Olika födelse och dopdatum i Dorotea och Risbäck för samma barn
Enligt Dorotea FB prälle föds Karl Adolf den 22/3 1906 och nöddöps samma dag den 22/3
Risbäcks FB prällen är av en helt annan uppfattning och anger att födelsen skedde den 17/2 1906 och dopet som också här är ett nöddop den 22/2.
Anteckning i Risbäck FB att dopet bekräftats den 22/4 av V.Vallberg
Och Risbäcks prällen har också den 2/5 skickat attes till pastors ämbetet i Dorotea
I Dorotea FB finns antecknat att E A Lindblad i skrift erkänt sig vara fader till Jonata Aqvilinas son Karl Adolf
Församlings bok i Dorotea ger DOR/Långfors,AIIa:2,s190,1906-11,son uä-f.1906-03-22, men det är ju inte nödvändigtvis rätt

Olika födelsedata i Umeå lands och Nordmaling
Enligt Nordmalingsprällen är Olof född den 3 februari och döps samma dag i Ängersjö. Föräldrar är Hans Svedberg och Anna Cajsa Mattsdotter
Enligt UM/Sävar bruk,A1:10b,6/7,s619,1806 flyttade familjen till Nordmaling 1806 och finns också på Ängersjö,AI:7,s314,1807-09.
På detta HFL finns ett datum för Olof som kan tolkas till 1807-04-14

Men prällen i Umeå lands vill gärna också vara med på ett hörn och i Umeå lands FB får Hans Svedberg och hans hustru Anna Catharina Rutström sonen Olof 1807-01-27 och han blir döpt samma dag enligt Umeå prällen.
Prällen har inte angivet någon födelseplats, men man förutsätter i ett sådant fall normalt att det skett i Umeå lands.
Faddrarna är enligt Nordmalings prällen:
-Jonas Grundström och hustru
-Jonas Persson och dess hustru
-Per Höglund och dess hustru (Anm Per Höglund Persson är torpare i Ängersjö)
alla i Ängersjö

Umeå prällen har följande faddrar:
-Gästgivaren Jonas Grundström och hustru
-Jonas Persson och dess hustru
-Per Nilsson och hustru (ANM vem det nu skulle vara. Det finns ingen möjlig Per Nilsson i Ängersjö)
alla i Ängersjö

Redan här börjar man misstänka att Umeå lands prällen är ute och cyklar, men det kan inte uteslutas att det är Nordmalings prällen som trampar på.

Umeå prällen har födelsen för Olof en vecka tidigare i Umeå lands än vad Nordmalings prällen har.
De som nu enbart har sett Umeå lands FB tror nu att enligt originalkällan/första handskällan har födelsen och dopet inträffat den 27/1 1807 i Umeå lands
De kanske nu ser på min hemsida och i min databas Kråken att jag har sonens födelse i Nordmaling och den 3/2, eftersom jag tror att Nordmalings prällen är "förstahandskällan"
Dessa personer som enbart tittat i Umeå lands FB kanske nu påstår att jag har fel.
Och det har jag ju i och för sig i förhållande till deras begränsade kunskap men med hela totalbilden framför sig så blir troligen slutsatsen den motsatta.

Det finns en stor mängd liknade falla där man kan jämföra olika prällars bild av verkligheten och den kan skilja en hel del även med så enkla saker som födelsetid och plats.
Men vän av ordningen undrar då hur mycket som är rätt/fel i de data där det inte finns någon möjlighet att jämföra med andra källor utan man måste förlita sig enbart på en källa. Bra undran.

Dom som vurmar för att använda original stavning på namnen i sina databaser inser kanske också svårigheterna att som vid detta tillfälle och vid samma tidpunkt/händelse heter personen både Anna Catharina Rutström och Anna Cajsa Mattsdotter trots att det bevisligen är samma person.
Har man inte tillräckliga kunskaper tror man kanske att det är 2 olika personer.
Dessutom finns det ett otal ytterligare möjliga stavningar av detta namn.
Jag tror inte att man behöver vara allt för kunnig för att inse att en normalisering av namn vid större databaser är ett måste, men inte ens Umeå universitet insett detta i sin databas Indiko.
Indiko är mycket besvärlig att jobba med, där Universitet dessutom tar ett oresonligt högt pris för vad man kan få ut.

Prällarna är inte överens om födelsetid eller ens överens om födelseplats. Nordmaling/Ängersjö eller Umeå lands.

Prällarna i Nordmaling och Umeå lands är inte ens överens om dopvittnena.
Där prällen i Umeå lands har angett en person som inte finns i det verkliga livet.

Olika födelsedata i Umeå lands och Degerfors
Jag råkar just nu gå igenom Umeå lands FB 1790 och Umeå lands har nu fått en ny kyrkoherde.
Jag hoppas att det därmed blir bättre ordning på kyrkarkivalierna, men tyvärr början han sin sejour i Umeå lands med att huvudsakligen bara anger faderns namn när barnen döps.
Men för de som sysslar med sifferexercis och petitesser kan nedanstående exempel var ett bra avslut för min behandlig om prällarnas dåliga administrativa talanger.
Abraham är enligt Umeå lands FB född den 11/8 1790 och döpt den 15/8.
Samma person är enligt Degerfors FB född en månad tidigare den 11/7 1790 och döpt den 15/7.
Dvs dopet i Degerfors är ca 4 veckor före han föddes enligt prällen i Umeå lands.
I båda fallen är allt entydigt och klart så ingen felläsning är möjlig.
I båda fallen är det samma föräldrar och faddrar.
Det finns en mängd liknade fall där olika födelsedatum förekommer där dopet har skett eller noterats i flera socknar för samma person.
De flesta tänkande personer inser lätt att några dagars skillnad i födelsedatum för flera hundra år sedan har absolut ingen betydelse om det är konstaterat rätt person man pratar om - om man utesluter genprover som antagligen endast behöver vara en asterisk.

Olika födelsedata i Björna och Arnäs för Sara Magdalena född 1811
Enligt Björna FB föds Sara Magdalena den 6 mars i Långvattnet, men inget dopdatum har angivits
Men Arnäs FB har en annan uppfattning och anser att Sara Magdalena är född den 3 mars och döpt den 5 mars.
Man får väl anta att Arnäs FB är förstahandskälla och Björna FB är andrahandskälla
Här är ju också lusig att prällen i Bjöna bara hittar på ett födelsedatum, trots att han enbart borde skriva av vad Arnäs har kommit fram till.

Om man tittar på faddrarna i Arnäs och Björna:
Arnäs har följande faddrar:
-Jakob Jakobsson i Nordsjö
-änkan Karin Jakobsdotter
-Erik Kristoffersson Volmsjön
-pigan sara Kristoffersdotter ibid

Björna har följande faddrar:
-Jakob Jakobsson och hustru Karina Jakobsdotter som är skrivet på sådant sätt att det är Jakobs hustru
-Olof Jakobsson och hustru Anna Nilsdotter
-dräng Erik Kristoffersson
-pigan Sara Kristoffersson

Prällen i Björna anser tydligen att Jakob Jakbsson är gift med Katarina Jakobsdotter, men det håller inte prällen i Arnäs med om utan han vet troligen att Jakob Jakobsson var gift med Anna Andersdotter, som dog 1811-02-26, ett par månader tidigare
Troligen är det så att Karin Jakobsdotter är faster till Nils Jakobsson och är hos sin broder Jakob och hjälper denne efter att hans hustru Anna har dött några månader tidigare.
Karin är själv änka sedan 1801 då hennes man Olof Hansson i Sidensjö och Nolås dog
Man får väl i detta fallet anse att Arnäs FB är föstahandskälla och Björna FB är andrahandskälla.
Även en FB kan var en andrahandskälla om man har tillräckliga kunskaper för att inse detta.

Dessutom har FB prällen i Björna utan vidare spisning adderat ett fadderpar som inte finns enligt originalkällan Arnäs FB.
När man har ett instrument som databas Kråken kan man lätt inse hur mycket felaktigheter det egentligen finns i kyrkböckerna när man jämför de olika socknarna och deras administrativa eskapaders och man bara gissa sig till hur mycket felaktigheter som aldrig upptäcks eftersom det inte finns något att jämföra med.

Olika födelsedata i Umeå lands och Degerfors
Prällarna i Umeå lands och Degerfors är tydligen inte överens om när sonen Erik föddes och döptes
Enligt Degerfors FB är Erik född den 4 juni och döpt den 9 juni
Enligt FB Umeå lands är han född den 19 juni och döpt den 20 juni
Jag har använt Umeå lands data beroende på att det är tydligast och de är skrivna i Umeå lands HFL

Jonas föds i Björna den 17/8 1822, men i Gideå den 23/8
Enligt Björnas FB föddes Per Olofsson och Brita Jonsdotters son Jonas 1822-08-17 och döptes den 30/8
Prällen i Gideå där familjen är skrivna har en annan uppfattning och anser att födelsen inträffade den 23 augusti och dopet den 31/8
Faddrarna är exakt lika i bägge fallen
Vad som är rätt är ju nu omöjligt att avgöra, men familjen var skriven i Gideå enligt GI/Kantsjö,A1:1,11/13,s249,1812-23.
Detta borde kanske innebära att Gideå är fösta hands källa, men inte nödvändigtvis.
Dopet kan ha skett i Björna och den prällen då skickat över sina anteckningar till prällen i Gideå, vem vet.

Axel föds i Bjurholm 1873-11-06
Enligt prällen i Bjurholm sker födelsen i Lidbäck och Bjurholm, men prällen i Örträsk (där dopet tydligen sker) anser att nedkomsten har skett i Storsandsjön och Bjurholm.
Troligen har prällen i Bjurholm rätt

Edla Maria 1879-08-05
Enligt Björna FB föds Eda Maria 1879 juli och döps 1885-01-15
Enligt Arnäs FB föds Edla Maria (ej Eda ) 1879-08-05 och döps 1885-01-15 av Björna prällen.
Det är ju märkligt att Björna prällen inte fått varken namn eller födelsedata korrekt trots att han bör ha träffat föräldrarna vid dopet

Linda Maria 1895-09-13 i Örträsk eller 1895-09-19 i Bjurholm
Erik Johan Nymans dotter Linda Maria döps 1895-09-23 i Örträsk och Örträsk prällen har enligt uppgift i Örträsk FB skickat informationen om dopet såväl som att Linda Maria föddes 13/9 1895 till Bjurholms pastorsexp.
I Bjurholms FB har prällen noterat att födelsen skedd den 19/9.
Första handskällan i detta fall är Örträsk varför Örträsks födelsedata bör gälla dvs födelse den 13/9 1895.
Bjurholms får väl i bästa falla gälla som en andra hands källa

Födelse i Strömsjönäs eller Sunnansjö
Anders Nilssons tvilling Engelbert nöddöps 1895 8/11 och hans broder Anders Albin blev döpt 1895-11-30 enligt Örträskprällen där dopet gjordes.
Dop informationen skickades sedan av Örträsk prällen till Degerfors kollegan
De båda prällarna är överens om att pojkarna föddes den 8 respektive 7, men har olika uppfattning om var familjen bodde när födelsen gick av stapel
Örträsk prällen har noterat att födelsen skedde i Strömsjönäs, under det att Degerfors prällen anger födelseorten Sunnansjö
Familjen ligger i HFL under Sunnansjö, men Degerfors prällen har här gjort en notering att de bor i Strömsjönäs trots detta så tycker han att tvillingarna föds i Sunnansjö.
Man kan kanske undra när flytten gjordes eller om prällens kunskaper i ämnet.

Alma Kristina Elisabet i Fredrika FB blir Anna Kristina i Björna FB
Prällen i Fredrika döpte Christoffer Sjöbergs dotter till Alma Kristina Elisabet och skall enligt notering i Fredrika FB ha skickat denna uppgift till prällen i Björna.
Men prällen i Björna har noterat att hon blev döpt till Anna Kristina.
Men i första HFL i Björna heter hon Alma Kristina Elisabet

Födelse i Skivsjö eller Kroksjö
Trehörningsjö FB gör gällande att Elin Margareta är född i Björna Skivsjö 1895-10-21
Björna FB anger födelseort Krokvattnet
HFL ger följande BJÖ/Krokvattnet,AI:10a,s288,1892-1901,
Dvs Elin Margareta är född i Krokvattnet

Födelse den 29/11 1894 eller den 22/11
Enligt Fredrika FB är Olof August född den 22/11 1894
Prällen i Bjurholm tycker att födelsen har skett en vecka senare den 29/11 1894
Olof Augusts familj bor i Bjurholm, där för är större sannolikhet att Bjurholms prällen har rätt, men
BJ/Stennäs,AIIA:1,2/8,s35,1897-1911,son-f.1794-11-29

Födelse 1922-02-08 eller 1922-02-20
Enligt Fredrika FB är Erik Oskar född 1922-02-20 i Rismyrås?? och döpt 1922-03-05
Denna avis är enligt Fredrika prällen sänd till Bjurholm
Bjurholms prällen har tydligen uppfattad denna avis som om Erik Oskar är född 1922-02-08 i Stennäs och döpt den den 3 mars
Prällarna i Bjurholm och Fredrika har tydligen olika uppfattningar om var Erik Oskar var född och när, samt när dopet i Fredrika skulle ha skett

Födelse 1801-01-02 eller 1801-12-29
Enligt FB föds Anna 1801-01-02 och döps 1801-01-11
Men i Dorotea FB finns följande att läsa:
NB fadern Anders Andersson säger sin dotter Anna är född den 29 december 1801

Nils Mattias den 14/11 eller 23/11
Enligt Stensele FB prälle föds Nils Mattias Anderssons son Johan Andres den 14/11 1910
Men Tärna FB prälle har noterat att födelsen sker den 23/11
Tärna FB prälle anger att nöddop skett, under det att Stensele prällen inte har några anteckningar om dop

Karl Axel föds både i Dorotea och Risbäck 1928
Enligt FB prälle Risbäck är Karl Axel född i Risbäck och Lillånäs och ingen fader är angiven
Enligt FB prälle Dorotea sker födelsen i Dorotea och Mårdsjö oh som fader anges Sven Viktor Holmgren
Om man nu skall tro Dorotea HFL prällen så kommer modern Sara Alvina Jonsson från Risbäck från Risbäck 1928-12-31
Vilket bör innebära att födelsen officiellt sker i Risbäck