Döpt före födelsen
Det finns många 100-tals fall där dopet sker före födelsen om man nu skall tro prällarnas noteringar
Jag skall här ta upp enbart några typiska fall.

Döpt i Nordmaling 11 dagar före födelsen enlig Grundsunda prällenEnligt Nordmalings FB är Per Avanders i Ava namnlösa barn döpt i Nordmaling 1779-03-13
Det besynnerliga är att prällen i Grundsunda har henne född först 1779-03-24
GR/Ava,A1:2,2/9,s25+27,1809-18,dotter-hustru-1779-03-24
GR/Ava,A1:3,2/11,s27,1820-33,hustru-f.1779-03-24

Född den 1859 28/3, men döpt redan den 2/3
Enligt Stensele FB är Kristina född den 1859 28/3 och döpt den 2/3
Man undrar varför FB prällen inte såg vilken tabbe han gjorde när han skrev att att Kristina var född den 28/3 och döptes redan den 2/3,dvs hon döptes 26 dagar före födseln, även en prälle borde ju kunna se detta.
HFL prällen har en annan uppfattning vid Kristinas första HFL anteckning
STE/Skarvsjö:AI:5,sid 75,1859,dotter-f.1859-02-28
Men sedan blir det knas för hennes födelsedata under resten av hennes liv
VIL/Dajkanvik:AIA:7B,sid 158,1859-65,dotter f.1859-03-28(FEL)
STE/Renberg:AI:6A,sid 140,1865-72,dotter f.1859-03-28(FEL)
STE/Luspholm:AI:7,sid 190,1874-75,dotter f.1859-08-25(FEL)
VIL/Bergland:AIA:8B,sid 214,1875-76,piga f.1859-08-25(FEL)
STE/Åskilje:AIIA:3C,sid 1233,1928-41,hustru f.1859-08-25(FEL)

Född den 17/9 1918 och döpt lång in under 1919 med angivande av 1918-09-02
Enligt FB prällen skulle Olof Helge vara född 1918-09-11
Han finns som döpt läng in i årgång 1919 och här har prällen tydligen varit i nattvardsvinflaskan för han har noterat dopet till att vara 1918-09-02.
Dvs han har skrivet till 1918 för att var säker på att dopet skedde 9 dagar före födelsen