Farfar istället för far

Detta är rätt vanligt förekommande att prällen ger farfar äran av att vara fader till sin sonson istället för den rättmätige fadern.
Jag tar upp några av många ex.

När Erik döps 1801-04-07 i Häggnäs anges föräldrarna vara Lars Ersson och Anna Andersdotter
Någon möjlig sådan föräldrakombination finns ej i Häggnäs eller Umeå lands.
Vid kontroll av DB visade det sig att Johan Larssons son Erik dör 3 månader gammal 1801-06-26.
Det är väl sannolikt att det är den son som döptes den 7/4 1801 och där fadern vara angiven till Lars Ersson.
Lars Ersson är är FF till den döpte Erik och ej fader som prällen vill göra gällande

När Anna Kristina döps 1777 anges modern vara kvinnopersonen Helena Jönsdotter ifrån Luleå och fadern berättas vara Matts Jonsson i Vebbomark
Men FB prällen har här stökat till det och angett det oäkta barnet Anna Christinas fader är dess egentliga farfar Matts Hansson.
I verkligheten är det Matts Hanssons son Hans Mattson som är fader om man skall tro HFL prällen enligt LÖV/Krigsfolk,AI:4/1,s273,(1778-84),soldat Trappman, där Anna Kristina står upptagen som dotter