FELAKTIGHETNordmalingFB1858
FELAKTIGHETGideåFB1858
Gideå FB där dopet sker döper Jonas Svenssons son till Erik Olof 1858-04-05.
Nordmaling som av allt att döma har erhållit dopuppgifterna från Gideå tycker att det räcker med endast Erik.
Den första HFL Mösjö,A1:12c,4/7,s588,1858-62,son-Erik
Mjösjö,A1:15b:4/10,s430,1880-90,son-Erik
När han sedan dör i Nordmaling 1888-05-06 anges endast namnet Erik
Om nu mantrat om FB skall gälla så är Gideå FB där dopet av allt att döma skedde det rätta och Nordmaling har helt fel:
NordmalinggsFB
NordmalingsHFL
NordmalingsDB
Men om man å andra sidan företog en MBL skulle ju Gideå FB vara fel eftersom deras uppgifter endast fanns på en plats.
Det finns en hel del falla där prällarna i de olika socknarna strider om till vilket namn personen har döps.

FELAKTIGHETÖrträkFB1878
FELAKTIGHETBjurholmFB1878
Enligt Örträsk FB är Olof Samuelssons dotter döpt till Tilda Evelina, men prällen i Bjurholm tycker att det räcker med att hon är döpt till enbart Tilda.
Dopet har tydligen skett i Örträsk och en avisering skickades av prällen i Örträsk den 30/3, men Bjurholms prällen tycker att den blev skickad redan den 29/3.
Prällen i Bjurholm har också rationaliserat en del när det gäller faddrarna också och enbart tagit med Erik Gustav Samuelsson och hustru som dopvittne.
HFL ger bara namnet Tilda enligt - BJ/Öreström,A1:9b,5/9,s471,1778-86,dotter-Tilda - och följande
Om nu mantrat om FB skall gälla så är Örträsk FB där dopet av allt att döma skedde det rätta och Bjurholm har helt fel