I FB upptagen som fader är inte nödvändigtvis fader

Det finns väldigt många falla där fader är angiven i FB, men sedan när det kommer till domstol blir den utpekade fader frikänd från faderskapet.
I de flesta fallen runt 1800-talet nekar den utpekade fadern och blir i de flesta fall också frikänd i brist på bevis.
Därför var försiktiga med att använda de i FB uppgivna papporna som den bevisade fadern.
 

Ett par typexempel

Margareta Enoksdotter oäkta dotter Anna Magdalena

Umeå Lands FB ger följande när Anna Magdalena döps 1804:
Moder pigan Greta Enoksdotter och fader uppgives vara dräng Nils Petter hos rådman Burgerus.

Hos Nils Burgerus finns drängen Nils Petter Löfwall f. 1783 med attest av Anders Anton Giljam GID 2022.20.37400.
Gilljam är kyrkoherde i Burträsk och i Burträsk finns Nils Petter Löfwall f.1783 (Pn 197726), som passar bra in
Gun Jonsson har kollat Umeå stads protokoll och dessa ger följande:

1805-02-04: pigan Margareta Enoksdotter ifrån Brännland o. dräng Nils Petter Löfvall i tjänst hos Råd- o. handelsman hr. N. Burgerus.
Flickebarn fött den 1 november. Löfvall nekade, målet uppskjutet till den 11 februari.

1805-02-11: Nils Petter Löfvall befriad. (Margareta Enoksdotter första resa enl. saköret).