Några exempel på FB:ernas otillförlitlighet relativt nära nutid.

Edit Maria eller Teresia Karolina f. 1899-11-25 (96355)
Många kanske tror
att prällarnas slarv och nonchalans i sina världsliga åtaganden tillhörde enbart 1700-talet.
Men så är ej fallet.
Jag har idag avslutat min kontrolläsning av Bjurholms FB med årgång 1899, de senare årgångarna kontrollästen redan i sommarstugan.
Strax före 1900 talet använde prällen fel bläck varför vissa delar är svårtydda och jag lämnade tills nu.
Den 25/11 detta år föds  och nöddöps samma dag enligt FB Edit Maria.
Föräldrarna är Karl Magnus Strinnholm och Katarina Maria Nilsdotter i Bredträsk Bjurholm.
Det lustiga är att när hon sedan införes i HFL BJ/Bredträsk,AIIa:1,3/8,s64,1899-1911 såväl som HFL i samband med att hon gifter sig BJ/Bredträsk,AIIa:4,2/6,s75,1912-20 har namnet helt plötsligt blivit något helt annat nämligen Teresia Karolina.
VB säger Bondeson Jonas Manfred Strinnholm Bredträsk och bondedotter Teresia Karolina Strinnholm Bredträsk.
Snacka om FB:ernas tillförlitlighet så sent som 1899.
Det finns många liknande exempel även i senare tid där ett namn står i FB men något helt annat står i HFL.
 

Frans Rudolf Forsgren f.1904-01-08 (54562)
Ett annat allvarligare exempel
som poppade upp igen för några veckor sedan i samband med att foton över Norrbyskär diskuterades i Anbytarforum.
Jag hade redan för 6-7 år sedan sett att det var fel föräldrar till Frans Rudolf f.1904-01-08 på Norrbyskär, men jag kunde då inte bevisa vilka som var de rätta.
Frans Rudolf född 1904 står enligt FB som son till Arbetaren Johan Forsgren och hustru Anna Katarina Zakrisdotter. Födda 1858 respektive 1859, vilket gjorde det möjligt att de kunde vara föräldrar.
HFL Mo ångsåg/Norrbyskär,AIIA:1D,s1368,1900-1907 anger också detta likväl som
HFL Mo ångsåg/Norrbyskär,AIIA:2E,s1757,1907-17.
Men sedan blev Norrbyskär en del av den nya socknen Hörnefors och enligt HÖ/Norrbyskär,AIIA:4,s590,1918-29 hade prällen efter någon tid insett att Frans Rudolf inte var son till Johan Forsgren och Anna Katarina Zakrisdotter utan till någon av deras döttrar.
En anteckning har gjorts i HFL dotterson istället för son någon gång mellan 1918-29 av prällen i Hörnefors.
Frans Rudolf emigrerade till USA 1923 och kanske blev prällen medveten om verkligheten i samband med detta.
När jag såg detta första gången i samband med genomgång av Norrbyskär , men jag kunde inte bevisa vem av döttrarna som var moder.
Allt tydde på dottern Jenny Elisabet eftersom hennes äldre syster Margareta Kristina redan var gift och hennes yngre syster Betty Evelina endast var 12 år vid denna tidpunkt.
Men den äldre systern Margareta Kristina kunde kanske ha varit ute och vänstrat uppe i Jokkasjärvi när mannen var ute på jobbet, varför morföräldrarna kanske fick rycka in.
Allt kom på plats när Norrbyskär foton diskuterades för någon vecka sedan och en av personerna som var släkting, väl kände till att den egentliga modern inte var mormor Anna Katarina Zakrisdotter utan hennes dotter Jenny Elisabet.
Officiellt hade det kommit fram i samband med att Frans Rudolfs egentliga mormor dog 1913, att Frans Rudolf  inte var son till Anna Katarina Zakrisdotter  utan hennes dotter, men ändringen i HFL gjordes inte då men först någon gång efter 1918.
Snacka om tillförlitlighet i FB går ju, men ......
Detta är ändock en bra bit in på 1900-talet.
Jag känner till flera liknande fall.
Det verkar som om det administrativa sköttes av prällarna i efterhand och ibland långt i efterhand eller bortglömdes.
Man kan ju bara gissa sig till vilka galenskaper prällarna ställde till med under tidigare århundraden och där vi många gånger inte har en sportslig att kunna ta reda på eller ens misstänka vad som förgick.
FB:en är ett bra hjälpmedel men läs den med försiktighet och tro inte på allt ni där läser utan kolla om det stämmer överens med andra fakta.
Det finns förståsigpåare som påstår att om alla i Sverige gjorde ett genprov skulle många få nya biologiska farsor. Vissa påstår att så många som 5% av Sveriges befolkning har en annan biologisk far än den som finns angiven i de officiella dokumenten.
Detta innebär att den FFFFFFFFFFF som många med inlevelse diskuterar och om han är född den 13 eller 15 maj 1735 kanske egentligen inte är någon anfader överhuvudtaget utan anlänken är bruten inte allt för långt borta i tiden.

Naima Viktoria eller Per Johan Sigurd
Nordmaling FB anger att Per Olof Lundkvist får en son Per Johan Sigurd 1921-09-01
Denna son är enligt Anteckning i Nordmalings FB ej döpt av svenska kyrkan där det hänvisas till dopbevis.
Nordmalings HFL Hörnsjö,AIIA:3E,s1401,1920-27 anser att barnet som föds 1921-09-01 är en flicka vid namn Naima Viktoria.
Eftersom sekretessen slåt till 1927 för HFL så är det inte möjligt att avgöra om FB eller HFL har rätt eller fel eller kanske båda har fel