Fredrik Nilsson och Georg Johansson är ett intressant fall hur prällar och GM har försökt trolla fram eller bort verkligheten.

Fredrik Nilsson (101494) finns hemma hos sina föräldrar till 1809 då han enligt UM/Brattby,A1:10a,5/7,s251,1799-1809 blir soldat.

HFL för soldater ger följande
Fredrik Nilsson finns som på soldat roten 70 Boman, men här har prällen verkligen gjort ett riktigt trollerinummer enligt
HFL UM/Soldat,AI:2,9/9,s44/431,1811-20.
Längst upp står Fredrik Nilsson
Sedan strax under står Georg Johansson
Bägge dessa kan vara gifta med Catarina Johansdotter, men med normal prälle praxis är det Georg Johansson som är gift med Catarina och inte Fredrik Nilsson.
Men Umeå lands VB säger något helt annat och att Fredrik Nilsson och änkan Katarina Johansdotter gifte sig 1811-07-21

Till Höger om ovanstående står enligt HFL:
-Fredrik Nilsson till folie 636
-Georg Johansson f.1783 "från Reval" och något svårläst troligen Catholiq / fostrad i Luth. läran 
(UM/Soldat,AI:2,9/9,s44/431,1811-15) och sedan får han en egen kolumn nedanför.
-hustru Catarina Johansdotter till 636.
 

Umeå bygdens soldater har följande att förtälja
Om detta skriver Umeå bygdens soldater
Fredrik Nilsson Boman
Lantvärnskarlen. Ersatt vid recruteringen 1809 och då 22 år, Livländare, 6 fot ½ tum. Vid GM 1811 var han sjuk på stället men var sedan i GM 1713-1826 och begärde då avsked, 43 år. Fredrik Nilsson var nog 4 år äldre än angivna år 1809. Han anges vara 26 år 1813 och 28 år 1815, men 1820 anges han vara 37 år
 

Enligt GM rullan sker följande

GM har 1805:
70/70 Per Larsson Boman Norrfors Västerbottning 41 år, 14 1/3 tjänsteår, 5 fot 9 3/4 tum, gift

GM1811:
70/70 Fredrik Nilsson Boman Norrfors Västerbottning ??år, 2 2/3 tjänsteår, 6 fot, gift, sjuk på stället

GM1813
70 Fredrik Nilsson Boman Västerbottning, 26 2/3 år, 4 2/3 tjänsteår,6 fot, gift, sjuk på stället

GM1820
70/70 Fredrik Nilsson Boman Lifflander, Norrfors, 37 år, 9½ tjänsteår, 5 fot 8 tum, gift

GM1823
70/70 Norrfors Fredrik Nilsson Boman Liffländare, 40 år,12½ tjänsteår,5 fot 9 tum, gift

GM1826
70/70 Norrfors Fredrik Nilsson Boman Lifländare,43 år, 15½ tjänsteår,5 fot 9 tum, gift
Begär och får avsked med anmälan om underhåll i anseende till ett ljumskbråck som han sig ådragit under strömningsarbete i Umeå Älv, och som gör honom mindre arbetsför, bevistat 1814 års fälttåg i Norge.

Diskussion
Detta är inte bara prästen som rotat till detta utan även GMs mönsterskrivare är nu ute i bushen och botaniserar..
Denna Fredrik Nilsson som enlig GM 1820 är i full vigör dog enligt Umeå Lands DB redan 1817-04-09 i "slag" som bonde i Jämtböle och endast 30 år gammal.
Och i detta har nog prällen rätt.

Det är också lustig att se att
Fredrik Nilsson är vid GM 1813 26 2/3 år (född 1787) och 1820 37 år född 1783
Fredrik Nilsson är vid GM 1813 6 fot och vid GM 1820 5 fot 8 tum, dvs han har krympt ca 10 cm under dessa 7 år, vilket är anmärkningsvärt
Den första Fredrik Nilsson är Västerbottning, men den senare Fredrik Nilsson är från Livland

Det är nog troligt att detta är två olika personer.
Den första Fredrik Nilsson och den andra Fredrik Nilsson nr.2 eller med något annat namn.

HFL ger UM/Soldat,AI:2,9/9,s44/431,1811-20:
Enligt prällens anteckningar om Georg Johansson f.1783 från Livland som först enligt HFL prällen var gift med Katarina Johansdotter har nu blivit gift med Eva Lotta Johansdotter född 1790

Om man kollar med Umeå lands VB ger den följande "Soldat Göran Boman Norrfors och pigan Eva Charlotta Johandotter Brattby." gifter sig 1815-07-30.

HFL HFL UM/Jämtböle,AI:11b,5/8,s636,1811-17 ger också att den verklige Fredrik Nilsson kommer till Jämtböle som bonde troligen 1811 då prällen den 8/9 har gjort en anteckning om husförhör, men det kan vara senare. men inte senare än 1813.

Georg Boman Johansson (188253) enligt HFL prällen är bevisligen samma som VB prällens Göran Boman och GM skrivarens Fredrik Nilsson.

Jag har kallat honom Georg Nilsson enligt den svenska MBL modellen. Han heter Georg i alla HFL till han dör 1838.
Det är 4-1-3 till Georg-Göran-Fredrik

Det är skrämmande att se att GM rullorna under minst 13 år och 4 generalmönstringar 1813, 1820, 1823 och 1826 har en helt felaktig man Fredrik Nilsson som upptagen soldat istället för den rätta Georg Johansson.
Men båda hade ju soldatnamnet Boman och det verkar som om ingen brydde sig om deras verkliga namn inte ens vid mönstringen.
Detta har också framkommit vid andra tillfällen.

Denna soldat Boman Georg Johansson som överhuvud taget inte finns enligt GM bildar enligt HFL familj och får ett flertal barn.
Men enligt de miltära rullorna har han aldrig funnits med sitt rätta namn trots minst 13 års tjänst som soldat Boman. Klicka här

Det kunde kanske också vara intressant att veta vad Södra Västerbottens släktforskare har petat in i det nationella soldatregistret.