Här är en dubbelfödelse med exakt en månads skillnad med ytterligare komplikationer på prälle vis.

Johan Persson och Anna Margareta Jonsdotter får 1845-06-04 sonen Erik som döps den 7 samma månad.
Enligt både FB och DB/F:1 avlider denna son Erik 7/6 och begravs den 14/6
Faddrar vid detta dop är:
-Bonde Erik Olofsson och hustru
-bs Johan Jakobsson
-bd Magdalena Jonsdotter alla från Tallberg

Johan Persson och Anna Magdalena Jonsdotter måste ha varit något utöver det vanliga för redan den 4 juli, dvs exakt en månad senare får de åter en son Erik som döps den 7/7, men denna son överlever enligt FB och HFL och finns även i HFL under 4 å enligt Tallberg,A1:11b,5/6,s431,1845-49.
Enligt denna HFL avlider denna Erik nr 2 1849-06-07, dvs exakt 4 år sedan hans första kopia dog, men denna senare "imaginära" Erik finns ej i DB som avliden och begravd

Faddrar vid det senare dopet
-Bonde Erik Olofsson och hustru
-bs Johan Olof Eriksson och hustru
-bs Johan Jakobsson
-bd Magdalena Jonsdotter alla från Tallberg

En lustig sak är att faddrarna för dessa båda Erikar är nästan samma bortsett från att bs Johan Olof Eriksson och hustru fattas vid det första dopet av den verkliga Erik

Ytterligare en lustighet är att det är samma prälle Jonas Granberg som enligt FB har döpt både den riktiga Erik den 7/6 1845 och den imaginär den 7/7 1845
Vem som begravde den först Erik framgår ej av kyrkarkivalierna och ej hellre vem som "glömde" att begrava den imaginära Erik.

Dåtida kloning

BYG/Gräsnäs,AI:14a,s30½,1869-71, anger att Erik Sundström har en dotter Anna Maria f.1870-08-14 i Bygdeå och Gräsnäs, men denna Anna Maria är enligt Bygdeå FB dotter till Karl Johan Sundström på BYG/Gräsmark,AI:14a,s30 1/4,1869-71.

Och mycket väl har Karl Johan Sundström enligt BYG/Gräsnäs,AI:15a,s34,1874-84 även en dotter Anna Maria född samma dag 1870-08-14.
Prällen har fört denna Anna Maria på 2 olika familjer samtidigt utan att ha sett detta

Prälleriet fortsätter även i Grundsunda
GR/Husum sågverk,AI:7,s406,1871,
GR/Fattighjon,A1:7,9/12,s322,1871-73.
Även här finns Anna Maria f.1870,som dotter till Erik Sundström och denna imaginära dotter Anna Maria flyttar till Sköns socken i Medelpad enligt Grundsunda prällen.

Vissa tongivande påstår på Anbytarforum att det fanns en dialog mellan allmogen och prällarna, men detta som vissa uttrycker det "enstämmigt upplyser prästen om det riktiga förhållandet" fanns tydligen varken i Bygdeå eller Grundsunda utan hör nog till "sagovärlden", när dessa prällar fabricerar ett imaginärt barn, som flyttade runt.
Den verkliga Anna Maria finns naturligtvis i Bygdeå och Gräsnäs hos sina verkliga föräldrar Karl Johan Sundström och Katarina Maria Grahn

Erik Sundström flyttar sedan till Skön och Tunadal
SKÖN/Tunadal,AI:8b,s337,1873-82.
Här finns ej blåkopian av Anna Maria med, men istället har den riktiga dottern Anna Helena, som är född 1869-02-18, men i Skön prällen tycker att hon är född i Bygdeå, istället för Sävar FB , i motsats till HFL prällen i Bygdeå, som tycker att hon är född i Sävar.
Denna Anna Helena fanns av någon anledning ej med i grundsunda HFL
 

Dubbelbokföring av samma barn på två föräldrapar

När Anna Catarina döps anges föräldrarna att vara Natanael Natanaelsson och Cristina Catarina Eriksdotter (20 år).
Något sådant par finns ej
Prällen har här av allt att döma blandat ihop två familjer och tagit Natanaels broders hustru som hustru till Natanael Natanelsson.
 
I DEG/Ramsele,AI:4,s20,1836-42 är Anna Catarina först förd som dotter till Johan Natanaelsson och Cristina Catarina Eriksdotter.
Sedan har detta överstrukits och Anna Katarina har rättmätigt blivit dotter till sina förmodade rätta föräldrar Natanael och Anna Cristina
I HFL AI:5a,s21 har prällen trots detta tagit upp  först Anna Christina f.1841-07-06 och sedan strukit Christina och ersatt detta med Katarina, som barn till Johan Natanaelsson.
Denna Anna Katarina f.1841-07-16, som verkar vara ett hjärnspöke hos prällen, har sedan enligt prällen angetts död 1842.
Hon finns naturligtvis inte i Dödbok
 
Samma dotter Anna Katarina f.1841-07-16 finns också under Natanael Natanaelsson på AI:5a,s22 och lever där vidare.
Denna senare bör vara den enda egentliga Anna Katarina.

 

Dubbelbokföring på Johan f.1843-06-19 på 2 olika familjer på samma sida i HFL

DEG/Granön,A1:5a,2/6,s89,1843-47,son Johan f.1843-06-19
DEG/Granön,AI:6a,s117,1848-57,son Johan f.1843-06-19 ersatt av Carl Magnus f.1843-09-11

Här har prällen först dubbelbokfört Johan f.1816-06-19 på DEG/Granön,A1:5a,2/6,s89,1843-47 både på Olof Öhman Johansson och Johan Uppenberg Persson.
Nu fick Olof Öhman en son Karl Magnus 1843-09-11, men det har prällen inte tagit med på DEG/Granön,A1:5a,2/6,s89,1843-47, varför han inte finns med i denna omgång HFL
För att det inte skulle se allt för tokigt ut för prälleögon har Olof Öhman sonen Johan 1843-09-16 och den rätta fadern Johan Uppenberg har Johan f.1843.
På nästa HFL DEG/Granön,AI:6a,s117,1848-57,son Johan f.1843-06-19 ersatt av Carl Magnus f.1843-09-11, samt DEG/Granön,AI:6a,s119,1848-57,son-i Hälsingborg-f.1843-06-19 för den verklige Johan