Björna FB när sonen Jonas döps 1821
Eskil Lax och Märta Mårtensdotter i Björnsjö
Faddrar är:
-Bonde Per Kristoffersson och hustru Nyliden
-bondeson Olof Persson i Björna
-pigan Lisa Persdotter i Björnsjö
-bonde Lars Samuelsson och hustru Ingeborg Mårtensdotter (syster till Märta) i Anundsjö och Västersel
-bonde Sven Mårtensson (bror till Märta) och hustru i Anundsjö och Östergensjö

B.
Märta finns på BJÖ/Björnsjö,AI:2,s12,1820-23,hustru-död

C.
Björna DB 1823:"Eskil Eskilssons hustru Märta Mårtensdotter Björnsjö, slag, 38 år."

Om ni vill se Eskil Eskilssons hela familj. Klicka här

Ovanstående är vårt sätt att se på denna sak, men det går säker att tänka sig andra scenarier.
Klart är att prällen verkligen stökat till det för sig utan att själv märka det minsta.