Påhittade Födelser        

Exemplen på försvunna eller påhittade personer i FB:erna är otaliga.
Och jag hittar dagligen vid genomgång av Umeå Lands FB nya fall där prällarnas beskrivning av verkligheten är under all kritik.
Men liknade fall finns i alla socknar jag har varit i kontakt med.

Samma person återföds av allt att döma efter exakt ett år

1789 22/2 föds och döps Anders Erikssons och Margareta Johansdotters dotter Maria Elisabet.
Hon avlider strax därpå samtidigt som modern den 14/5
Faddrarna är:
- Olof Andersson och hustru Maria Andersdotter
- Olof Strahlman
- pigan Magdalena Nilsdotter

Exakt ett år senare den 22/2 1790 får Anders Ersson och Margareta Nilsdotter i Täfteå dottern Maria Elisabet.
Denna dotter döps den 22/2 1790.
Faddrar vid detta dop är:
- Olof Andersson och dess hustru Maria Andersdotter
- Olof Strahlman
- pigan Anna Magdalena Nilsdotter

Prällen har tydligen fått en uppenbarelse eller hittat ett år gammal lapp någonstans och tar det säkra för det osäkra att skriva in en icke existerande födelse i FB.
Det roliga är att har exakt samma födelse och dop datum - frånsett ett års skillnad - samt att alla faddrar är exakt lika, därför troligen en löst liggand lapp.
Men han har kanske ett svagt minne av att han hade begravt Anders Erikssons hustru Margareta Johansdotter för nästan ett år sedan, därför hittar han på en imaginär hustru Margareta Nilsdotter, som aldrig har funnits.
Inom parentes kan nämnas att Anders Eriksson gifter sig 2 månader senare med Brita Cristina Olofsdotter
Den imaginära dottern Maria Elisabet född 1790 finns naturligtvis inte i dödboken vilket kanske ska ses som en förmildrande omständighet.

Det är i regel något bättre i andra församlingar, men även under 1800-talet förekommer påhittade eller dubiösa födelser  och död inklusive begravning.
Vad sägs om följande i Gräsmyr 1858

Torparen Olof Öberg och hans hustru Brita Johanna Jonsdotter var väldigt aktiva under sommaren 1858

Sonen Johan Olof f.20/5 1858 och döpt den 22 död 24/6 allt enligt FB
Föräldrar torparen Olof Öberg och hu Brita Johanna Jonsdotter 30-35 år gammal
Faddrar:
Per Jonsson och hustru Hörnsjö
bs Johan Olof Hörnström
Brita Lovisa Jonsdotter ibm

Samma familj får ytterligare ett barn ca en månad senare.
Här har prällen tydligen haft bryderier efetrsom införande av denna födelse sker ej under juni men väl under augusti i samband att barnet begravdes.
Anders född 1858-06-18 och döpt den 20 i Gräsmyr
Föräldrar torparen Olof Öberg och hu ? Jonsdotter 30-35 år gammal
faddrar: B Olof Gradin och hustru Gräsmyr,bs
Erik Eriksson och dess syster Anna Cajsa
Enlig FB dör Anders den 18/8
Enligt DB död den 18/8 och begravd den 22/8. 2 månader gammal. Fader torparen Olof Öberg

Den första sonen Johan Olof skulle enligt FB avlidit den 20/6 två dagar efter att barn nummer 2 föddes, men lever bevisligen enligt HFL.
Barnet nummer 2 född inom en månad av modern dör sedan den 18/8 enligt både FB och DB, men finns inte i HFL
Jag kan ej hellre hitta någon annan möjlig Öberg gift med Jonsdotter i hela Nordmaling vid denna tid som skulle kunna få en son.
Det verkar vara en riktig dundertabbe av prällen.
En förklaring kan kanske vara att prällen inte upptäckte att han döpte 2 barn istället för ett och blev tagen på sängen när han skulle begrava ett barn som inte blivit fött.
Men vän av ordningen undrar då varför han inte satt födelse på det andra barnet till samma som barn nummer 1.
 

Dubbelfödelse och dop av Anders

Anders Jakobsson och Margareta Nilsdotter i Björna och Nyliden föder en son Anders f.1802-05-19 och döper honom  den 23 maj.
Faddrar är Magdalena Jakobsdotter och Sara Larsdotter

En liten bit längre ner på samma sida har vi av allt att döma samma familj Anders Jakobsson och Margareta Nilsdotter som får sonen Anders men denna gång tycker prällen att denna Anders är född 1802-05-16 och dopet sker den 17
Faddrarna är samma som ovanstående plus Anders Jakobsson och Jakob Jakobsson

Med största sannolikhet är det samma familj om man nu skall tro på prällens familjeuppgifter med samma son Anders som har två olika födelser och dop.
Det ytterligare lustiga är att bland databas Kråkens 216.000 personer finns endast en familjekombination Anders Jakobsson och Margareta Nilsdotter
 

Grannar får samma dotter genom "kloning" och båda barnen anges avlidna samma år.

Johan Persson pn 59974 och Anna Margareta Gabrielsdotter får enligt HFL DEG/Nyåkertjärn,AI:6a,s12,1850-57 en dotter Maria Johanna f.1856-05-17 och som prällen anger död 1856.
Jag hittar henne inte död i DB, ej hellre finns hon i FB för Degerfors.
Nu föds det en flicka Maria Johanna 1856-05-17, som dotter till Erik Persson pn 78611 och Anna Magdalena Persdotter enligt föregående sida i HFL
DEG/Nyåkertjärn,A1:6a,1/6,s11,1848-57.
Denna flicka finns med i FB och anges enligt HFL död 1856-07-30, vilket också stämmer med DB.
Här har prällen klonat så att det blivit 2 x Maria Johanna född 1856-05-17 och inte kollat utan ansett att båda har dött, vilket nu inte är fallet.
Johan Perssons dotter Maria Johanna är ett rent påhitt av prällen och har aldrig funnits trots att hon finns i HFL som född och angiven som död 1856

Dubbel uppsättning av Katarina, samtidigt som 3 födslar av samma kvinna inom ett år

Olof Eriksson och Maria Svensdotter har en hektisk tid 1782-1783 med barnafödandet om man nu skall tro Nordmalings FB.
1782-09-27 föds och döps 1782-09-29 Katarina, men utan faddrar
1782-12-22 föds Nils och döps samma dag med faddrar
1783-09-26 föds Katarina - som jag tycker senare insprängd - men utan dopdatum eller faddrar.
1784-03-27 omkom Katarina i kokhett vatten 1å 26v och ingen ytterligare Katarina finns möjlig enlig Nordmalings DB
Ovanstående är teoretiskt fullkomlig omöjligt, att föda 2 barn inom 3 månader och dessutom skulle 2 x Katarina leva samtidigt vilket inte förekommer under denna tidsperiod.
Jag har tidigare varit mycket misstänksam på att Nordmalings FB 1750-1817 är renskriven vid ett senare tillfälle än när saker och ting hände och detta tycker jag är ännu ett gott bevis för detta.
Det bästa beviset för detta är väl att skrivstilen är exakt lika för alla anteckningar som gjorts under denna period.
Det samma gäller dödbok F:1 för Nordmaling.
Den Katarina som föds 1782-09-27 och döps 2 dagar senare utan faddrar dör 1784-03-27 vid en ålder av 1å 26v, stämmer bra in på den Katarina som enligt både FB och HFL föds 1782-09-27.
Men prällen gör gällande enligt DÖDSNOTIS att det är den Katarina som föds 1783-09-26, som avlider 1784-03-27.
Den Katarina som föds 1783-09-26 är troligen ett påhitt av prällen kanske i samband med rekonstruktionen av denna FB
Denna Nordmaling FB är visserligen den enda "original källa" som finns, men är om den senare är en renskrift enbart en 2:a, men mest troligt 3:e handskälla om man anser att originalet är en handskriven lapp, som troligtvis var den rådande verkligheten.
Detta innebär också i mina ögon att det är rätt löjligt att sitta och dividera om födelsen eller dopet skedde t.ex. den 7 eller 9 en viss månad, enär födelsen/dopet kunde i verkligheten ha skett någon helt annan dag
SLUTSATS:
Katarina född 1783-09-26 verkar vara en av prällen påhittad födelse.

DÖDSNOTIS:
Död 1784-10-19
Nils från Levar född 1783 den 22 december
Fader Olof Ersson, moder hustru Maria Svensdotter
Jämt sjuk, begravd den 24 oktober

DÖDSNOTIS:
Död 1784-03-27
Catarina från Levar född 1783-09-26
Fader torparen Olof Ersson, moder hustru Maria Svensdotter
Omkom i kokhett vatten, begravd den 12 april levde 1å 26v
ANM:
Tiden från 1783-09-26 till 1784-03-27 blir enligt prällen 1 år och 26 veckor.
26 veckor enligt mina räknekunskaper, men inte 1 år 26 veckor.
Ingen ytterligare möjlig Katarina finns i dödbok 1782-09-27 till 1783-09-26
Här har prällen tagit åldern för den verkliga Katarina, men angett födelsen för den påhittade Katarina vid rekonstruktionen av FB och DB

Påhittat barn före äktenskap
UM/Hörnefors bruk,AIIa:7,s2849,1906-08,dotter-f.1890-11-29(FEL)
Edla Maria är inte född 1890-11-29, men väl 1900-11-29
För att få detta att gå ihop har prällen hittat på att detta är "makarnas dotter före äktenskapet", enär de gifte sig 1892
Man tycker också att prällen borde ha sett vid husförhör 1906-08 om flickan var 6 eller 16 år och tänkt till