Några fall där samma föräldrar har fått barn flera gånger inom 9 månader. Det finns ett otal fall

Samma föräldrar för 2 x födslar inom 1 månader
Ännu ett fall för de som tycker att FB är den enda riktiga grundkällan att lita på.
Enligt Umeå FB föds Jonas Jönssons och Maria Samuelsdotters son Daniel 1786-12-24 och döps den 25/12 med faddrarna:
-Daniel Andersson och hustru
-Olof Olofsson och hustru
alla i Stöcksjön
Enligt samma FB får Jonas Jönsson och Maria Samuelsdotter redan 1787-01-24 ånyo redan en månad senare en son som den 25 döps till Daniel.
Faddrar vid detta dop är:
-Daniel Andersson och hustru
-drängen Olof Olofsson
-pigan Margareta Olofsdotter
alla i Stöcksjö
Prästen får nu senare ett problem på halsen han har 2 x Daniel född med 1 månads mellanrum av samma föräldrar. Han funderar säkert på om ett under har inträffat eller om han gjort ett fel.
Enligt HFL UM/Soldater,A1:2,7/9,s14/339,1799-1804 avlider ett av Jonas Jönssons barn 1788 och tanken är väl kanske att detta skall vara den ena Daniel Jonsson.
Enligt DB dör Jonas Jönssons son Daniel 1788 den 28/11 och begravs den 7/12.
Man kan sannolikt kalla denna son den imaginära Daniel.
För enligt HFL finns det fortfarande en Daniel och detta har sällsynt klart angetts i HFL.
dessutom finns denna senare Daniel enligt LY/Örträsk,A1:4,1/3,s8,1794, men då med namnet Daniel Johansson
Daniel finns i UMS/A1:5,3/6,s227,1790-99 och UMS/A1:5,6/6,s137,1802-1806,född 1787-till Burträsk 1806.
Sedan vet jag ej var han tar vägen

Margareta Jonsdotter föder barn 2 gånger inom 6 veckor
Enligt FB får Olof Andersson Hellman och Margareta Jonsdotter först en dotter Margareta som föds 1771-07-02 och döps den 4.
Redan nästa månad 1771-08-09 har prästen antecknat att Olof Hellman får dottern Brita Cajsa som döps den 11.
I detta senare fallet finns inga dopvittnen och ej hellre är Olof Hellmans hustru nämnd..

Men spektaklet fortsätter i DB finns Brita Cajsa som avliden den 30 augusti och begravd den 7/9 med anteckningen "Brita Cajsa soldat O.Hellman född den 9 död av okänd sjukdom-3 veckor."
Enligt UM/Vännäs,A1:7,4/9,s223,1768-70 finns barnen:
-Brita Cajsa f.1759 (senare överstruken)
-Margareta f.1761 (senare överstruken)
-Maja Stina f.1762 (senare överstruken)
-hustruns namn är Margareta Jonsdotter
alldeles under detta står
-Fader Mikael Jonsson
-Moder Malin Olofsdotter
-dotter Maria Magdalena 1769 (ANM:denna dotter är Olof Hellman Anderssons dotter)
Strax under står:
-syster Maria (Anm syster till Olof Hellman)
-broder Jonas Andersson Bygdeå (anm bror till Olof Hellman)
----
Enligt UM/Soldater,A1:2,4/9,s128/177,1771-77 finns barnen:
-Maria Magdalena f.1769
-Anna Lisa f.1772
-Greta Stina f.1773
-Brita Cajsa f.1773
-Barbro f.1776
Varken Margareta eller Brita Cajsa nämns i detta HFL
Jag har valt att ta med den 2:a dottern eftersom hon finns både i FB och DB
Margareta finns bara i FB och är sedan helt borta.

Ovanstående och liknande är vardagsmat för Umeå lands efter 1755 cirka.
Före 1755 är Umeå lands bland de enklaste att läsa. Under resten av 1700 talet är det väldigt varierande kvalitet. Det verkar vara prästens dagsform som avgör.
Jag har tagit upp ovanstående för att visa att man många gånger måste ta Umeå lands kyrkböcker med en nypa salt och att man måste samordna alla handlingarna för att få ett vettigt resultat.
Det som för den oinvigde är vettigt eller fel är kanske det omvända för den invigde.

2 födslar inom 3 månader enligt Umeå lands FB 1789
Olof Persson och Anna Helena Zakrisdotter är mycket fertila under 1789.
De får först dottern Anna Catarina 1789-03-13 och detta följas av sonen Per 1789-06-27.
Att inte detta medicinska under uppmärksammades av prällen förundras man över.
Men kanske var det så att prällen trodde att ett under hade skett.
Ingen av dessa båda barn kan jag hitta i vare sig HFL eller DB.
Så nog var det ett under- under all kritik är väl kanske det under som skedde.
Den världsliga delen av prällens jobb gick på mycket lösa boliner och var väl dåtidens happening.

3 barn i två födslar inom 7 månader år 1885
1884-05-01 får Jonas Gustav Sandström och hans hustru Brita Karolina Ersdotter sonen Gustav Edvard, som överlever.
1884-11-30 - 7 månader senare - får samma föräldrar Jonas Gustav Sandström och hustru Brita Karolina Ersdotter tvillingarna Anna Matilda och Kristina Johanna.
Dessa tvillingar dör samma dag den 30 november efter att ha levt 1/12 dag, dvs 2 timmar.
Ingenting nämns i FB om för tidig födelse, eftersom födelsen måste ha skett minst 3 månader för tidigt eller så har prällen ett felaktigt födelsedata på Gustav Edvard som föds 1/5.
Detta är rätt lustigt såtillvida att någon förståsigpåare enligt släktforskare förbundets råd hade kört något släktforskningsprograms kontrollprogram och kommit fram till att det måste vara fel i databas Kråken.
Detta utan att det minsta sätt kolla källorna utan att bara komma med ett påstående rätt ut ur luften.
Sånt måste jag stå ut med.

2 födslar inom 2 månader
Enligt FB får Nils Jonsson och Elisabet Andersdotter dottern Anna Helena inom drygt 2 månader
Enligt FB får Nils Jonsson/Elisabet Andersdotter/Elisabet Andersdotter ytterligare en dotter Anna Helena drygt 1 månder efter sin förra Anna Helena som döptes 1769-12-15, men där födelsedatum saknas
Denna senare Anna Helena föds 1770-01-30 och döps den 13/2
Enligt UM/Yttertavle,A:7,7/9,s367,1768-77 är Anna Helena född 1769, men här har ju prällen enligt Putte Kock metoden 2 att välja av.

Men detta är något av ett rekord med 2 födslar inom 10 dagar
Soldat Johan Rehn och hustru Catarina Larsdotter i Sörfors får 1807-06-25 dottern Anna Lovisa som döps den 26.
Redan den 4 juli får samma föräldrar åter en dotter som döps till Anna Lovisa den 5 juli.
Detta kan man kalla för snabba ryck

Men rekord är till för att slås, Margareta får 2 söner Anders inom 3 (tre) dagar i samma socken Björna
Anders Jakobsson och Margareta Nilsdotter i Björna och Nyliden föder en son Anders f.1802-05-19 och döper honom den 23 maj.
Faddrar är Magdalena Jakobsdotter och Sara Larsdotter

En liten bit längre ner på samma sida har vi av allt att döma samma familj Anders Jakobsson och Margareta Nilsdotter som får sonen Anders men denna gång tycker prällen att denna Anders är född 1802-05-16 och dopet sker den 17 maj
Faddrarna är samma som ovanstående plus Anders Jakobsson och Jakob Jakobsson

Med största sannolikhet är det samma familj om man nu skall tro på prällens familjeuppgifter med samma son Anders som har två olika födelser och dop.
Det ytterligare lustiga är att bland databas Kråkens 216.000 personer finns endast en familjekombination Anders Jakobsson och Margareta Nilsdotter
 

Johan i februari och Elisabet i september 1804 för Johan Jonsson och Märta Jonsdotter

Ibland krånglar prällarna till det mer än nödvändigt
Björna FB 1804 är en bra exempel där man med stor svårighet kan utläsa med SVARS nya scanning C0032692_00013 att:
Jan Jonsson och hustru Märta Jonsdotter från Studsviken får sonen Johan 1804-02-02 och döper honom den 5 februari. (Mycket svårläst)
Faddrar är:
-Östen Persson - Maria Andersdr
-Nils Andersson
-Karin Andersdr

Det första problemet är att Johan Jonsson och Märta Jonsdotter inte gifter sig förrän 1804-09-09
Johan Jonsson Studsviken - pigan Märta Jonsdotter Grundsjö Arnäs.

Prällen borde då ha angett på något sätt att Märta var fästeqvinna eller liknade för att konfirmera att barnet inte var oäkta
Detta  är väl möjligt att svälja, men att gå emot naturen med den följande händelse utvecklingen gör det hela lite konstigt (fast finns tron så kanske det går).

Johan Jonsson och Märta Jonsdotter kontaktar nämligen lite för snabbt prällen för nästa dop.
Dottern Elisabet föds 1804-09-18 och döps den 23.
Här är faddrarna
-Olof Håkansson och Karin Abrahamsdotter
-Anders Eriksson
-pigan Anna Jonsdotter

 Det innebär att det bara är drygt 7 månader mellan dessa födslar av samma föräldrar och det borde vara i snabbaste laget.

 Det ytterligare lustiga är att denna Johan inte finns i HFL eller DB, åtminstone har jag inte hittat honom.

Är det någon som har en bevisad lösning på ovanstående problem - utöver att prällen har varit ute och cyklat - så hör av er.
Jag har inte tagit upp Johan i min födelse lista

Anders Nilsson får sonen Anders samma dag först genom hustru Greta Olofsdotter och sedan genom hustrun Märta Olofsdotter.

Prällarna administrativa talanger slutar aldrig att förvåna mig
Vid samma dag och samma födelse är Anders Nilsson gifte med 2 olika hustrur enligt Burträsk FB prälle

Burträsk FB C:3,s113 finner vi följande
Anders född 1796-04-23 döpt den 14/5 i Risåträsk
Fadern bonden Anders Nilsson och modern hustru Greta Olofsdotter
Faddrar:
- Nybyggaren Tomas Nilsson och dess hustru Maria Mattsdotter Fisktjärnsliden
- Natanael Andersson ifrån granträsk
- pigan Catarina Nilsdotter Lubboträsk?

Burträsk FB C:3,s115 förtäljer följande:
Anders född 1796-04-23 och döpt den 14/5
Fadern bonden Anders Nilsson och hustru Märta Olofsdotter
Faddrar:
-Hans Hansson och Helena Nilsdotter Villvattnet
-drängen Olof Nilsson ibid
-pigan Catarina Nilsdotter ibid

Det är väl inte troligt att Anders blev döp 2 gånger samma dag med olik mödrar och dopvittnen.
Enligt HFL och VB är Anders Nilsson i Risåträsk gift med Märta Olofsdotter och varför prällen gjorde dopet en andra gång med en annan moder och andra faddrar verkar obegripligt

Maria Margareta blir född av samma moder med 3 dagars mellanrum

Burträsk FB C:3,s114
Maria Margareta föds den 1796-05-05 och döps 1796-05-06 i Bygdsiljum,nöddöpt
För:Johan Andersson och Sara Henriksdotter 22 år.
Faddrar:
-Henrik Olofsson och Maria Nilsdotter i Gammelbyn
-Anders Persson och hustru Maria Cristina Henriksdotter Bygdsiljum
-drängen Per Henriksson
-pigan Susanna Norström i Gammelbyn

Burträsk FB C:3,s116
Maria Margareta föds den 1796-05-07 och döps 1796-06-04 i Bygdsiljum,nöddöpt
För:Jan (Johan) Andersson och hustru Sara Henriksdotter 22 år
Faddrar:
-Henrik Olofsson och Maria Nilsdotter i Gammelbyn
-Jonas Olofsson och dess hustru i Bygdeå och Östervattnet?
-dräng Nils Henriksson i Gammelbyn
-pigan Susanna Norström ibid

I bägge fallen sker ett nöddop enligt prällen, kanske dog Maria Margareta och blev sedan återfödd av samma moder.
Även här är det delvis olika faddrar, men inte fullt ut som för fallet ovan

Zakris Eriksson dotter i Degerfors dubbelföds, först 1781-12-29 och sedan åter 1782-01-21
Zakris Edströms dotter Anna föds först den 29/12 1781 och döps den 30.
Sedan redan mindre än 1 månad senare föds hon på nytt den 21/1 1782 och döps samma dag.
I första fallet heter modern Helena Tjernberg och i andra fallet Helena Persdotter.
I båda fallen är faddrarna exakt de samma.