Ingrid Jonsdotter och hennes 3 giftermål.

Ingrid Jonsdotter kommer från Håkmark och hennes leverne har förvillat många.
Hon gifter sig första gången med 1741 med Nils Persson från Nyby och återfinns som hustru i UM/Nyby,A1:6,5/10,128,1757-67.
Ingrid och Nils får åtminstone 7 barn varav 4 för deras gener vidare.
Nils Persson avlider 1772 och Ingrid blir änka enligt UM/Nyby,A1:7,4/9,s206,1768-77.
Men enligt UM/Nyby,A1:8,4/9,s195,1778 och C:3,11/19,s257h flyttar hon till Pengsjö och gifter sig och återfinns på UM/Pengsjö,A1:8,4/9,s205,1778-82.
En pittoresk sak är att Ingrids dotter Karin sedan 14 år är gift med svärfadern till Ingrid Jonsdotters blivande man Anders Andersson.
C:3,11/19,s257h är mycket otydligt skrivet men med god vilja kan man gissa sig till att Ingrid Jonsdotter från Nyby gifter sig med Anders Andersson. Numera bonde men tidigare soldat Nyman.
UM/Pengsjö,A1:8,4/9,s205,1778-82 och C:3,8/18,191 anger att Anders Andersson avlider 1781 och Ingrid blir åter änka.
Av UM/Pengsjö,A1:8,4/9,s205,1778-82 framgår också att hon gifter sig 1782.
Enligt C:3,11/18,s264 gifter sig 1782-12-08 soldat Arvid Nyman med änkan Segrid Jonsdotter från Nyby.
Det finns ingen änka Segrid Jonsdotter i Nyby, men väl en Ingrid Jonsdotter.
UM/Soldater,AI:2,5/9,s33/247,1782-86 anger att soldat R76 Arvid Nyman gifter om sig , men det är svårt att läsa med vem. Men man kan med lite god vilja tyda det till Ingri Jonsdotter.
Arvid Andersson Nyman avslutar sin soldatbana och återfinns på
UM/Nyby,A1:9,5/10.s227,1787-98.
Där framgår klart och tydligt att Arvid Anderssons hustru heter Ingrid men födelseåret har ändrats till 1720
Av UM/NybyA1:10a,6/7,s271,1799-1800 framgår att både Ingrid och Arvid avlider 1800.
Enligt C:4,12/13,s638 dör avskedade soldat Arvid Arvidsson Nyman i Nyby 1800-12-22 och begravs den 25 samma månad.
Ingrid avlider strax efter 1800-12-28 och begravs den 11/1 1801 enligt C:4,12/13,s639
Hennes dödsruna lyder: "avskedade soldaten Nymans änka Ingri Jonsdotter ifrån Nyby varit gift 3 ne gånger, ålderdomsbräcklighet 80 år
Det senaste är den sista spiken i kistan för de som anser att Ingrid dog redan 1782 eller att Arvid Nymans gifte ej går att placera eller att det finns en Segrid Jonsdotter i Nyby etc,etc.

Ansedel Ingrid Jonsdotter