Ett komplicerat fall med många sidospår
Enligt VÄ/Långnäs,A1:2,273,s84,1828 har Mikael Larsson och Maria Margareta Emanuelsdotter en dotter Catarina Barbro Mikaelsdotter född 1815.
Man kunde med stor svårighet och lite gissning se i den gamla mormon fotograferingen av FB för Degerfors att Mikael Larsson var nämnd i Degerfors FB i samband med en födelse 1815 sannolikt den 18/6. Juni månad är relativt klart men datumet är osäkert. Det var dessutom omöjligt att läsa vad som stod i rutan för namnet.
Man kan efter SVARs omfotografering av fischen och sedermera omdigitalisering kan man mycket klart se att Mikael Larsson får en dödfödd flicka 1815-06-18
Men det är bevisligen så att Mikael Larsson har en dotter Katarina Barbro född 1815 enligt VÄ/Långnäs,A1:2,273,s84,1828 och VÄ/Harrsele,A1:2,2/3,s59,1829-33.
Nu får Mikael Larsson dessutom en dotter Kajsa Barbro 1816-03-22, men även där är noteringarna tillkrånglade.
VÄ/Harrsele,A1:2,2/3,s59,1829-33 är svårläst men man kan med vissa gissningar se att Katarina Barbro får flytt attest nr.1 1833.
Tyvärr finns det inga flyttattester för Vännäs vid denna tidpunkt.
Men i Degerfors kommer hon in 1833 december den 10 enlig inflyttningsattest och finns på DEG/Skivsjön,AI:3,8,1833-35 som piga.
Hon stannar i Degerfors och Skivsjön som pigan Cajsa Barbro Mikaelsdotter f.1815 fram till 1843
Hon kommer sedan från Degerfors 1843 till Pengsjö VÄ/Pengsjö,A1:5,2/6,s82,1843-44, och födelsedatumet är fortfarande 1815.
Flyttar 1844 sedan till VÄ/Innergård,A1:5,2/6,s49,1844-45,och får då helt plötsligt födelsedatumet 1825-05-19
Hon flyttar till VÄ/Kolksele och får där födelsedatumet 1825, men dessutom med tillägget att hon är född den 19/5 (lite svårt att tyda) och sedan tillbaka till Innergård.
Enligt VÄ/Innergård,A1:5,2/6,s49,1847 finns där pigan Catarina Barbro Mikaelsdotter född 1825 som får sonen Johan Erik f.1847-04-17.
Fadern Mikael Larsson är den första faddern.
Sedan bor hon i Innergår och VÄ/Innergård,A1:8a,6/8,s219,1862-72 ger födelsedatumet 1825-03-19 klart och tydligt.
Det lustiga är att hon blev tio år yngre 1844 när hon flyttade från Pengsjö till Kolksele och sedan hängde denna ungdom med resten av livet.
Kanske 1 år i Pengsjö är som 10 år i Kolksele eller det motsatta, vem vet.
I alla Mikael Larssons/Maria Margareta Emanuelsdotters HFL:er finns det enbart en dotter Cajsa Barbro född 1815 och inget annat.
m tillägg till hennes oäkta: Nils Petter, Anna Greta och Cajsa Elisabet innan hon gifte sig med Mikael Larsson. Men jag kan inte hitta någon indikation på detta.
Så den Cajsa Barbro som ibland är född 1815 och senare 1825 bör vara född 1816-06-22.