I Födelseboken förekommer födelse på dagar som inte finns

Födelser enligt FB den 31 i månader som har bara 30 dagar
Födelser enligt FB den 29 februari vid icke skottår och den den 30 och 31 februari alla andra år

- Arnäs FB gör gällande att Per döps 1703-11-31, men november har bara 30 dagar

- Umeå lands FB gör gällande att Johan föds den 1759-11-31, men detta datum finns ej.

- Nordmalings FB gör gällande att Catarina är född den 33 januari, mycket tydligt och omöjligt att läsa fel
   Jag har ändrat detta till den 31, om bör vara närmare verkligheten

 

 

 

 

 

 

 

Ibland finns personerna inte i FB, men väl i HFL födda på ex existerande dagar

Sådana exempel kan vara

- Brita Persdotter GR/Skede,A:2,s178,1809-11,piga-f.1785 31/11