HEMSIDEFALL
Ett mycket intressant fall med många komplikationer

FB i Finsta ger följande:
Johan Eric | Rättare Nils Wetterström och
Hustru Maria Lundin wid Finsta Sätesgård ---

ANMÄRKNING: i HFL (och alla andra funna källor) kallas modern vid namn Lundgren...

[UbS159/GM:] Johan Eriksson Rydman /GM: dräng; Eriksson!; V-botten
(Ersatt d. 19 sept. 1807. Västerbottning och dräng.
GM 1810 21½ år)
Han bevistades både finska och norska krigen 1808-1814 och blev corpral 1815 (Uplänning). Sedan fortsatte han som soldat ända till 1836 och fick avsked (på grund av sjuklighet) 4/7 1836, 48 år, 29 tjänsteår. Enligt vitsord hade han tjänat utmärkt väl och anmäldes till underhåll.
/GM: Erhåller avsked för sjuklighet samt anmäles till underhåll. Tjänt utmärkt väl. Bevistat Finska och Norska Fälttåget.

FELAKTIGHET: i UM/Soldat,AI:2,8/9,s44/370 finns ingen soldat Rydman noterad 1799-1807 trots att Olof Andersson enligt militärrullorna var det till 11/6 1807.
All notering i HFL/AI:2 lyder i sin helhet:
"[109./struket] Rydman Bonde i Håkmark
Johan Eric 1787 noterad 1808
109. Rydman Joh. Eric noterad 1810" !!!

Detta kan utifrån miltärrullorna rimligen tolkas endast på följande sätt:
1. Olof Andersson f. 1767-06-23 är soldat 109 Rydman till 1807 men noteras i AI:2 endast med "Bonde i Håkmark", "109." är struket eftersom han får avsked 1807. Han har inga husförhörsnoteringar i årskolumnerna eftersom de istället förts på honom i Håkmark där han samtidigt var bonde.

2. Det finns enligt militärrullorna endast 1 soldat Rydman 1808-10, nämligen Johan Eriksson, och att han delats upp på (åtminstone skenbart) två personer i AI:2 torde bero bl.a. på att han 1809 var kommenderad i kriget och därför då saknar förhörsnotering !

3. Han uppges vid rekryteringen vara Västerbottning f.1787 men som korpral 8 år senare Upplänning f.1781 - båda fel eller rätt! eftersom han naturligtvis hela tiden var född 1787, bosatt i Västerbotten då han blev soldat men född i Uppland/Stockholm (landskap/län) som Johan Eric Wetterström !!!

4. Släktnamn i Umeå (s294) har däremot som många gånger en helt egen förklaringsmodell:
"109 RY(D)MAN Johan Eric Persson f.1787
sold Nygård 1808 [AI:2 sn], korpr.
g m G S Backman, Håkmark (f.1793)
barn födda och döda 1818-20
1816-20 C5-6 sn, F1 sn"

FELAKTIGHETER:UmeåHFL
a) något Persson går ej att uppbringa i AI:2 varken 1808 eller senare för denne Rydman;
b) ej heller då något "soldat Nygård" !?!
c) källuppgift för giftermålet saknas [E:2/GID2021.68.53600 ]
Vid vigseln kallas Rydmans hustru ej Backman utan Olofsdotter
d) Just frånvaron av vigselreferensen är katastrofal, då det endast är där som Rydmans ana kan fastställas - och både desto enklare och säkrare än annanstans...
e) Barn finns bevisligen födda redan från 1816 (och till 1832, men SiU ska ju sluta vid 1820, så...)
f) just på grund av att SiU inte har en susning om Rydmans SLÄKT, så missas också referenserna i Umeå stad - varför han även som Johan Erik (Nils-Gustafsson) Wetterström blir borttappad !!!
g) Sammanfattningsvis: långt ifrån någon Persson och soldat Nygård !?!
PS SiU har ju själv inte heller någon släkt Nygård, än mindre dito soldater - vilket visserligen bort ringa varningsklockor men förstås ändå inte utgör något allvarligt hinder för idiotierna?
h) Vad om Nybygget Nygård i Umeå landsförsamling då (AI:10-12) ?
AI:10a,s276,1799-1810: ingen Rydman, Johan Erik eller slikt - just smoke fretting in our eyes/blå dunster...

ANMÄRKNING:
1811 anses han vara 21½ år och 5 fot 9 3/4 tum, dvs
född ca 1788/1789
1820 anses han vara 39 år och 5 fot 4 tum, f.1781 ca
I UM/Soldat,AI:2 noteras han först återkommen efter kriget från 1810 (s370) och då utan födelseår, sedan

FELAKTIGHETUmeåHFL:
i UM/Soldat,AI:2,s59/446 uppges han född 1781 - vilket också ändrats till i GM ! och detta följer honom till döddagar !!
RÄTT: Johan Erik Wetterström född i Skederid (AB)
som i tidigare HFL/GM 1787, närmare bestämt 1 april.

DÖDSNOTIS: afsk. Corporalen Joh. Eric Rydman (gift) 74

FELAKTIGHETUmeåDB1855:
dödsåldern beräknad 6 år för mycket på grund av
felskrivningen fr.o.m. Håkmark,AI:12c,s1072,1821--
RÄTT=DB-FB= 68 år 7 månader och 7 dagar.