Emma Charlotta Berggren f.1866-09-26 (197944)

När Emma Charlotta döps har prällen i Nordmaling i FB vid dopet antecknat att föräldrarna är smeden Jak Vilhelm Nordgren och Maria Vilhelmina Söderström i Hörnefors.
Prällen i Umeå lands har i sin FB en helt annan uppfattning om vem som är föräldrar och han anger i Umeå lands FB att Nils Jonas Berggren och Catarina Magdalena Söderström är de rätta föräldrarna.
Detta senare föräldrapar finns också i Umeå lands HFL tillsammans med sin dotter efter en del förvecklingar.
Man får kanske dra den djärva slutsatsen att prällen i Umeå lands har rätt och att prällen i Nordmaling bara har hittat på ett föräldrapar för att ha något att fylla upp med.
Nordmaling prällens föräldrakombination Jakob Vilhelm Nordgren och Maria Vilhelmina Söderström finns dessutom överhuvud taget inte i Hörnefors eller Umeå lands
I Hörnefors finns smeden Jakob Vilhelm Nordgren men hans hustru heter Maria Helena Persdotter och under dessa föräldrar har under en kort tid funnits en dotter Emma Charlotta som sedan strukits över och försvunnit till sin rätta plats.
Ovan är ytterligare en av de tusentals bevis som finns att man måste vara försiktigt med informationen i FB:er och helst göra trippelkollen FB, HFL, VB