Här är ett fall som egentligen inte har någon betydelse för släktskapet i framtiden, men det är intressant trots allt eftersom det visar hur uppmärksam man måste vara även när det gäller DB.
Eftersom det verkar finnas en viss förvirring i redan publicerat material, tar jag upp det hela.
I juli 1743 verkar det finnas en sammanblandning av dödsfallen när det gäller Hans Hanssons barn i Tväråträsk och Hans Hansson själv såväl som hans familj i Baggböle.
Jag har tolkat det som bifogade ansedlar.
Där Hans Hanssons dotter i Tväråträsk dör först 1743-07-09 för att sedan följas av Hans Hanssons son Zakris i Baggböle.
Hans Hansson i Tväråträsk har ingen son Zakris, men man kan lätt få intryck att denne Zakris dör i Tväråträsk och inte i Baggböle.
Likaledes för dottern Helena, Hans Hansson själv,hustrun Malin Zakrisdotter,svärmodern Elisabet Jonsdotter.
För att ytterligare krångla till det hela avlider Hans Hansons dotter Magdalena i oktober samma år och anges då vara 11½ år, vilket borde vara 16½ år.
Men här står klart Baggböle.

En annan lustig sak i Hans Hansson familj från Tväråträsk är att det föds en dotter Maria 1745-08-29 och döps den 31.
Jag har inte hittat henne död i DB.
Men samme Hans Hansson har en dotter Margareta född 1745 enligt HFL, men henne kan jag inte hitta i FB.
Maria försvinner medan Margareta för släkten vidare.
Det är inte helt ovanligt att man döper till tex Maria, men i verkligenheten kallas hon Margareta. Det finns många liknande fall i Umeå lands.
Men om det i detta fallet är samma dotter ,fast det är olika namn, kan man ju diskutera.
I övrigt hoppas jag att jag tolkat det hela rätt.

Hans Hansson f.1694 i Baggböle

Hans Hansson f.172 i Tväråträsk