Maria Katarina 1797-12-23 med Nordmalings första enkönade föräldrar enlig prällen
I Nordmalings FB står Maria Catarina som dotter till Olof Andersson/Anders Rönnkvist, född i Håknäs 1797-12-23 och döpt den 24/12
Troligen det första enkönade föräldraparet i Nordmalings historia enligt dåvarande Nordmalings prälle.
Men i HFL för både i Håknäs och Orrböle finns hon som barn under Olof Persson/Anna Catarina Mårtensdotter.
Anna Catarina Mårtensdotters första man Olof Jonsson drunknade 1797 några månader innan dottern Maria Catarina föds.
Av allt att döma borde Olof Jonsson och hans hustru Anna Catarina Mårtensdotter vara biologiska föräldrar till Maria Catarina trots att prällen av allt att döma vill vara banbrytande med 2 manliga föräldrar och ingen kvinna, samt dessutom på andra ställen i HFL anger Olof Persson som fader istället för Olof Jonsson.
Man skall i detta sammanhang notera att Nordmalings FB vid denna tidpunkt med största sannolikhet inte är något riktigt original utan en ren-/omskrift, men troligen betraktar 99,9% av alla nutida släktforskare detta FB dokument trots allt som ett original.

Brita Margareta 1840-02-01
Här har prällen riktigt rotat till det
Enligt Sävar FB är Johan Petter Lejon och hans hustru Anna Magdalena Samuelsdotter föräldrar till Brita Margareta f. 1840-02-01
Brita Margareta finns sedan med på HFL SÄV/Gravmark,AI:3,s268,1836-44.Men prällen verkar upptäcka att Johan Petter Lejon och hustru redan har en dotter Maria Brita f.1839-08-19 och kanske började prällen med kulramens hjälp att inse att det skulle vara ett medicinsk under om man redan inom 5-6 månader skulle få en ytterligare dotter. Därför skryks hon med ?
På nästa sida SÄV/Gravmark,AI:3,s269,1836-44 har vi familjen Jonas Holm Johansson med hustru Magdalena Nilsdotter och här finns en dotter Brita Greta född enligt HFL 1840
Men här har kanske prällen sett att denna familj redan har en dotter Beata som enligt HFL prällen skulle vara född 1839-09-19 och kanske med kulramens hjälp ser prällen att den Brita Margareta som står på Johan Petter Lejon och hustru är född bara 4-5 månader efter Jonas Johansson Holms dotter Beata f.1839-09-19, så det går inte
Det ännu lustigare i detta sammanhang är att HFL prällen har noterat Beata som f. 1839-09-19, men om man skall tro FB prällen är hon född 1839-01-19 och då skulle det finns tidsmässigt gott om utrymme för Brita Margareta f.1840-02-01
Detta bör innebära att FB prällen har angett felaktiga föräldrar till Brita Margareta f.1840-02-02
Föräldrar bör vara Jonas Johansson och hustru Magdalena Nilsdotter istället för FB föräldrrana Johan Petter Lejon och Anna Magdalena Samuelsdotter

Emanuel 1800-08-05
När Emanuel föds 1800-08-05 och döps den 10 anges föräldrarna enligt Umeå lands FB vara soldat Fredrik Orre hustru Maja Greta.
Vissa har tolkat detta till Fredrik Andersson gift med Maja Greta, vilket familj det nu skulle vara.
Det finns ingen Fredrik Orre. Den senaste dog 1787.
Den soldat Orre som finns år 1800 är Lars Olofsson Gran Orre och han är gift med Anna Magdalena Natanaelsdotter.
UM/Soldat,AI:2,7/9,s14/339,1800-10 ger att Lars Orre har en son Emanuel född 1800
UM/Soldat,AI:2,s17/404,1811-14 ger att Lars Orre har en son Emanuel född 1800-08-05

Umeå lands FB har m.a.o. båda föräldrarnas namn felaktiga.
De rätta föräldrarna är Lars Olofsson och Anna Magdalena Natanelsdotter och ej som Umeå lands FB anger Fredrik Orre och Maja Greta.

Johan 1812-04-09
Den 9/4 1812 föds/döps Johan i Degerfors och Åträsk
Föräldrar anges vara dräng Lars Larsson och Greta Jonsdotter.

Någon sådan familjekombination finns inte i Åträsk eller ens i Degerfors eller angränsande socknar.
Faddrar vid dopet är:
-Jonas Andersson och dess hustru Åträsk (Elisabet Mårtensdotter)
-bonden Tomas Persson och dess hustru Degerfors (Anna Margareta Larsdotter)
-dräng Anders Jonsson
-pigan Brita Jonsdotter

Av ovanstående kan man dra slutsatsen att
Fader till Greta Jonsdotter kan vara Jonas Andersson.
Detta backas upp av drängen Anders Jonsson och pigan Brita Jonsdotter, som också är barn till Jonas Andersson.

Problemet är att Jonas Andersson inte har någon dotter Greta (Margareta)
Men 1811 i november gifter sig Lars Johansson med Jonas Anderssons dotter Catarina Jonsdotter.
Är detta kanske föräldrarna.
I dödboken hittar jag att en viss Johan i Åträsk den 2/7 1813 avlider i en ålder av 1 år 12 veckor och det stämmer bra med den Johan som föds i april året före.
Dessutom anges i DB/C:2 att fader till Johan är dräng Lars Johansson som är bonden Jonas Anderssons måg.
Av DEG/Ytter Åträsk,AI:1,s405,1809,-14 framgår att här finns Cajsa Jonsdotter som är gift med mågen Lars Johansson.
Detta innebär att bägge av prällen uppgivna föräldrar till Johan är fel och skulle sannolikt om FB skrivits rakt av inneburit ytterligare imaginär familj med ett barn.

Barbro Johanna 1802-05-24
När Barbro Johanna döps anges föräldrarna vara bonden Erik Ersson och Carin Ersdotter från Stöcke
Någon sådan möjlig kombination finns ej i Stöcke
Jag kan inte få det till något annat än att prällen har gett bägge föräldrarna felaktigt namn.
Bonden Erik Persson och Katarina Johansdotter har enligt UM/Stöcke,AI:10a,2/7,s62,1802-10 en dotter Barbro Johanna som är född 1802 och därmed passar in

Johan 1805-10-02
När Johan döps 1805-10-06 anser prällen att föräldrarna är Johan Johansson och Cristina Johansdotter i Vännäs. (inga lässvårigheter)
Någon möjlig sådan kombination finns ej bland databas Kråkens 214.000 personer.
I HFL för Vännäs finns ej hellre någon Johan född 1805.
Däremot har Johan Jonssons 11 dagar gamla son dött den 4 november, men inte 11 dagar gammal men väl 33 dagar gammal.
Prällarnas räknekunskaper är ej det bästa och i detta fallet har prällen fel med 200 %
Detta innebär att prällen lyckats med att ha bägge föräldrarna fel, vilket sker av och till.
De rätta föräldrarna är Johan Jonsson och Kristina Jonsdotter.

Jonas 1808-10-15
När Jonas döps 1808 i Gubböle anser prällen att föräldrarna heter Jonas Johansson och hustru Anna Catharina Nathanelsdotter.
Någon sådan familjekombination finns inte.
Prällen har lyckats att ange felaktiga namn för bägge föräldrarna.
De rätta föräldrarna är Johan Jonsson och Maria Katarina Natanaelsdotter.


Prällen i Burträsk tycker att Anders Tomasson och Elisabet Andersdotter bör ha barn dubbelt upp inom 4½ månad
Jag håller just nu på att kontrolläsa Burträsk FB i databas Kråken innan jag lägger ut en del årgångar på min hemsida under april.
Själva inmatningen gjordes för 1½ år sedan i Thailand.
Av nedanstående framgår att Anders Tomasson och hans hustru Elisabet Andersdotter var väldigt fertila år 1794 i Burträsk

Magdalena f.1794-02-10 och döpt 1794-02-11
Föräldrar Anders Tomasson och Elisabet Andersdotter 34 år
Faddrar:
- Anders Jonsson och dess hustru i Bursjön
- Jonas Vaken och dess hustru
- dräng Per Andersson i Bursjön
- pigan Catarina Samuelsdotter Bygdsiljum

Anders f.1794-06-23 och döpt 1794-06-29 i Bursjön                        
Föräldrar Anders Tomasson och Elisabet Andersdotter 34 år
Faddrar:
- Anders Jonsson och dess hustru i Bursjön
- Jonas Vaken och dess hustru
- dräng Per Andersson i Bursjön
- pigan Maria Larsdotter i Gammelbyn

De flesta inser nog att detta inte är möjligt, även de som rapar sitt FB mantra.

Men frågan vilken av ovanstående barn tillhör någon annan än Anders Tomasson och Elisabet Andersdotter
Om vi tittar på BUR/Bjursjön,AI:5,s236,1780-1810 så finner vi:
A. Anders Tomasson och hustru Elisabet Andersdotter med barnen
- Magdalena f.1794-d.1794
- Magdalena f.1795
- Anders Gustav f.1796
Sedan flyttar de till Degerfors
Således är det kanske inte en för djärv slutsats att dra att Anders inte är Anders Tomassons och Elisabet Andersdotters son, som prällen vill göra gällande

Men vem är då föräldrar till Anders, som föds 4½ månad senare i Juni?
På samma sida har vi mågen Tomas Tomasson och Cristina Andersdotter men båda dessa har enligt prällens anteckningar i HFL BUR/Bjursjön,AI:5,s236,1793-95 avlidit redan 1787.
Men i verkligheten blev de inte alls begravda utan flyttade till Bygdeå där deras två först barn föds 1788 och 1790.
Men de finns ej noterade i Bygdeå HFL över Åselet, därför kan man inte följa dem i HFL.
Men tydligen kommer de ganska snart tillbaka och paret Tomas Tomasson finns under HFL BUR/Rönliden,AI:5,s236,1790 ca till 1808 när Tomas enligt HFL prällen avlider.
Rönliden ligger under huvudrubrik Bursjön
Här finns nu också barnen Anders f.1794 och även dottern Magdalena f.1795.
Man får väl anta att Tomas Tomasson från Flarken och hans hustru Kristina Andersdotter från Bursjö är de verkliga föräldrarna och inte de av prällen i Burträsk FB angivna Anders Tomasson och Elisabet Andersdotter.
Dvs prällen har ett dubbelfel när han angett föräldrarna
Både barnen Anders och Magdalena bildar senare familj

Prällen blandar ihop far och son och deras barn och hustrur i Umeå lands och Tavelsjö 1810
När sonen Jonas döps anges föräldrarna att vara Erik Mattsson och Brita Stina Johansdotter i Tavelsjö.
Någon sådan familjekombination finns inte.
Prällen har verkligen rotat till det eftersom han verkar ha uppfattningen att det finns 2 x Erik Mattsson, men i verkligheten är det fader Matts Eriksson och son Erik Mattsson, som båda är aktiva i sänghalmen ungefär samtidigt.
Först får sonen Erik Mattsson och hustrun Katarina Andersdotter dottern Maria Katarina f.1810-10-25 och döpt den 29 samma månad
Nästa födelse blir sedan 1810-10-08 trots att den tidsmässigt skedde 2-3 veckor tidigare.
Prällen har kanske plötsligt kommit på att han missat något och har en lapp som inte blivit avskriven och ger Erik Mattsson en ny hustru Brita Stina Johansdotter som då får sonen Jonas den 8/10 och som döps den 12.
För att göra saken än mera klumpig har prällen i HFL givit både far och son var sin Matts född 1809 trots att faderns hustru redan är död och att han ännu inte hunnit gifta om sig.
Sedan försvinner Matts Erikssons son Matts ut i tomma intet i samband med flyttningen till 4 sidor längre fram i HFL år 1811
De rätta föräldrarna till sonen Jonas är Matts Eriksson och Brita Kristina Andersdotter, vilket också bekräftas av HFL UM/Tavelsjö,AI:11b,s702,1811-20 och ej Erik Mattsson och Brita Kristina Johansdotter

Björna 1897-10
Även under senare tid förekommer rent påhittade föräldrar
Enligt FB Björna konfirmerade kyrkoherde Nils Edlund dopet av Jonas Manfred f.1897-10-10.
Som föräldrar till Jonas Manfred anger prällen Per August Lindholm och hustru.'
De rätta föräldrarna är Per August Strinnholm och Karolina Charlotta Burström

Fredrika 1869-02
När Per August döps 1869-02-22  anges föräldrarna vara Anders Gustav Andersson och Sara Greta Persdotter i Häggsjöbäcken
Prällen har här båda föräldrarnas namn felaktigt
De rätta föräldrarna är Anders Gustav Thoren Olofsson och Märta Kristina Olofsdotter
Det roliga är att Per August några månader senare begravs i Fredrika är föräldrarnas namn korrekt trots att de är skrivna i Anundsjö