Ibland förekommer det att prällen blandar ihop grannarna för att bilda ett föräldrapar

Storfamilj även vid barens födelse
När Anna Magdalena döps 1804-08-05 anges föräldrarna vara Johan Persson och Anna Brita Nilsdotter.
Det finns i hela databas Kråken på 216.000 personer ingen sådan familjekombination.
I Botsmark finns
- Johan Persson och hustru Anna Brita Andersdotter samt grannen
- Johan Andersson och hustru Anna Brita Nilsdotter
Kan man tänka sig att prällen har parat ihop den ene mannen med den andres hustru
Hos Johan Andersson finns enligt HFL UM/Botsmark,AI:10b,5/7,s519,1799-1810 dotter Anna Magdalena född 1804 och död enligt HFL1805.
Prällen har parat ihop Johan Persson med grannens hustru Ann Brita Nilsdotter.
Dvs fel fader

Brita Margareta 1840-02-01
Här har prällen riktigt rotat till det
Enligt Sävar FB är Johan Petter Lejon och hans hustru Anna Magdalena Samuelsdotter föräldrar till Brita Margareta f. 1840-02-01
Brita Margareta finns sedan med på HFL SÄV/Gravmark,AI:3,s268,1836-44.Men prällen verkar upptäcka att Johan Petter Lejon och hustru redan har en dotter Maria Brita f.1839-08-19 och kanske började prällen med kulramens hjälp att inse att det skulle vara ett medicinsk under om man redan inom 5-6 månader skulle få en ytterligare dotter. Därför skryks hon med ?
På nästa sida SÄV/Gravmark,AI:3,s269,1836-44 har vi familjen Jonas Holm Johansson med hustru Magdalena Nilsdotter och här finns en dotter Brita Greta född enligt HFL 1840
Men här har kanske prällen sett att denna familj redan har en dotter Beata som enligt HFL prällen skulle vara född 1839-09-19 och kanske med kulramens hjälp ser prällen att den Brita Margareta som står på Johan Petter Lejon och hustru är född bara 4-5 månader efter Jonas Johansson Holms dotter Beata f.1839-09-19, så det går inte
Det ännu lustigare i detta sammanhang är att HFL prällen har noterat Beata som f. 1839-09-19, men om man skall tro FB prällen är hon född 1839-01-19 och då skulle det finns tidsmässigt gott om utrymme för Brita Margareta f.1840-02-01
Detta bör innebära att FB prällen har angett felaktiga föräldrar till Brita Margareta f.1840-02-02
Föräldrar bör vara Jonas Johansson och hustru Magdalena Nilsdotter istället för FB föräldrrana Johan Petter Lejon och Anna Magdalena Samuelsdotter

Felaktig moder över 50 år
Här har prällen verkligen klantat till det
När Johan Magnus föds anges rätta föräldrar, men HFL prällen har placerat Johan Magnus hos felaktiga föräldrar där moder vid Johan Magnus födelse skulle ha varit 52 år, även en prälle bör väl veta att en kvinna inte är speciellt fertil efter 50 år och borde väckt honom
Dessutom har har han angett felaktigt födelsedatum på Johan Magnus 1893-03-23 vilket också skulle innebära att han föddes 8 dagar efter det datum FB prällen döpte honom på
Sedan är Johan Magnus dör har DB prällen angivit felaktiga föräldrar till Johan Magnus
De rätta föräldrarna till Johan Magnus är Nils Persson och Klara Helena Andersdotter på sidan
UM/Hörnefors bruk,AI:21b,s548,1887-95 och ej
Nils Persson och Anna Ulrika Olofsdotter på
UM/Hörnefors bruk,AI:21b,s527,1886-95,
DÖDSNOTIS:
Johan Magnus son av arb Nils Persson och hustru Anna Ulrika Olofsdotter 4mån 9 dag
FÖDELSENOTIS:
Johan Magnus född den 23 februari, döpt 15 mars
Föräldrar Nils Persson och Klara Helena Andersdotter på Hörnefors sid 527